Spurte om statsråd ville trosse reglene og gripe inn i Kofas saksbehandling

Anbud365: Spurte om statsråd ville trosse reglene og gripe inn i Kofas saksbehandlingVil statsråden medvirke til at Betania Malvik sin klage til KOFA angående anskaffelse av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge behandles snarest, spurte stortingsrepresentant Kjersti Toppe helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Skriv ut artikkelen

I sin iver etter å støtte ideelle leverandører spurte en stortingsrepresentant om helse- og omsorgsminister Bent Høie ville påvirke saksbehandlingen i Kofa. Nei, svarte han, det hadde han ingen mulighet til. – Jeg kan ikke instruere klagenemnda eller sekretariat verken om lovtolkning, skjønnsutøvelse, avgjørelse av enkeltsaker eller saksbehandlingen. Dette fremgår også uttrykkelig av forskrift om Klagenemnda for offentlige anskaffelser § 5, svarte han.

Det skriftlige spørsmålet fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren lød slik: «Har KOFA prioritert å fremskynde klager der kontrakt allerede er inngått og vil statsråden medvirke til at Betania Malvik sin klage til KOFA angående anskaffelse av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge behandles snarest og at Helse Midt-Norge avventer resultatet av klagebehandlingen før helseforetaket går videre i implementering, også av de kontraktene som alt er signert?»

Spørsmålets bakgrunn var en kontraktstildeling i regi av Helse Midt-Norge. Etter Toppes beskrivelse førte denne anbudsprosessen med seg at 16 behandlingsplasser forsvinner fra LHL-klinikken Røros og at Betania Malvik rehabiliteringssenter risikerer å tape nær 100 arbeidsplasser.

Toppe mener at det er en stor svakhet ved saksbehandlingen at klager må vente samtidig som prosessen med tildelinger og kontraktsinngåelser går sin gang.

Ingen instruksjonsmyndighet

I sitt svar minnet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er et uavhengig tvisteløsningsorgan. Departementet har ikke instruksjonsmyndighet over nemnda. – Dette innebærer at jeg ikke kan instruere klagenemnda eller sekretariat verken om lovtolkning, skjønnsutøvelse, avgjørelse av enkeltsaker eller saksbehandlingen. Dette fremgår også uttrykkelig av forskrift om Klagenemnda for offentlige anskaffelser § 5, konstaterte han.

Helse Midt-Norge RHF bekrefter, fremholdt statsråden, at de kontraktene som omfatter pasientgrupper Betania Malvik ga tilbud på, er signert. Helseforetaket mottok skriftlig henvendelse fra Lukasstiftelsen (Betania) hvor de ba om tilbakemelding om foretaket ville avvente kontraktssignering til saken var behandlet i Kofa. Foretaket svarte:

Ville ikke avvente kontraktsignering

“Helse Midt-Norge har i dag behandlet anmodningen, og finner dessverre ikke å kunne imøtekomme denne. Som Lukassstiftelsen allerede er gjort kjent med, er Helse Midt-Norge RHF av den klare oppfatning at det ikke er begått feil i prosessen. Videre har vi vektlagt behovet for å sikre progresjon i anskaffelsen”.

I karensperioden hadde Betania Malvik anledning til å begjære midlertidig forføyning overfor en domstol, med påstand om at kontraktssignering skulle utstå til saken var avgjort i rettsapparatet eller til saken var avgjort i nemnda. – Dette ble ikke gjort, opplyste statsråd Høie.

Bli den første til å kommentere på "Spurte om statsråd ville trosse reglene og gripe inn i Kofas saksbehandling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.