Stilte krav om samfunnsansvar, men hadde ikke rutiner for oppfølging

Anbud365: Stilte krav om samfunnsansvar, men hadde ikke rutiner for oppfølgingAnne Tove Sandal Teigenes er kommunedirektør i Tinn – en kommune som gjennom en forvaltningsrevisjon har fått noe å tenke på (foto: Fotograf Øygarden).

Skriv ut artikkelen

Etabler rutiner for å kontrollere at leverandørene følger kontraktsvilkår som gjelder samfunnsansvar. Det var en av fem anbefalinger til Tinn kommune fra Vestfold og Telemark Revisjon. Krav er imidlertid stilt, selv om miljøkrav bare i en av de undersøkte anskaffelsene ble vektet med 30%. Revisjonen påtaler også at kommunen har valgt å kjøpe innkjøpskompetanse – sats på opplæring av egne ansatte, er konklusjonen.

Tinn kommune ligger i regionen Øvre Telemark og har om lag 5 500 innbyggere. Forvaltningsrevisjonen som Vestfold og Telemark Revisjon nylig gjorde, gjaldt bl.a. om kommunen har tiltak for å sikre at krav om samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser blir ivaretatt.

Konklusjonen var klar, fremgår det av revisjonsrapporten, kommunen har bare i liten grad tiltak for å sikre at krav om samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser blir ivaretatt.

Ingen strategi

Kommunen har heller ingen anskaffelsesstrategi og/eller andre overordnede dokumenter for sin innkjøpspolitikk, men innkjøpsreglement som gir føringer for kommunens innkjøpspraksis, fins. Reglementet inneholder krav til leverandører med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår og sosial dumping, men gir få føringer som gjelder miljøaspektet, heter det.

Lovpålagte rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter har kommunen ikke, men i økonomireglementet som er under revidering, vil bl.a. slike rutiner bli tatt inn.

Har kjøpt kompetanse

Tinn kommune har valgt å kjøpe innkjøpskompetanse i stedet for å opparbeide egen, fremgår det av revisjonsrapporten. Kommunens ansatte har i liten grad fått opplæring på innkjøpsområdet. Vestfold og Telemark Revisjon mener at kommunen bør vurdere om egne ansatte også burde ha en viss grunnleggende kompetanse på feltet.

I kommunen er det heller ikke rutiner for å kontrollere at leverandørene oppfyller de krav som er angitt i konkurransegrunnlaget/kontrakten, heter det.

Vektet miljøkrav lavere enn anbefalt

Revisjonen skulle også se om i hvilken grad kommunen etterlever kravene til samfunnsansvar i praksis, innenfor klima og miljø, sosialt ansvar – lønns- og arbeidsforhold, menneskerettigheter mv. Rapporten forteller at kommunen har stilt krav om samfunnsansvar i de anskaffelsene som de har undersøkt, men miljøkrav er vektet lavere enn anbefalt. Anskaffelsesforskriften anbefaler at når miljø er tildelingskriterium, bør kriteriet vektes med 30 %. Det var bare gjort i én av de anskaffelsene de undersøkte, i de andre anskaffelsene ble miljøkriteriet vektet lavere. Kommunen hadde ikke kontrollert om kontraktsvilkår var oppfylt i de anskaffelsene som ble undersøkt, slår revisjonen fast, og kommer med disse anbefalingene:

Fem anbefalinger

• etablere overordnede føringer for kommunens innkjøpspraksis som ivaretar samfunnsansvaret.

• utarbeide rutiner for å fremme grunnleggende respekt for menneskerettigheter ved anskaffelser

• vurdere systematisk opplæring i anskaffelsesregelverket av egen ansatte.

• følge anbefalingen i anskaffelsesforskriften om å vekte miljø med minimum 30 % der miljø er et tildelingskriterium.

• etablere rutiner for å kontrollere at leverandørene følger kontraktsvilkår som gjelder samfunnsansvar.

Bli den første til å kommentere på "Stilte krav om samfunnsansvar, men hadde ikke rutiner for oppfølging"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.