Skulle avlyst, men gjorde det ikke – brudd på forutberegnelighetsprinsippet

Anbud365: Skulle avlyst, men gjorde det ikke - brudd på forutberegnelighetsprinsippetHålogaland lagmannsrett kom til at en kontraktstildeling i Harstad kommune, her ved ordfører Kari-Anne Opsahl, skal settes til side. Det sentrale er alvorlighetsgraden og betydningen av feilen, heter det. (foto: Øivind Arvola).

Skriv ut artikkelen

Kommunen hadde skrevet at konkurransen skulle avlyses dersom det kom færre enn to leverandører som faktisk innga tilbud. Det kom bare en leverandør som leverte tilbud, men kommunestyret avlyste ikke – politikerne vedtok å fortsette prosessen på tross av, som Hålogaland lagmannsrett skriver, en alvorlig feil. Det dreier seg om forutberegnelighetsprinsippet, som i anskaffelsesloven er «grunnleggende».

Bakgrunnen for saken ved Hålogaland lagmannsrett er at formannskapet i Harstad kommune i april 2018 vedtok å utrede muligheten for samlokalisert kino og bibliotek i Harstad sentrum. Konkurranse med forhandling kom i gang, og i konkurransegrunnlaget ble det opplyst at «det må være minimum 2 leverandører som faktisk gir tilbud i konkurransen», og at «[u]ten tilfredsstillende markedsgrunnlag avlyses konkurransen».

Lagmannsretten peker på at formuleringen ikke kan forstås på noen annen måte enn at kommunen har forpliktet seg til å avlyse konkurransen dersom færre enn to leverandører faktisk innga tilbud. Ved utløpet av tilbudsfristen kom det imidlertid tilbud fra bare én leverandør. Konkurransen ble likevel ikke avlyst.

Avlyse konkurransen?

Dette aktualiserte spørsmålet om kommunen hadde plikt til å avlyse konkurransen. Men kommunestyret vedtok at prosessen skulle videreføres, og det ble gjennomført forhandlinger med den ene tilbyderen, som også fikk kontrakten etter forhandlingen.

Den leverandøren som var kvalifisert, men som ikke innga tilbud, krevde og fikk medhold i at tildelingsbeslutningen skulle settes til side. Etter lagmannsrettens syn forelå det et brudd på forutberegnelighetsprinsippet i anskaffelsesloven § 4, og feilen var av en slik karakter at den burde få betydning. Det dreide seg om en alvorlig feil, og årsaken til at leverandøren ikke innga tilbud var nettopp den aktuelle formuleringen i konkurransegrunnlaget.

En alvorlig feil

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at det dreier seg om en alvorlig feil. Forutberegnelighetsprinsippet i anskaffelsesloven er «grunnleggende». Retten fremhever også at det er på det rene at feilen har hatt betydning for den andre tilbyderen, som valgte ikke å levere tilbud. Årsaken til at denne tilbyderen ikke innga tilbud, var nettopp den aktuelle formuleringen i konkurransegrunnlaget.

Denne tilbyderens interesser tilsier med styrke at tildelingsbeslutningen settes til side, skriver lagmannsretten, som også ser at kommunen vil påføres ulemper dersom tildelingsbeslutningen settes til side. Det kan også hevdes, heter det, at samfunnet for øvrig vil påføres ulemper, men samtidig har samfunnet interesse av at grunnleggende forutberegnelighet i anskaffelsesprosesser ivaretas. Etter lagmannsrettens syn er også interessene til den som fikk kontrakten, relevante.

Alvorlighetsgrad og feilens betydning

Lagmannsretten er likevel blitt stående ved at tildelingsbeslutningen skal settes til side. Det sentrale er alvorlighetsgraden og betydningen av feilen.

Bli den første til å kommentere på "Skulle avlyst, men gjorde det ikke – brudd på forutberegnelighetsprinsippet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.