StartOff Kongsvinger: Vil hente innovasjonskraft fra små «start-up»-selskaper

Anbud365: StartOff Kongsvinger Vil hente innovasjonskraft fra små «start-up»-selskaperKongsvinger kommune, her ved innkjøpssjef Terje Øverby, er vertskommune for Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK), som nå har fått StartOff-penger og setter i gang innovasjonskonkurranse rettet mot start-up-bedrifter.

Skriv ut artikkelen

Kommunene i Kongsvingerregionen vil skaffe seg oversikt over klimabelastning av sine offentlige innkjøp. Til formålet har man nå kunngjort en innovasjonskonkurranse på Doffin. Og det er innovasjonskraften i ny-startede, mindre selskaper man jakter på. Det dreier seg m.a.o. om et såkalt StartOff-prosjekt. Kommunene har gjennom omfattende dialog med markedet hittil ikke funnet løsninger som dekker behovene i prosjektet. Tilbudsfristen er 18. august.

StartOff-programmet, som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) driver, har med denne konkurransen satt av NOK 600 000,- til dette prosjektet i regi av Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK). Prosjektets formål er å utvikle et minimumsprodukt (minimum viable product, MVP), slik at RIIK får oversikt over klimabelastning av offentlig innkjøp i RIIK.

En slik oversikt vil RIIK bruke som kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å prioritere hvilke innkjøpskategorier/avtaler der det er størst potensial i å innføre tiltak for å redusere klimabelastningen. For å identifisere klimabelastning av dagens innkjøp ønsker RIIK en løsning som gir oversikt basert på det faktiske forbruket.

Savner nødvendig innsikt

RIIK har gjennom omfattende dialog med markedet ikke funnet løsninger som dekker behovene i prosjektet, heter det i konkurransedokumentene. Konsekvensen av at løsningen ikke finnes, er at kommunene og de interkommunale selskapene ikke får nødvendig innsikt til å løse prosjektet eller oppfylle strategier og mål innenfor klima og miljø.

De 7 kommunene og 6 interkommunale selskapene i Kongsvingerregionen har etablert et formelt innkjøpssamarbeid, Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK), som blant annet har i oppgave å inngå felles avtaler, bistå ved enkeltanskaffelser (investeringsprosjekt) og utarbeide felles innkjøpsrutiner og maler. Kommunene og selskapene som inngår i samarbeidet anskaffer årlig for omkring 1,1 – 1,2 milliarder kroner medregnet investeringer.

Anskaffelsesstrategi

Det foreligger både en politisk vedtatt regional anskaffelsesstrategi der klima og miljø er et av fem hovedmål, og en politisk vedtatt regional klima- og miljøstrategi der et av tiltakene er å stimulere/stille krav til bærekraft og utslipp i egne innkjøp.

RIIK mottok i 2020 tilskudd fra Miljødirektoratet til prosjektet «Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen». I prosjektet skal det blant annet kartlegges klimabelastning av innkjøp, og på bakgrunn av dette prioriteres hvilke områder som er mest aktuelle å fokusere på for å gjøre innkjøp mer klimavennlig, samt å identifisere tiltak.

RIIK har per i dag ikke oversikt over klimabelastning av det faktiske innkjøpet som gjøres i samarbeidet, og en slik oversikt anses vesentlig som grunnlagsinformasjon inn i prosjektet «Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen».

Prosessen

StartOff-prosessen starter med fasen, «sende inn idéskisse», som en idékonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. RIIK vil inngå en forsknings- og utviklingsavtale med inntil tre leverandører som har de beste idéskissene. De tre får delta i fasen «utforske alternativer». Leverandørene i denne fasen får et vederlag på NOK 50 000 hver. Vinneren går videre til neste fase, «utvikle løsningen», som gjennomføres et forsknings- og utviklingsløp med den vinnende leverandøren. Leverandøren får her et vederlag på NOK 450 000 for denne fasen. Når utviklingsløpet er avsluttet, er siste fase «demonstrere resultatet».

Du kan lese mer om Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) her.

Bli den første til å kommentere på "StartOff Kongsvinger: Vil hente innovasjonskraft fra små «start-up»-selskaper"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.