Statens innkjøpssenter også for kommunale anskaffelser?

Anbud365: Statens innkjøpssenter også for kommunale anskaffelserI stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser signaliserer regjeringen at den vil vurdere å styrke Statens innkjøpssenter når det gjelder bemanning og kompetanse. På bildet Kjetil Østgård, som leder senteret.

Skriv ut artikkelen

På sikt kan rollene og oppgavene til Statens innkjøpssenter endres eller utvides.  Et aktuelt spørsmål i den forbindelse er om senteret også skal håndtere kommunale anskaffelsesbehov – enten å la kommunen frivillig tiltre avtalene eller lage egne avtaler for kommunene. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Da må man vurdere en slik utvidelse vil medføre økt risiko for negativ påvirkning på konkurransen i de relevante markedene.

Av Meld. St. 22 (2018–2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser fremgår det at statlige innkjøpssamarbeid ofte er sektorbaserte. Eksempler finnes innenfor helse, utdanning, politi, forsvar og kraft. Viktige innkjøpssamarbeid er blant annet Statens innkjøpssenter, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Sykehusinnkjøp, Politiets fellestjeneste og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Statens innkjøpssenter ble etablert 1. januar 2016 for å inngå og forvalte fellesavtaler for statlige virksomheter. Statens innkjøpssenter er bevilgningsfinansiert, og disponerer en bevilgning på 12,5 millioner per år. Innkjøpssenteret har ti årsverk og er organisert som en egen seksjon i Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Statens innkjøpssenter ble opprettet som en fireårig prøveordning. Så langt har senteret inngått sju fellesavtaler innen forbruksmateriell, reisebyråtjenester, internrevisjon, mobiltelefoni, mobiltelefoner og nettbrett, PC-skjermer og PC-klienter, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i meldingen, der det også heter:

Nok bemanning og kompetanse

– Regjeringen vil vurdere å styrke Statens innkjøpssenter slik at sentret har tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å inngå flere fellesavtaler, og til å sikre god implementering og oppfølging av inngåtte fellesavtaler.

Regjeringen mener også det er viktig at innkjøpssenteret settes i stand til å ivareta deltakelse fra små og mellomstore bedrifter, inkludert lokale leverandører, i konkurransene om de statlige fellesavtalene. Innkjøpssenterets gode dialog med leverandørmarkedet i forbindelse med forberedelsen, gjennomføringen og oppfølgingen av konkurranser om nye fellesavtaler, bør videreføres og utvides.

Likeledes, fremgår det av meldingen, er det viktig at innkjøpssenterets erfaring og kunnskap på dette feltet spres til andre statlige virksomheter. Statens innkjøpssenter bør derfor legge til rette for utveksling av erfaringer og kunnskap med andre oppdragsgivere.

Også for kommunene?

Etter hvert som man får mer erfaring med ordningen, og i lys av kommende utredninger, signaliserer regjeringen at den vil vurdere om innkjøpssenterets rolle og oppgaver bør endres eller utvides. Et aktuelt spørsmål her er hvilke typer virksomheter som skal kunne delta i innkjøpssamordningen. Flere kommuner har uttrykt ønske om å tilslutte seg innkjøpssenterets fellesavtaler, og en utvidelse av innkjøpssamordningen til å omfatte kommuner kan potensielt gi ytterligere gevinster. En mulig modell er å åpne for at oppdragsgivere i kommunal sektor frivillig kan delta på avtaler som Statens innkjøpssenter inngår. Et annet alternativ er at innkjøpssenteret får i oppdrag å inngå egne frivillige fellesavtaler for kommunale oppdragsgivere.  Da må det, understrekes det, vurderes nærmere om en slik utvidelse av innkjøpssentrets rolle vil medføre økt risiko for negativ påvirkning på konkurransen i de relevante markedene.

Regjeringen vi, heter det, vurdere om dagens organisering og finansiering av Statens innkjøpssenter er hensiktsmessig over tid, tatt i betraktning innkjøpssenterets oppgaver, og:

– Mange små og mellomstore statlige virksomheter har begrensede ressurser, men sitter likevel hver for seg og inngår avtaler. Disse virksomhetenes behov vil ikke bli dekket fullt ut av de obligatoriske fellesavtalene til Statens innkjøpssenter. Det vil derfor være gevinster å hente – både kvalitativt og kvantitativt – ved at statlige virksomheter samarbeider på områder som ikke dekkes gjennom Statens innkjøpssenters fellesavtaler.

Bli den første til å kommentere på "Statens innkjøpssenter også for kommunale anskaffelser?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.