Startet forhandlinger etter at alle tilbyderne kjente hverandres tilbudspriser

Anbud365: Startet forhandlinger etter at alle tilbyderne kjente hverandres tilbudspriserGranvin Herad, her ved ordfører Ingebjørg Winjum, fikk medhold i Kofa. Den omstendighet at leverandørene kjenner hverandres tilbudspriser, medfører ikke at det vil være i strid med god anbuds- og forretningsskikk å gjennomføre forhandlinger med dem, konstaterte klagenemnda.

Skriv ut artikkelen

Alle leverandørene fikk tilsendt åpningsprotokollen, og fikk dermed kunnskap om hverandres tilbudspriser før forhandlingene skulle starte. Kanskje et brudd på kravet til taushetsplikt, påpekte Kofa, men ikke til kravet om likebehandling av tilbyderne. Heller ikke sto man overfor et brudd på god anbuds- og forretningsskikk.

“Ved ein feil har opningsprotokollen med ei attgjeving av totalprisen for kvart av dei innkomne tilboda vorte offentleggjort før forhandlingane har vorte gjennomført. Granvin herad tykkjer det er beklageleg at dette har skjedd. Granvin herad vil innan kort tid inkalla dei to tilbydarane som er att til forhandlingar.”

Sitatet er hentet fra et brev som Granvin kommune sendte tilbyderne i en konkurranse med forhandling der formålet var å anskaffe en totalentreprise for bygging av seks omsorgsboliger. Åpningsprotokollen med tilbydernes totalpriser ble sendt ut til tilbyderne samme dag som tilbudene ble åpnet.

Klagen

Av dette ble det klagesak for Kofa (sak 2016/191). Klageren mente det ikke var hjemmel i regelverket for å føre forhandlinger med valgte leverandør. Klageren begrunnet dette med at regelverket ikke åpner for å føre forhandlinger etter at det er sendt ut en åpningsprotokoll med tilbydernes totalpriser.

Kofa peker på at konkurransen ble kunngjort som en konkurranse med forhandling, og at bestemmelsen i § 13-3 (4) ikke angir begrensninger i adgangen til å fortsette forhandlingene etter annulleringen av en kontraktstildeling. Det er også lagt til grunn i praksis at det ikke er noe prinsipielt til hinder for dette, heter det.

Kravet til likebehandling

Det kan imidlertid stille seg annerledes der oppdragsgiveren har delt informasjon som gjør at tilbyderne kan tilpasse seg de etterfølgende forhandlingene på en uheldig måte. Klagenemnda tok derfor også stilling til om videre forhandlinger i en slik situasjon som i nærværende sak er i strid med kravet til likebehandling eller kravet om at konkurransen gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. Kofa skriver:

– Alle leverandørene fikk tilsendt åpningsprotokollen. Dermed fikk alle leverandørene informasjon om de andres tilbudspriser. Dette kan etter omstendighetene være et brudd på oppdragsgivers taushetsplikt etter forskriften § 3-6, men representerer ingen ulik behandling av leverandørene. Selv om det nok kan være betenkeligheter forbundet med å gjennomføre forhandlinger i en situasjon der leverandørene kjenner hverandres tilbudspriser, innebærer ikke slike forhandlinger et brudd på likebehandlingsprinsippet.

God anbuds- og forretningsskikk

Tilbake står spørsmålet om det er i strid med god anbuds- og forretningsskikk å gjennomføre forhandlinger der leverandørene er gjort kjent med hverandres tilbudspriser. Også dette, fremholder Kofa, må besvares benektende. Den rettslige standarden god anbuds- og forretningsskikk kan nok tenkes ramme situasjoner der oppdragsgiveren gjør deltakerne i konkurransen kjent med innholdet i andre deltakeres tilbud, men den omstendighet at leverandørene kjenner hverandres tilbudspriser, medfører ikke at det vil være i strid med god anbuds- og forretningsskikk å gjennomføre forhandlinger med dem.

Bli den første til å kommentere på "Startet forhandlinger etter at alle tilbyderne kjente hverandres tilbudspriser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.