Slår ring om det kommunale selvstyret, vil selv avgjøre innkjøp eller egenregi

Anbud365: Slår ring om det kommunale selvstyret, vil selv avgjøre innkjøp eller egenregiOm noen av tiltakene i rapporten om like konkurransevilkår blir iverksatt, mener fylkesutvalget i Trøndelag at det først må foreligge en samfunnsøkonomisk analyse. På bildet fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (foto: Anne-Line Bakken).

Skriv ut artikkelen

Fylkeskommuner slår ring om det kommunale selvstyret: Det må høre inn under det kommunale og fylkeskommunale selvstyret om velferdstjenester skal produseres av kommunen selv, eller om de skal kjøpes inn fra kommersielle og/eller ideelle leverandører, ifølge fylkesutvalget i Trøndelag. Det må være opp til den enkelte kommune og fylkeskommune å bestemme hvordan en ønsker å organisere sin virksomhet, heter det fra Nordland fylkeskommune.

I alt 56 uttalelser kom da Nærings- og fiskeridepartementet bad om synspunkter på rapporten fra Hjelmeng-gruppen om tiltak for like konkurransevilkår mellom offentlige og private. Bakgrunnen for gruppens arbeid er en henvendelse fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Blant de som meldte inn, var to fylkeskommuner – Nordland og Trøndelag.

Begge fylkeskommunene mener at antall saker EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har hatt til behandling synes å være et noe tynt grunnlag for å foreslå en generell revisjon som griper inn i staten Norges suverene rett til å organisere offentlige tjenester. I følge rapporten fra arbeidsutvalget har det vært 7 – 8 saker i løpet av de siste 20 årene som ESA refererer til i sitt brev til norske myndighetene. Trøndelag fylkeskommune mener at slike saker bør håndteres som i dag, ved ordinære klager som finner sin konkrete løsning i forståelse med ESA, eller eventuelt ved domstolsbehandling.

Nei til nytt kontrollorgan

Fylkestinget i Nordlandstøtter støtter ikke arbeidsgruppens flertallsforslag om at det bør innføres et nytt kontrollorgan underlagt Konkurransetilsynet som kan pålegge utskilling, omorganisering eller andre tiltak, samt ha hjemmel til å kreve støtte tilbakebetalt til statskassen. Det må være opp til den enkelte kommune og fylkeskommune å bestemme hvordan en ønsker å organisere sin virksomhet for å ivareta eierskapskontroll, sektorpolitiske målsetninger, effektivitets-betraktinger og hva som er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt.

Fra fylkesutvalget i Trøndelag fremholdes det at det må høre inn under det kommunale og fylkeskommunale selvstyret om velferdstjenester skal produseres av kommunen selv, eller om de skal kjøpes inn fra kommersielle og/eller ideelle leverandører. Offentlig tjenesteproduksjon bør organiseres med utgangspunkt i det offentliges interne styringsbehov med målsetting om rettferdig fordeling, omsorg for medmennesker og tariffestede rettigheter for de ansatte. Trøndelag fylkeskommune er ikke enig med utvalgets flertall som vil innføre et generelt krav om markedsaktørprinsippet.

Samfunnsøkonomisk analyse

Fylkestinget i Nordland støtter ikke arbeidsutvalgets flertallsforslag som innebærer at det innføres en ubetinget plikt om regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet i offentlig sektor. Dersom en eventuell skatteplikt og plikt til å føre separate regnskap skal gjelde, mener fylkestinget at det må innføres en nedre terskel for når dette trår i kraft.

– Et strengt krav om at vare- og tjenestetilbud som har rene eller tilnærmet rene forretningspolitiske formål må legges til selskap som betaler skatt, må ikke innføres. Organiseringen må være opp til den enkelte kommune eller fylkeskommune, heter det i Trøndelag-uttalelsen. Om noen av tiltakene blir iverksatt må det først foreligge: en samfunnsøkonomisk analyse for å klarlegge gevinster og kostnader forbundet med de foreslåtte tiltakene, konsekvenser for det offentliges tjenestetilbud til befolkningen, det offentliges mulighet til å organisere og styre sin egen virksomhet og hvordan arbeidstakere kan bli berørt av de foreslåtte tiltakene.

Bli den første til å kommentere på "Slår ring om det kommunale selvstyret, vil selv avgjøre innkjøp eller egenregi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.