Statsbudsjettet 2020: Terskelverdi, miljø-handlingsplan og Statens innkjøpssenter

Anbud365: Statsbudsjettet 2020 Terskelverdi, miljø-handlingsplan og Statens innkjøpssenter- Offentlig sektor må bl.a. åpne opp for nye måter å samarbeide med markedet på og utnytte mulighetene som ligger i innovative offentlige anskaffelser, skriver kommunal- og moderniseringsstatsråd Monica Mæland i sitt forslag til budsjett for 2020 (foto: Torbjørn Tandberg).

Skriv ut artikkelen

Evaluering av hevingen av terskelverdien og virkninger av store kontrakter står høyt oppe på listen. Prøveperioden for Statens innkjøpssenter forlenges med to år. Det skal etableres et program som skal stimulere til nye måter å samarbeide med markedet på. Dessuten skal det lages en handlingsplan for å øke delen klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon. Dette er noen av tiltakene som regjeringen trekker frem i sitt forslag til statsbudsjett for 2020, som ble fremlagt i dag.

I den delen av forslaget til statsbudsjett som Kommunal- og moderniseringsdepartementet står ansvarlig for, kan vi lese at regjeringen vil sette i gang et arbeid med etablering av et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper. Det er for å stimulere til nye måter å samarbeide med markedet på. Offentlig sektor må bl.a. åpne opp for nye måter å samarbeide med markedet på og utnytte mulighetene som ligger i innovative offentlige anskaffelser, heter det.

Departementet mener det foreløpig er for tidlig å vurdere om Statens innkjøpssenter bør bli videreført permanent. Prøveperioden for Statens innkjøpssenter forlenges derfor i to år. En lengre prøveperiode vil gi et bedre grunnlag for å vurdere effekten av innkjøpsavtalene og til å ta stilling til om en varig finansieringsordning skal innrettes på linje med de som finnes i våre naboland.

Terskelverdi og store kontrakter

Nærings- og fiskeridepartementet minner i sin del av budsjettforslaget bl.a. på at regjeringen vil utrede de konkurransemessige virkningene av store kontrakter og evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket. Det vil være en prioritert oppgave for departementet i 2020 å følge opp tiltakene i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, slår departementet fast.

For å medvirke til overordnet og koordinert kompetanseheving og hjelp til å gjennomføre gode og effektive miljøvennlige offentlige anskaffelser, vil regjeringen også se på om sentrale fagorganer på klima og miljø og offentlige anskaffelser – blant disse Difi – kan utvikle verktøy for å identifisere effekter og kostnader av å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser, opplyser Klima- og miljødepartementet i sitt budsjettforslag.

Handlingsplan for klima og miljø

Dette departementet skal dessuten lage en handlingsplan for å øke delen klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon. I denne handlingsplanen vil regjeringen vurdere hvorledes man kan få til en økning av klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon. Handlingsplanen skal medvirke til å operasjonalisere en grønn anskaffelsespolitikk.

Regjeringen vil ellers stille krav til null- eller lavutslippsløsninger ved utlysing av nye kontrakter for drift av riksvegferjesamband, der det ligger til rette for det. Aktiv bruk av offentlige anskaffelser og støtteordninger medvirker til at det er ventet at rundt en tredel av bilferjene i landet vil ha helt eller delvis elektrisk fremdrift i 2021. Ferjetrafikken er fordelt mellom 17 riksvegferjesamband og 113 fylkesvegferjesamband. Selv om det er færre riksvegferjer enn fylkesvegferjer, er trafikkfordelingen omtrent likt delt mellom de to, skriver Klima- og miljødepartementet.

Bli den første til å kommentere på "Statsbudsjettet 2020: Terskelverdi, miljø-handlingsplan og Statens innkjøpssenter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.