Slik kan du reservere kontrakter for handikappede eller vanskeligstilte personer

Anbud365: Slik kan du reservere kontrakter for handikappede eller vanskeligstilte personerTidligere statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen er styreleder i ASVL (Arbeidsgiver- foreningen for vekst- og attføringsbedrifter), som har gitt ut en veiviser for offentlige anskaffelser til hjelp for de offentlige oppdragsgivere som vil reservere kontrakter for handikappede og andre vanskeligstilte på arbeidsmarkedet.

Skriv ut artikkelen

I en rekke anskaffelser kan det være mulig og ønskelig å reservere kontrakter for vekst – og attføringsbedrifter, dvs. handikappede eller vanskeligstilte personer. Anskaffelsesregelverket åpner for flere mulige fremgangsmåter. En veiviser som er utarbeidet, gir støtte for dem som ønsker å gi seg i kast med slike anskaffelser – også med formuleringer som hindrer at kravet om minst 30% vanskeligstilte omgås.

På oppdrag av KS Bedrift og ASVL (Arbeidsgiver- foreningen for vekst- og attføringsbedrifter) utarbeidet en veiviser for offentlige anskaffelser. Formålet med veiviseren er å gi en oversikt over handlingsrommet kommunene har, når de ønsker å kjøpe ytelser fra vekst – og attføringsbedrifter, og som er innenfor anskaffelsesreglenes rammer.

Veiviseren er generell og rettet mot alle typer kontrakter, eksempelvis catering- og kantinetjenester, kjøp av matvarer, levering av ved, transportoppdrag, vaskeri, trykkeritjenester.

Aktuelle måter

De mest aktuelle måtene en kommune kan gjøre en anskaffelse fra en vekst- og attføringsbedrift er gjennom bestemmelsene om reserverte kontrakter, og inkluderende kontrakter, heter det. I tillegg kan anskaffelser under 100 000 kroner gjøres ved direkte kjøp uten konkurranse. Regelverket åpner også for anskaffelser fra vekst- og attføringsbedrifter via egenregi, utvidet egenregi og enerett, som overordnet innebærer at dersom bestemte vilkår er oppfylt, så er det ikke nødvendig å gjennomføre konkurranse. Det finnes også tilfeller der det kan gjøres unntak fra anskaffelsesreglene fordi det bare er én leverandør som kan levere tjenesten.

Kommunen kan også velge å avgrense konkurransen på en måte som tilgodeser virksomheter med ansatte med en høyere grad av funksjonsnedsettelse. Det er et grunnkrav at minst 30% av de ansatte i virksomheten eller programmet er enten handikappede eller vanskeligstilte personer. 30%-grensen må beregnes ut fra antall ansatte eller ansatte i selskapet. Både heltids- og deltidsansatte må tas med i beregningen, fremgår det av veiviseren, presiseres det i veiviseren.

Systematisk gjennomgang

For å finne ut av hvilke områder og kontrakter som kan være egnet til å gjennomføre en reservert konkurranse, kan det være fornuftig å starte med en systematisk gjennomgang av kommunens behov for ulike varer og tjenester. Dermed kan man finne ut hvilke av disse som kan egne seg for utførelse av vekst- og attføringsbedrifter gjennom reserverte kontrakter.

Når kommunen har bestemt seg for å gjennomføre en reservert konkurranse, bør kommunen konkretisere hvordan kravet på at minst 30% av de ansatte skal være vanskeligstilte eller funksjonshemmede skal oppfylles. Likeledes bør det beskrives hvordan leverandørene skal dokumentere oppfyllelse av kravet, og tas stilling til om kravet skal gjelde bare hovedleverandøren eller hele leverandørkjeden

Sikre seg mot omgåelse

Dersom kommunen ønsker å sikre seg mot at en leverandør omgår kravet om minst 30% andel funksjonshemmede/vanskeligstilte personer, må det presiseres i konkurransedokumentene at dette kravet også gjelder eventuelle underleverandører.

Dokumentasjon på at kravet om at minst 30% av de ansatte skal være vanskeligstilte eller funksjonshemmede, må gis sammen med tilbudet. Det bør gjøres i form av en skriftlig erklæring fra tilbyder som bekrefter at kravet er oppfylt. Det må legges frem opplysninger som underbygger erklæringen. Dersom det ikke kan legges frem dokumentasjon i form av en slik erklæring, vil oppdragsgivere måtte vurdere avvisning av tilbudet.

Bli den første til å kommentere på "Slik kan du reservere kontrakter for handikappede eller vanskeligstilte personer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.