Sparretelefonen (IV): Flere spørsmål – brukte møbler, 30% miljø mm

Anbud365:Sparretelefonen (I): Her får du hjelp med bærekraftige anskaffelserFra venstre: Dominique Sellier, Kristina Henriksson og Miriam Odden gir deg svar når du kontakter sparretelefonen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Skriv ut artikkelen

Har vi lov til å selge våre egne brukte møbler? Må jeg vekte miljø som 30%? Kan jeg bruke tildelingskriterier på miljømerker på kontorrekvisita? Dette er noen av spørsmålene som sparretelefonen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har fått inn, og som Anbud365 har fått tillatelse til å gjengi. Dette er den siste av fire artikler med et utvalg av sparretelefonens spørsmål og svar.

Sparretelefonen for bærekraftige anskaffelser er en ny tjeneste fra DFØ. Dit kan man ringe mandag til fredag mellom klokken 0900 og 1300 (tlf.: 404 34 830) – eller sende epost til sparretelefon@dfo.no. Da vil du få hjelp av en av DFØs mange rådgivere på bærekraftige anskaffelser.

I en artikkelserie bringer vi her noen av de spørsmålene som er kommet inn til sparretelefonen – og selvsagt svarene på dem. Dette er fjerde artikkel i serien. Den første finner du her, den andre her ,og den tredje her.

Spørsmål: Må jeg vekte miljø som 30%?

Svar: Med bestemmelsen om 30 % vekting av miljø som tildelingskriterier i forskriftens § 7-9, har Stortinget sendt et tydelig signal om at miljø er viktig. Miljøhensyn kan vektlegges på forskjellige måter i en anskaffelsesprosess. Én måte er å ivareta miljøhensyn direkte gjennom spesifikasjonene av ytelsen, f.eks. ved krav om nullutslippsteknologi ved innkjøp av kjøretøy. Dette blir da minstekrav som alle leverandørene må oppfylle for å være med i anbudskonkurransen. En annen måte er å ivareta miljøhensyn ved å bruke kontraktsvilkår som er krav som skal oppfylles i kontraktsperioden.

Dersom dere ønsker å bruketildelingskriterier til å fremme miljø bør dere ha undersøkt med markedet. Om mange kan levere, bruk krav. Om kun noen få kan levere er det fint å bruke tildelingskriterier slik at leverandørene som kan levere blir premiert.  Bruk av tildelingskriterier innebærer at det i tilbudsevalueringen gis poeng for miljøvennlige egenskaper, som kan være spesifisert i konkurransegrunnlaget. Disse poengene vektes i forhold til pris og andre egenskaper ved ytelsen etter en bestemt prosentnøkkel. Hvis f.eks. nullutslippsteknologi vektlegges med 30 %, betyr det at slik teknologi får en betydelig styrket konkurranseevne i den aktuelle anskaffelsen, men den blir ikke nødvendigvis valgt.

Spørsmål: Hvordan premiere drivstoff i en taxianskaffelse?

Svar: DFØs drivstoffmatrise (se tabell under) gir el-kjøretøy 10 poeng/full score. Sammenlignet er ikke hybrid et godt begrep å benytte seg av da dette er lite målbart. Gass er også et upresist begrep da man bør skille på naturgass – biogass. Det er også et noe begrenset utvalg av «gasskjøretøy» tilgjengelig i markedet. Drivstoffmatrisen kan benyttes til å skille på de ulike drivstoff teknologiene og er primært tenkt brukt på «tunge kjøretøy» men kan være like gyldig innenfor mindre kjøretøy «taxitjenester» også.

Spørsmål: Kan jeg bruke tildelingskriterier på miljømerker på kontorrekvisita?

Svar: Tildelingskriterier skal være egnet til å skille tilbudene fra hverandre. Kontorrekvisita er en kategori hvor det er svært utbredt med bruk av miljømerker. Undersøk hvilke produkter flere leverandører kan levere med miljømerke, og sett dette som krav. Tildelingskriterier på miljømerker kan vurderes for de produkttypene som kun noen leverandører kan tilby. Når dere skal bestemme dere hvor høyt dere vil vekte et slikt tildelingskriterium bør dere regne på hvor mange miljømerker det er realistisk å få og hvor mye dere er villige til å betale for denne meroppfyllelsen. Du kan også stille krav til selve varene, for eksempel skrivelengde på penn og at produkter skal være uten plast.

Spørsmål: Har vi lov til å selge våre egne brukte møbler?

Svar: Ja, og det er også et godt miljøtiltak som bidrar til sirkulær økonomi. Ved å redusere unødvendig kasting av møbler, bidrar man til mindre bruk av ressurser og materiale og mindre miljøbelastning fra møbelproduksjon. Det kan også gi nye lokale arbeidsplasser gjennom økt etterspørsel etter tjenester for oppgradering, re-design og reparasjon. Vi vet at flere offentlige virksomheter er usikre på handlingsrommet for å selge brukte møbler, og vi har derfor utarbeidet en veileder som beskriver hvordan dere kan gjøre dette i tråd med regelverk. Ombruk og salg av brukte møbler og løsøre | Anskaffelser.no

Bli den første til å kommentere på "Sparretelefonen (IV): Flere spørsmål – brukte møbler, 30% miljø mm"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.