Skjerpet jakt på miljøgevinster og oppfølging av etiske krav i Forsvaret

Anbud365: Skjerpet jakt på miljøgevinster og oppfølging av etiske krav i ForsvaretI de senere år har Forsvarsdepartementet og etater i forsvarssektoren lagt stadig større vekt på levetidskostnader, som innebærer hele «livsløpet» til bygninger og materiell, fra anskaffelser til avhendinger som grunnlag for beslutninger om anskaffelse. På bildet forsvarssjef Eirik Kristoffersen (foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret).

Skriv ut artikkelen

Forsvarssektoren skal derfor i enda større grad benytte muligheten som ligger i å oppnå klima- og miljøgevinster gjennom anskaffelser og krav til leverandører. Og anskaffelsesvirksomheten der skal bli bedre til å følge opp krav til leverandører innenfor etisk handel og sosialt ansvar. Dette fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2022 som regjeringen Solberg la fram før den gikk av.

I forslaget heter det også bl.a. å valutajustere store materiellinvesteringsprosjekter i de årlige budsjettprosessene fra og med forsvarsbudsjettet for 2022. Dette for å redusere effekten av forsvarsbudsjettets eksponering mot valutasvingninger i forbindelse med anskaffelser av forsvarsmateriell. Hensikten med å foreta årlige valutajusteringer av store investeringsprosjekter er å bevare kjøpekraften til forsvarssektoren og øke forutsigbarheten for at målene om økt forsvarsevne i langtidsplanen (LTP) blir nådd.

Pandemien

Det fremgår ellers av samme budsjettforslag at Forsvaret har god kontroll på porteføljen sin og god oversikt over forestående anskaffelser. Koronapandemien kan imidlertid fortsatt gi negativ påvirkning på markedssituasjon, prisnivå og leveringstid. Det er derfor fremdeles usikkerhet knyttet til løsninger og leverandørmarked, og dermed kostnad og tidspunkt for ferdigstillelse, heter det.

Det grønne skiftet

Forsvarets anskaffelser skal, understreker regjeringen, understøtte et grønt skifte, FNs bærekraftsmål og implementeringen av sirkulær økonomi. Gjennom å stille relevante miljøkrav til leverandører, materiell og tjenester skal sektoren bidra til mer effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets midler. Og: Forsvarssektoren skal derfor i enda større grad benytte muligheten som ligger i å oppnå klima- og miljøgevinster gjennom anskaffelser og krav til leverandører.

Levetidskostnader

Forsvarssektoren er en stor innkjøper, slås det fast i budsjettforslaget, og kan påvirke og stimulere leverandører til å utvikle og prioritere løsninger som er miljøvennlige og holder et etisk forsvarlig nivå. Det skal stilles miljøkrav når forsvarssektoren inngår avtaler om anskaffelser og sektoren skal sikre at leverandører dokumenterer at leveranser ikke bryter med relevante konvensjoner. Det stilles også krav til å ta miljømessige hensyn og følge miljøkrav ved utfasing av eldre materiell, bygninger og anlegg. I de senere år har Forsvarsdepartementet og etater i forsvarssektoren lagt stadig større vekt på levetidskostnader, som innebærer hele «livsløpet» til bygninger og materiell, fra anskaffelser til avhendinger som grunnlag for beslutninger om anskaffelse.

Etisk handel

Forsvarssektoren har egen intern instruks om anskaffelsesvirksomheten i Forsvaret – basert på loven om offentlige anskaffelser. Krav til leverandører innenfor etisk handel og sosialt ansvar er også omfattet av denne instruksen. Det er et krav til leverandørene at de har egne etiske retningslinjer og systemer som forebygger korrupsjon og påvirkningshandel. Slike krav bygges inn i kontrakter med leverandørene og det fremkommer at brudd på disse bestemmelsene er å anse som kontraktsbrudd og i ytterste konsekvens gir grunn til å terminere en kontrakt. Det er et mål at anskaffelsesvirksomheten skal bli bedre til å følge opp også disse bestemmelsene i kontraktsoppfølgingsmøter med leverandørene, poengteres det i dette budsjettforslaget for 2022.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpet jakt på miljøgevinster og oppfølging av etiske krav i Forsvaret"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.