Staten åpner for lokale, familieeide og historiske hoteller i dynamisk innkjøpsordning

Anbud365: Staten åpner for lokale, familieeide og historiske hoteller i dynamisk innkjøpsordningFinansminister Jan Tore Sanner skriver brev til Stortinget der det bl.a. heter at ved inngåelse av større rammeavtaler er det viktig at offentlige innkjøpere er bevisst hvordan avtalene kan påvirke lokale leverandørmarkeder (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

Statens innkjøpssenter vil i løpet av året etablere en dynamisk innkjøpsordning planlagt delt opp i regioner. Ordningen vil være åpen for alle interesserte kurs- og konferansesteder som oppfyller ordningens minimumskrav. I anskaffelsen vil det legges til rette for at lokale hoteller, inkludert historiske hoteller og familiedrevne hoteller kan delta, ifølge finansminister Jan Tore Sanner i et brev til Stortinget. Innkjøpssenteret har også utarbeidet en egen kategoristrategi for reiseområdet, og planlegger inngåelse av flere felles avtaler på reiseområdet fremover.

Finansministerens brev er stilet til Stortingets finanskomite og gjelder et såkalt representantforslag om støtte til familieeide, historiske hotell og spisesteder (Dokument 8:233 S (2020–2021). Det fremgår bl.a. av forslaget at det er et ønske at regjeringen sørger for at disse gjestestedene «… nyter godt av de offentlige innkjøpsordningene som et ekstraordinært koronatiltak, innenfor gjeldende statsstøtteregelverk.».

SMB, lokale og markedsdialog

Statsråden understreker i sitt svar at Regjeringen er opptatt av at offentlige innkjøp organiseres på en hensiktsmessig måte og at det i offentlige anbud åpnes opp for deltakelse fra små og mellomstore bedrifter, inkludert lokale leverandører. Særlig ved inngåelse av større rammeavtaler er det viktig at offentlige innkjøpere er bevisst hvordan avtalene kan påvirke lokale leverandørmarkeder, heter det. Offentlige innkjøpere bør ha dialog med leverandørmarkedet og legge opp anskaffelsen på en måte som sikrer god konkurranse i det aktuelle markedet. Konkurransen kan bli redusert dersom avtaler legges opp slik at kun noen få store leverandører har mulighet til å delta i offentlige anbud. Både i den konkrete konkurransen og på lengre sikt kan dette føre til dårligere priser, dårligere utvalg og svekkede innkjøpsmuligheter.

Veiledning

Statens innkjøpssenter har dessuten utarbeidet veiledning for anskaffelse av hotelltjenester sammen med Sykehusinnkjøp, NHO og NHO Reiseliv. Veiledningen skal tilrettelegge for at alle hotell, inkludert frittstående hotell og mindre hotellkjeder, skal kunne delta i anskaffelse av hotelltjenester.

– Som oppfølging av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser (Meld. St. 22 (2018–2019), fikk Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 utredet virkningene av store offentlige kontrakter. Rapporten foreslår flere tiltak for å fremme god konkurranse hvor også små bedrifter kan delta. Det ble bl.a. foreslått tiltak særlig rettet mot hotellbransjen, som skal gjøre det effektivt å bruke leverandører som kun har én lokasjon. Regjeringen vurderer nå hvordan anbefalingene i rapporten skal følges opp.

Pandemi og betalingsutsettelse

Som følge av pandemien, har regjeringen innført en ordning med utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift. For å unngå at leverandørene som har fått innvilget betalingsutsettelse risikerer å bli avvist fra konkurranser om kontrakter med det offentlige, utarbeidet Nærings- og fiskeridepartementet derfor en veiledningstekst om hvordan det offentlige kan håndtere forhold knyttet til avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket.

Bli den første til å kommentere på "Staten åpner for lokale, familieeide og historiske hoteller i dynamisk innkjøpsordning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.