Status offentlige innkjøp (VII): Bare 15% med gode resultater etter miljøkutt via anskaffelser

Anbud365: Status offentlige innkjøp Bare 15% med gode resultater etter miljøkutt via anskaffelser20% av virksomhetene svarer at de har klimagassregnskap, mens 22% har et klimabudsjett med konkrete mål og tiltak. Fylkeskommunene r bet i klassen: Hele 75% dem har klimabudsjett, mens staten henger etter med bare en andel på 5%, fremgår det av rapporten fra årets utgave av anskaffelsesundersøkelsen. På bildet Siv Henriette Jacobsen, som leder fylkesordfører-/rådslederkollegiet i KS (foto: Morten Brakestad).

Skriv ut artikkelen

Bare 15% av alle virksomhetene opplever i stor eller svært stor grad gode resultater når det gjelder reduksjon av klima- og miljøbelastning i anskaffelser. I tillegg er det 23 % som ikke vet – av de statlige virksomhetene hele 35% som ikke vet. Dette kan tyde på at virksomhetene synes det er vanskelig å måle og vurdere effekter av klima- og miljøvennlige anskaffelser, ifølge rapporten fra årets store anskaffelsesundersøkelse. Og nettopp kompetanse, tid og ressurser innenfor miljø og klima er noe offentlige innkjøpere mener de har behov for mer av.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) la nylig frem resultatene fra årets utgave av modenhetsundersøkelsen, som gjøres annethvert år. Det er en kartlegging av hvordan offentlige anskaffelser er organisert og gjennomføres.

Det fremgår bl.a. at bare 57% av offentlige virksomheter har innført tiltak som fremmer null- og lavutslippsløsninger og sirkulærøkonomi innen én eller flere av prioriterte innkjøpskategoriene. Det er viktig at innkjøps-Norge prioriterer tiltak for å fremme null- og lavutslippsløsninger og sirkulærøkonomi innen de prioriterte kategoriene, blir det slått fast i rapporten.

Det generelle bildet er at det er gjennomført et lavt antall tiltak innen de aktuelle kategoriene. Transportkategorien er der flest svarer at de har tiltak, noe som i stor grad blir tolket som et resultat av tydelige anbefalte tiltak og forskriftsfestede føringer knyttet til anskaffelser av nullutslippskjøretøy.

Kommunene fremst

I overkant av 40% av kommunene har tiltak innenfor bygg. Statlige og andre virksomheter ligger betydelig lavere – bare 10-20% av virksomhetene har tiltak for null- og lavutslippsløsninger og sirkulærøkonomi.

20% av virksomhetene svarer at de har klimagassregnskap, hvorav 9% inkluderer både direkte og indirekte utslipp. Fylkeskommunene svarer i mye større grad enn andre at de har klimagassregnskap, enten bare med direkte utslipp, eller også med indirekte utslipp.

Klimabudsjett

22% av virksomhetene har et klimabudsjett med konkrete mål og tiltak, viser undersøkelsen, men det er store forskjeller mellom virksomhetstypene om de har klimabudsjett. Hele 75% av fylkeskommunene har dette, mens statlige virksomheter ligger langt bak på dette området, hvor bare 5% har et klimabudsjett. – Arbeidet med klimabudsjett i offentlige virksomheter har akselerert de siste årene, og vi anser derfor resultatene for kommunene og fylkeskommunene som gode, kommenterer DFØ i rapporten.

Bare 5% av små virksomheter har et klimabudsjett på plass, mens hele 40% av store virksomheter svarer at de har det. Dermed er en betydelig del av offentlig sektors innkjøp dekket av klimabudsjett, heter det, samtidig som at det er et stort potensial for at flere virksomheter etablerer dette.

Kompetanse

Klima og miljø er et av temaene hvor virksomhetene i mindre grad har nok kompetanse, men også et prioritert kompetanseområde de neste to årene. Siden 2018 har færre virksomheter svart at de opplever å ha tilstrekkelig kompetanse. Denne nedgangen er spesielt tydelig blant fylkeskommuner, stat og offentlige foretak og selskap. Dette kan, slås det fast i rapporten, komme som følge av større forventinger og tydeligere føringer om å ta hensyn til klima og miljø i anskaffelser, og dermed et økt behov for kompetanse i virksomhetene.

Resultatene viser at graden av kontraktsoppfølging er ulik mellom virksomhetene og endrer seg mellom årene. Fylkeskommunene viser en nedgang fra 2018 til 2022, samtidig som at kommunene viser en økning. Statlige virksomheter og offentlige foretak og selskap viser en usikker trend, der resultatene fra 2020 er høyest.

Tid og ressurser

Spesielt kompetanse til å kunne vurdere klima- og miljøbelastningen i anskaffelser synes å være lav. Det er forskjeller mellom de ulike virksomhetstypene på disse områdene. Fylkeskommunene opplever i størst grad tilstrekkelig kompetanse på krav og kriterier, men i liten grad tilstrekkelige budsjettmidler. Kommunene opplever både tid og budsjettmidler som en utfordring, mens dette er en mindre utfordring for offentlige foretak og selskap.

Bare 15% av alle virksomhetene opplever i stor eller svært stor grad gode resultater når det gjelder reduksjon av klima- og miljøbelastning i anskaffelser. I tillegg er det 23 % som ikke vet, og av de statlige virksomhetene er det hele 35% som ikke vet. Dette kan tyde på at virksomhetene synes det er vanskelig å måle og vurdere effekter av klima- og miljøvennlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Status offentlige innkjøp (VII): Bare 15% med gode resultater etter miljøkutt via anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.