Status offentlige innkjøp (IX): Lavest på innovasjon, økning ønskelig

Anbud365: Status offentlige innkjøp Innoivasjon på bunnResultatene fra anskaffelsesundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) viser at virksomhetene som i stor grad har benyttet innovative anskaffelser også i større grad opplever bedre behovsdekning. Det virker med andre ord som at det er en sammenheng mellom hvor ofte innovativ anskaffelsespraksis benyttes og opplevd effekt på behovsdekning. På bildet Malin Hogstad, Direktoratet for forvalting og økonomistyring. Hun er prosjektleder for undersøkelsen.

Skriv ut artikkelen

I årets utgave av anskaffelsesundersøkelsen er innovasjon det området hvor de offentlige virksomhetene scorer lavest. Bare 8% av dem oppgir at de i stor grad benytter innovative anskaffelser for bedre behovsdekning. Bare 24% opplever i stor eller svært stor grad å ha tilstrekkelig kompetanse på anskaffelser som fremmer innovasjon. Det er ingen forventning at alle, i alle sammenhenger, skal benytte innovative anskaffelser for bedre behovsdekning, men en økning i antall sammenlignet med dagens nivå er imidlertid ønskelig, ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Rapporten fra DFØs modenhetsundersøkelse ble lagt frem rett før sommerferien. Undersøkelsen gjøres annethvert år, og er en kartlegging av hvordan offentlige anskaffelser er organisert og gjennomført. er ansvarlig for undersøkelsen.

Offentlige virksomheter utnytter fremdeles i liten grad potensialet som ligger i innovative anskaffelser. Kompetanse, fokus og opplevde resultater er lavt i forhold til en del andre områder i undersøkelsen. Og det er tydelig at offentlige oppdragsgivere ikke utforsker potensialet for bedre behovsdekning gjennom innovative anskaffelser. Også kompetanse, fokus og opplevde resultater skårer lavt i forhold til andre områder i undersøkelsen. 62% av innkjøpsmiljøene har en anskaffelsesstrategi. I strategiene er innovasjon et av de minst omtalt temaene, og bare halvparten oppgir at de inkluderer innovasjon.

Stabilisert utvikling

Sammenlignet med 2013 har over dobbelt så mange innovasjon i anskaffelsesstrategien. Utviklingen har stabilisert seg de siste årene. Kommunene og fylkeskommunene har hatt en økning med 11 prosentpoeng fra 2018 til 2022. Hos de statlige virksomhetene derimot har utviklingen snudd fra 2020. En forklaringsfaktor kan være at både fylkeskommune og kommune er nærmere politisk ledelse enn de statlige virksomhetene, heter det i rapporten.

25% av innkjøpsmiljøene har oppgitt at de har styringsparametere på anskaffelsesområdet, men bare 5% oppgir å ha styringsparameter på innovative anskaffelser. Statlige virksomheter har dette i mindre grad enn de andre virksomhetstypene. Det er hovedsakelig de største virksomhetene som har styringsparametere på innovative anskaffelser, og ingen av virksomhetene med innkjøpsvolum under 50 mill har dette.

Oppstartsselskaper

Offentlige virksomheter opplever at oppstartsselskaper ikke er et aktuelt leverandørsegment, og få virksomheter tilrettelegger for at oppstartsselskaper kan delta i deres konkurranser, heter det i undersøkelsesrapporten. Det fremkommer ikke stor variasjon mellom virksomhetstypene på disse spørsmålene. På begge spørsmålene svarer 15% at de ikke vet.

Statlige virksomheter oppgir i mindre grad å ha tilstrekkelig kompetanse på anskaffelser som fremmer innovasjon. Det har vært en svak positiv utvikling på opplevd kompetanse siden 2020, men den er fremdeles relativt lav.

Barrierer

I rapporten slås det fast at tid og ressurser oppleves av alle virksomhetstypene som den største barrieren for å legge til rette for innovasjon gjennom anskaffelser. Nesten halvparten av virksomhetene peker også på innovasjonskompetanse som en barriere. Mangel på veiledning derimot synes ikke å være et hinder. Kommuner peker også på økonomisk handlingsrom som en stor barriere, i motsetning til statlige virksomheter. For de mest modne virksomhetene er ledelsesforankring og virksomhetskultur store barrierer.

Andel virksomheter som i stor grad opplever at deres innovative anskaffelsespraksis har resultert i bedre behovsdekning, oppfattes som lav, særlig blant kommuner og fylkeskommuner. En mulig årsak kan være at det er vanskelig å identifisere umiddelbar effekt av nye løsninger. Resultatene peker på et behov for å synliggjøre og måle effekt av innovative anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Status offentlige innkjøp (IX): Lavest på innovasjon, økning ønskelig"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.