Spurte om kostnader ved fersk forskriftsendring – Vestre viste til notat der endringen ikke var med

Anbud365: Spurte om kostnader ved fersk forskriftsendring – Vestre viste til notat der endringen ikke var medStortingsrepresentant Erlend Wiborg (t.v.) spurte og næringsminister Jan Christian Vestre svarte – om regjeringen har foretatt en økonomisk vurdering av konsekvensene forskriftsendringen vil medføre for skattebetalerne. Det gjaldt den forskriftsendringen som ble gjort 1. januar i år med skjerpede miljøkrav.

Skriv ut artikkelen

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg jaktet svar på om regjeringen hadde vurdert kostnader for skattebetalerne av forskriften om de skjerpede miljøkravene i anskaffelsesreglene som kom 1. januar i år. Næringsminister Jan Christian Vestre svarte at vurderingene var å finne i notatet som ble sendt på offentlig høring 8. desember 2022. Men Anbud365 har bragt på det rene at den teksten som er blitt forskrift, ikke er å finne i notatet Vestre viser til og dermed ikke vurdert mht til kostnader.

Wiborg sier i en kommentar til Anbud365 at dette er veldig uheldig. – Statsråden må være presis og sannferdig i sine svar til Stortinget. Svaret han har kommet med er misvisende og feil. Dette viser at regjeringen har gjort endringer i anskaffelsesregelverket uten å se på hva merkostnadene blir for skattebetalerne, konstaterer han.

Etter dette har Wiborg stilt et nytt skriftlig spørsmål til Vestre: Har statsråden feilinformert Stortinget da han i svar til undertegnende skrev: «De økonomiske og administrative konsekvensene av de nye klima- og miljøbestemmelsene i anskaffelsesregelverket var en sentral del i arbeidet med det nye regelverket. Vurderingene er redegjort for i notatet som ble sendt på offentlig høring 8. desember 2022.» Begrunnelsen finner du her – sammen med spørsmålet.

Anbud365 bad også om en kommentar fra næringsministeren. Den kom i form av et svar på Wiborgs spørsmål. Her sier Vestre at vurderingene av økonomiske konsekvenser som er skissert i høringsnotatet, gjør seg derfor, etter hans vurdering, gjeldende også for de vedtatte forskriftsendringene.

Spørsmålet som Vestre svarte på

Stortingsrepresentant Wiborg ville i et skriftlig spørsmål til statsråd Vestre gjerne vite om det var rett forstått at regjeringen ikke har foretatt en vurdering av de økonomiske konsekvensene endringene i anskaffelsesreglene medfører generelt? I begrunnelsen for spørsmålet heter det bl.a.: «I forkant av at regjeringen gjorde forskriftsendringene må regjeringen ha foretatt en økonomisk vurdering av konsekvensene forskriftsendringen vil medføre for skattebetalerne. Hvis ikke er dette dypt urovekkende».

Ikke med i notatet

I sitt svar skriver næringsministeren: «De økonomiske og administrative konsekvensene av de nye klima- og miljøbestemmelsene i anskaffelsesregelverket var en sentral del i arbeidet med det nye regelverket. Vurderingene er redegjort for i notatet som ble sendt på offentlig høring 8. desember 2022.»

Imidlertid var ikke forskriftsendringen som Wiborg peker på, slik Anbud365 har bragt på det rene, omtalt i det notatet Vestre viser til. I notatet var det tre forslag, se her. Teksten i det som ble – og nå er – forskrift er en annen, den finner du her. Som kjent er de skjerpede miljøkravene, slik de fremstår i § 7-9.Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, også uten spesifikke forarbeider.

Ikke mulig å tallfeste

I svaret til Wiborg fremholder statsråd Vestre at forskriftsendringene kan medføre økonomiske og administrative konsekvenser for oppdragsgivere ved at det kan påløpe ekstra kostnader med både å stille og følge opp klima- og miljøkravene. Leverandørene kan også få økte kostnader med å oppfylle klima- og miljøkravene i tilbudene sine. Det er imidlertid ikke mulig å tallfeste hvilke økonomiske konsekvenser endringene i anskaffelsesreglene vil ha for oppdragsgivere og leverandører. Dette skyldes at oppdragsgiverne i regelverket har fleksibilitet til selv å vurdere hvilke klima- og miljøhensyn som bør tas i den enkelte anskaffelsen. Kostnadene vil derfor variere avhengig av hvilke typer krav som stilles, ambisjonsnivået i kravene, hvilke markeder det dreier seg om, mv.

– Selv om endringen i anskaffelsesreglene i noen tilfeller vil gi økte kostnader for oppdragsgivere og leverandører, vil endringen også gi gevinster for klimaet og miljøet, og dermed for samfunnet som helhet, heter d ti statsrådens svar. Det er også her krevende å tallfeste hvilke klima- og miljøgevinster endringene i anskaffelsesreglene vil medføre. Dette avhenger blant annet av oppdragsgivernes skjønn, ambisjonsnivå og kompetanse til å stille gode klima- og miljøkrav som gir en reell klima- og miljøgevinst. Gitt omfanget av offentlige anskaffelser i Norge, kan endringene gi vesentlige gevinster for klimaet og miljøet på sikt.

Også billigere

Vestre poengterte at det er viktig å understreke at klima- og miljøvennlige alternativer til en vare eller tjeneste ikke alltid vil være dyrere for oppdragsgiver, de kan også være billigere. Dette gjelder særlig dersom oppdragsgiver ikke kun ser på innkjøpsprisen, men også på kostnader gjennom hele produktets eller tjenestens levetid. De nye reglene åpner også for at det gjøres unntak fra kravet om å legge vekt på klima- og miljøhensyn i anskaffelser som har en ubetydelig klima- og miljøbelastning. Unntaket skal sikre at oppdragsgivere ikke må stille klima- og miljøkrav i anskaffelser hvor dette ikke vil gi noen nevneverdig gevinst.

1 kommentar på "Spurte om kostnader ved fersk forskriftsendring – Vestre viste til notat der endringen ikke var med"

  1. Øystein Sætrang | 26. januar 2024 på 10:59 | Svar

    Godt journalistisk arbeid fra Anbud365! Dette er nok en indikasjon på at arbeidet med innføring av den nye paragrafen var under pari.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.