Status offentlige innkjøp (II): Henger etter på miljø, klima og innovasjon

Anbud365: Status offentlige innkjøp Henger etter på miljø, klima og innovasjonBruk av lov og forskrift ser ut til å være en viktig driver for digitalisering, og kan indikere at flere obligatoriske krav kan bidra til en raskere digitalisering, konstateres det i rapporten fra modenhetsundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). På bildet er det en plansje som viser presentasjon av resultater fra tilsvarende undersøkelse i 2018. Det er Dag Strømsnes, i dag divisjonsdirektør i DFØ, som står for presentasjonen.

Skriv ut artikkelen

Det er et stort potensial for mer arbeid innenfor klima og miljø, spesielt for at statlige virksomheter løfter seg. Stort potensial er det også for mer innovative anskaffelser – nå er det bare 8% av offentlige virksomhetene som i stor grad benytter innovative anskaffelser for bedre behovsdekning. Det er blant resultatene fra den store anskaffelsesundersøkelsen som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført i år. Resultatene tyder også på at «bruk av pisk» må til for å få fart på digitaliseringen.

Modenhetsundersøkelsen, som gjøres annethvert år, er en kartlegging av hvordan offentlige anskaffelser er organisert og gjennomføres. Svarprosenten for årets undersøkelse er på ca. 51%. Undersøkelsen ble i år sendt til 1132 virksomheter.

Basert på innkjøpsvolum dekker de som har svart 92% av totalt volum i staten, 82% tilsvarende i fylkeskommuner og kommuner. Ca. 80% av kommunene over 10 000 innbyggere har svart denne gangen. I likhet med 2020 er det utfordrende å komme i kontakt med de minste kommunene, heter det.

Resultatene viser at mange virksomheter har klima og miljø som tema i sine anskaffelsesstrategier og jobber med å gjøre sin anskaffelsespraksis mer miljøvennlig. Samtidig er det bare omtrent halvparten av offentlige virksomheter som har innført tiltak i en eller flere kategorier som fremmer null- og lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi. I tillegg er det få som jobber med styrings-parametere og som gjør analyser av miljø i forbindelse med planlegging av innkjøps-porteføljen.

Kompetanse på klima og miljø

Resultatene viser også at selv om mange har tilstrekkelig kompetanse til å avgjøre i hvilke anskaffelser det er relevant å stille krav til klima og miljø, er det færre som har kompetanse til å avgjøre hvilke krav som bør stilles og til å vurdere klima- og miljøbelastningen.

Få virksomheter opplever gode resultater når det gjelder reduksjon av denne belastningen. Samtidig er det få virksomheter som oppgir å ha tilstrekkelig med tid og budsjettmidler til å planlegge og gjennomføre anskaffelser med klima- og miljøhensyn.

Statlige virksomheter viser en flat utvikling i indikatoren fra 2020 til 2022, og scorer generelt lavere enn andre virksomhetstyper i undersøkelsen. Det er et stort potensial for at statlige virksomheter løfter seg, fremgår det av undersøkelses-rapporten.

Scorer lavest på innovasjon

I undersøkelsen er innovasjon det området hvor de offentlige virksomhetene scorer lavest. Det er tydelig at offentlige oppdragsgivere ikke utforsker potensialet for bedre behovsdekning gjennom innovative anskaffelser. Undersøkelses-resultatene viser at bare 8% av virksomhetene oppgir at de i stor grad benytter innovative anskaffelser for bedre behovsdekning.

Anskaffelsesprosessen skal være heldigital i løpet av 2024. Utbredelse av digitale verktøy er en indikasjon på hvor langt vi er kommet i dette arbeidet. Digitaliseringen synes å ha kommet omtrent like langt blant de ulike virksomhetstype, men størrelse synes å være en driver for digital modenhet.

Digitale verktøy

De fleste bruker digitale verktøy til elektronisk kommunikasjon i konkurransegjennomførings-fasen og til fakturahåndtering. Begge deler er lovpålagt. Det viser at bruk av lov og forskrift ser ut til å være en viktig driver for digitalisering, og kan indikere at flere obligatoriske krav kan bidra til en raskere digitalisering.

Bli den første til å kommentere på "Status offentlige innkjøp (II): Henger etter på miljø, klima og innovasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.