Skreddersyr innkjøpsstrategien for å løfte frem lokalt næringsliv

Anbud365: Skreddersyr innkjøpsstrategien for å løfte frem lokalt næringslivEtter planen skal forslaget til innkjøpsstrategi vedtas i juni-møtet i kommunestyret i Vanylven kommune. På bildet, kommunedirektør Andreas Christian Nørve (foto: Vanylven kommune).

Skriv ut artikkelen

14 skreddersydde tiltak for å bruke innkjøpsmakten til å fremme lokalt næringsliv løftes frem i Vanylven kommunes forslag til innkjøpsstrategi for perioden 2024-2026. En rekke av tiltakene anviser helt konkrete grep til bruk når kommunen anretter sine anskaffelser (se listen nederst i saken). Å utvikle det lokale næringslivet er ett av de fem hovedmål i strategi-forslaget, der også kompetanseløft i administrasjonen og blant politikerne i kommunen får bred plass.

Vanylven kommune i Møre og Romsdal med sine drøyt 3000 innbyggere, deltar i innkjøpssamarbeidet til Ålesund. Imidlertid gjør kommunen det klart i strategi-forslaget at de samtidig ønsker å ha kontroll over egne avtaler. De vil derfor vurdere fra sak til sak om de skal delta i rammeavtalene som innkjøpssamarbeidet får frem eller gjøre egne innkjøp. Kommunen gjennomførte i perioden 2017-2021 innkjøp for i gjennomsnitt 83 mill pr. år eller tilsvarende 25 % av driftsinntektene.

Fem hovedmål

Det fremgår av strategi-forslaget at det er fem mål for innkjøpsområdet: Økt fokus på innkjøp som virkemiddel for kommunen, utvikling av lokalt næringsliv, bedre kontraktsstyring, mer miljøvennlige innkjøp og bedre avtaledekning.

Gjennom innkjøpsstrategien er det kommunens ønske å bevisstgjøre administrasjonen og politikerne på hvilke muligheter som ligger i å bruke innkjøpsmakten som virkemiddel. Administrasjonen skal bl.a. kurses, noen medarbeidere skal få etterutdanning med hospitering og coaching inkludert og det skal gjennomføres folkevalgt-opplæring. Innkjøpsrådgiver skal på plass, bestillerkompetansen styrkes og rapporteringsrutiner skal komme.

Det lokale næringslivet

Vanylven kommune ønsker gjennom innkjøpsstrategien å utvikle og satse på det lokale næringslivet, fremgår det av strategi-forslaget. Innkjøpsmakten kan innenfor rammene av innkjøpsregelverket benyttes til formålet. Dette er viktig for å sikre og skape arbeidsplasser, heter det, og for å få sunn konkurranse som igjen kan gi kommunen lavere innkjøpskostnader. Lokale kjøp vil også ofte være mer miljøvennlige. Kommunen skal være en attraktiv kunde, som samtidig gjennom krav og veiledning stimulerer til profesjonalisering, kompetanse- og produktutvikling, nyetablering og satsing på miljø. Dette kan gi det lokale næringslivet kraft til å satse også utenfor kommunen, slås det fast i strategi-forslaget.

Denne satsingen, poengteres det, må balanseres mot det grunnleggende prinsippet om ikke å diskriminere tilbydere og hensynet til å unngå at de kommunale kostnadene knyttet til innkjøp øker unødvendig mye. I tillegg til tiltakene som skal bli administrasjonen i kommunen til del, meldes det i strategi-forslaget at kommunen regelmessig skal orientere i lokalpressen om kommende innkjøpsprosjekter. Årlige samlinger med næringslivet nevnes også, lokale tilbyderkonferanser ved større anskaffelser og inviterer lokale tilbydere til å gi tilbud i de minste innkjøpene. Og:

  • Gjøre det enkelt å gi tilbud ved å legge ved maler for tilbudsbrev, utfylling av kravspesifikasjon osv., åpne for bruk av egenerklæringer
  • Ikke stille unødvendig strenge krav i konkurransene, vurdere fra sak til sak om det er nødvendig å stille krav til omsetningen til leverandørene, kvalitetssikringssystem mv
  • Benytte tildelingskriterium eller minstekrav knyttet til responstid, nærvær i nærheten av oppdragsgiver og lignende der det foreligger saklig grunn for å ønske/kreve det
  • Legge større vekt på transportkostnader og utslipp i tildelingsevalueringene
  • Sørge for at prisevaluering premierer kort reisetid og lave reisekostnader
  • Åpne for deltilbud eller parallelle avtaler der ingen leverandører må dekke alt
  • Ikke gi uttelling for referanseprosjekter som er vesentlig mer omfattende og for kvalitetselementer som ikke trengs

Bli den første til å kommentere på "Skreddersyr innkjøpsstrategien for å løfte frem lokalt næringsliv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.