Språkpolitisk kampgny når kommune skal behandle innkjøpsstrategi på ny

Anbud365: Språkpolitisk kampgny når kommune skal behandle innkjøpsstrategi på nyVik kommunestyre, her ved ordfører Roy Egil Stadheim, skal i disse dager behandle forslag til ny innkjøpsstrategi en gang til. Forklaringen er et behov for å endre en tidligere enstemmig vedtatt språkkrav-formulering.

Skriv ut artikkelen

Språkpolitisk kampgny når Vik kommune nå skal behandlet forslag til ny innkjøpsstrategi for annen gang. Stridens kjerne er en formulering om å foretrekke leverandører som kan levere på nynorsk. Umulig, sier KS Advokatene, og henviser bl.a. til kravet til likebehandling. Kravet til likebehandling bør ikke stå i veien, mener imidlertid Språkrådet. Men rådmannen i kommunen følger KS Advokatene og lanserer en tilpasset endring av formuleringen som forrige gang ble enstemmig vedtatt.

I slutten av juni i år vedtok Vestlands-kommunen Vik med sine drøyt 2500 innbyggere ny innkjøpsstrategi. Under behandlingen i kommunestyret ble to tilleggsforslag vedtatt enstemmig. Ett av disse lød slik: «”Rådmannen legg inn følgjande i strategien: Der målform er aktuelt skal leverandørar som kan levere på nynorsk føretrekkjast”.

Umulig for rådmannen

Rådmannen sjekket imidlertid med KS Advokatene om en slik formulering i innkjøpsstrategien er i pakt med lov og forskrift. Hva som kom tilbake fra KS Advokatene førte til at han vil informere kommunestyret om at det ville være umulig for ham å følge opp vedtaket.

I sitt svar skriver KS Advokatene at de er enige i at den aktuelle formuleringen vil kunne stride mot de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket, især kravet til likebehandling anskaffelsesloven §4. Slik de tolker formuleringen, vil leverandører som skriver sitt tilbud på nynorsk bli favorisert, fremfor en konkurrent som har skrevet sitt tilbud på bokmål.

Tilknytningskravet

KS Advokatene peker på at oppdragsgiveren ikke kan knytte krav til forhold som ligger utenfor anskaffelsen. Vurderingen er da at et krav om nynorsk tilbud neppe vil oppfylle kravet til tilknytning, nesten uansett hva som anskaffes. Kravet vil neppe heller anses som objektivt og saklig, slår KS Advokatene fast.”

Dermed er det med et endret forslag til kommunestyrets møte 7. september han legger frem innkjøpsstratgien til ny behandling: “Der målform er aktuelt skal leverandørar som kan levere på nynorsk føretrekkjas, så langt det let seg gjera innafor regelverket.”

Språkrådet

Men samtidig har Landssammenslutningen av nynorskkommuner tatt opp saken med Språkrådet, som i sitt svar presiserer at de ikke er et fagorgan for innkjøpsspørsmål. Den nærmere vurderingen av hvordan man bør formulere slike hensyn i saker som gjelder offentlige innkjøp – om de for eksempel bør stå som en generell regel i den kommunale innkjøpsstrategien eller om de bør være kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterium i det enkelte innkjøpet – ligger på siden av kva Språkrådet kan uttale seg om, heter det.

Men Språkrådet slår fast i sitt svar at likebehandlingsprinsippet i anskaffelseslovens §4 ikke bør stå i veien i slike saker. Det er ikke all forskjellsbehandling som er forbudt, heter det, det er bare den usaklige forskjellsbehandlingen. Når forskjellsbehandlingen bygger på vedtatte språkpolitiske hensyn som er nedfelt i språkloven, er det ikke opplagt at forskjellsbehandlingen er usaklig.

Bli den første til å kommentere på "Språkpolitisk kampgny når kommune skal behandle innkjøpsstrategi på ny"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.