Status offentlige innkjøp: Mangel på tid og ressurser, jakter kompetanse løpende

Anbud365: DFØ-konklusjon: Flere obligatoriske krav kan bidra til en raskere digitaliseringDet jobbes med å knytte flere informasjonskilder til eBevis, og det vil også jobbes for at oppdragsgivere bruker eBevis i sin kontraktsoppfølging, ikke bare til kvalifisering, skriver Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i sine kommentarer til resultatene fra årets store anskaffelsesundersøkelse. På bildet Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i anskaffelsesdivisjonen i DFØ.

Skriv ut artikkelen

Mangel på tilstrekkelig med tid og ressurser hindrer innkjøperkorpset i det offentlige bl.a. i å gjennomføre anskaffelsesprosessen på en god måte og å utvikle innkjøpsfunksjonen strategisk. Fire av fem virksomheter mener det ikke er nok kapasitet til utvikling og endring. Dette fremgår av resultatene fra den store undersøkelsen som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lar gjennomføre annethvert år. De offentlige innkjøperne forvalter årlig om lag 600 milliarder kroner. Mye tyder på at virksomhetene ser et større behov for kompetanse etter hvert som de blir mer profesjonelle og det stilles høyere krav til innkjøperne.

Modenhetsundersøkelsen, som gjøres annethvert år, er en kartlegging av hvordan offentlige anskaffelser er organisert og gjennomføres. Den er strukturert etter seks områder som er sentrale i arbeidet med innkjøp i offentlig sektor, såkalte modenhetsindikatorer. Resultatene gir et kunnskapsgrunnlag om modenhet i anskaffelser i offentlig sektor, og blir brukt i utviklings- og forbedringsarbeid på fagområdet.

Svarprosenten for årets undersøkelse er på ca. 51%. Dette er litt lavere enn i 2020, som forklares med at det er blitt langt flere offentlige foretak og selskap. I 2020 ble undersøkelsen sendt til 769 offentlige virksomheter – i år til 1132. De nominelle tallene for antall respondenter er 578 i 2022, opp fra 403 2020. Basert på innkjøpsvolum, dekker de som har svart 92% av totalt volum i staten, 82% tilsvarende i fylkeskommuner og kommuner.

Ca. 80% av kommunene over 10 000 innbyggere har svart på årets undersøkelse. I likhet med 2020 er det utfordrende å komme i kontakt med de minste kommunene, heter det.

Noen av hovedfunnene:

  • Det viser seg virkningsfullt å ha strategi. Virksomheter som har anskaffelsesstrategi har bedre topplederforankring, samt større samarbeid på tvers i organisasjonen.
  • Praksis i det offentlige innkjøps-Norge er fortsatt driftsorientert og fokuserer i hovedsak på operativt innkjøpsarbeid, prosessrådgivning og juridisk kvalitetssikring. Bare 18% er enig i at de har tilstrekkelig kapasitet til utvikling og endring.
  • Det er gjennomgående at virksomhetene opplever ikke å ha nok med tid og ressurser – først og fremst gjelder det å gjennomføre anskaffelsesprosessen på en god måte og å utvikle innkjøpsfunksjonen strategisk.
  • Dette er også tydelig når virksomhetene blir spurt om hvilke barrierer de opplever som størst for digitalisering, innovasjon og klima og miljø. For samtlige er tid og ressurser på topp.
  • Resultatene viser tydelig at det er en forskjell på statlige virksomheter og kommuner når det gjelder samfunnshensyn. Kommuner prioriterer samfunnshensyn.
  • Anskaffelsesregelverket, klima og miljø og analyser er områdene som flest oppfatter som viktig å prioritere kompetanseheving på.

Bli den første til å kommentere på "Status offentlige innkjøp: Mangel på tid og ressurser, jakter kompetanse løpende"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.