Store, sentrale innkjøps-lokomotiver viktig for de mindre

Anbud365: Store, sentrale innkjøps-lokomotiver viktig for de mindreOfte er det mulig å tilrettelegge anskaffelser med miljøkrav uten at det behøver å bli vanskeligere for lokale leverandører å delta, sier innkjøpskoordinator/-leder i Innkjøpssamarbeidet for Hadeland, Steinar Elnes – til daglig i Gran kommune (foto: Privat)

Skriv ut artikkelen

For små og mellomstore virksomheter er det viktig for innkjøpermiljøet at det fins store, sentrale lokomotiver som kan gå foran og bane vei når det gjelder å stille krav om samfunnsansvar. Her er det kompetanse å lære av og ta etter, der ressursene ikke er så store. Dette understreker innkjøpskoordinator/-leder i Innkjøpssamarbeidet for Hadeland, Steinar Elnes – til daglig i Gran kommune – i en samtale med Anbud365.

En gang imellom stikker Anbud365 hodet innom praktiserende innkjøpere utenom de store offentlige virksomhetene. Først ut er Innkjøpssamarbeidet for Hadeland.

Anbud365: Hvordan tenker innkjøperne i Hadelands-regionen når det gjelder samfunnsansvar – rene pålegg og ekstrabelastning eller tema for seriøs vurdering? 

Steinar Elnes: Generelt er kommunene i vårt samarbeid opptatt av samfunnsansvar. I innkjøpssamarbeidet er dette et eget punkt ved planlegging av strategiene som utarbeides for felles rammeavtaler. Innkjøpere og brukere i brukergrupper er opptatt av å stille relevante krav. Mange innkjøpere ute i virksomhetene forholder seg nok også til bestemmelsene som rene pålegg. Kontraktoppfølgingen oppleves for mange som krevende både kompetanse- og ressursmessig.

Anbud365: Forholdet mellom lokalpolitikere og innkjøperne når det gjelder behov, kravene og kostnader? 

Elnes: Det er viktig at politikere også er seg bevisst hvilke krav og føringer de gir og om det kan utløse behov for økte ressurser eller tydeligere prioriteringer av eksisterende ressurser. Det er riktignok fullt mulig å få til mye med de rammene man har, også med små ressurser, men det forutsetter bevisste strategiske valg på innkjøpsområdet.

 Anbud365: Hvordan er ditt inntrykk når det gjelder sammenhengen mellom miljøegenskaper og kostnader?

Elnes: Tidligere tenkte man nok økte kostnader når det ble snakk om å stille krav om miljøegenskaper, men nå ser man at miljøvennlige løsninger også kan ha kostnadsreduserende effekt.

Anbud365: Øker de nye miljøkravene behovet for dialog med leverandørmarkedet?

Elnes: For en stor del av anskaffelsene er det et generelt behov for å innhente kunnskap om markedet gjennom dialog eller annen markedsorientering. Med kravet i LOA§5 om å vurdere hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning bør man kanskje se på leverandørdialog allerede i arbeidet med kommunens overordnede anskaffelsesstrategi.

Anbud365: Hvilke typer anskaffelser tenker dere ikke er relevant for de nye bestemmelsene?

Elnes: Vi støtter oss ofte på Difis temasider om klima og miljø på www.anskaffelser.noi slike vurderinger. Det er uansett en grei regel å gjøre en konkret vurdering av alle anskaffelser og stille noen spørsmål til markedet i forkant.

Anbud365: Vil dette endre måten dere tenker på ved forarbeidet til konkurransene?

Elnes: Ja, i noen grad. Mange av virksomhetene må nok ha noe større bevissthet på å vurdere miljøbelastningen ved anskaffelsen og stille relevante miljøkrav. Med skjerpede krav for å sikre ivaretakelse av samfunnsansvar i felles rammeavtaler der hvor det er relevant, skjerpes naturlig nok også fokuset på dette i innkjøpssamarbeidet.

Anbud365: Har dere jobbet med en miljøstrategi og rutiner på virksomhetsnivå i forbindelse med de nye kravene?

Elnes: Innkjøpssamarbeidet for Hadeland har hatt en felles anskaffelsesstrategi fra 2012 som nå er under revidering. Miljø og samfunnsansvar er en del av denne og tilhørende handlingsplan. De nye kravene er forsøkt ivaretatt i oppdaterte innkjøpsbestemmelser og rutiner i kommunenes økonomireglementer. I tillegg er det startet en revidering av felles anskaffelsesstrategi hvor de nye kravene vil bli fulgt opp.

Anbud365: Livssykluskostnader kan være vanskelig å vurdere … 

Elnes: Å ivareta slike myndighetskrav krever en viss grad av sentrale innkjøpsmiljøer med tilstrekkelig kompetanse og trening i å gjennomføre anskaffelser. I mange mindre og mellomstore kommuner har man ikke slike miljøer, og i tillegg gjerne en desentralisert innkjøpsorganisasjon. Da er innkjøp ofte spredt på mange ansatte, ofte med innkjøp bare som en liten del av sin stilling. Livssykluskostnader er da ikke det de kan best.

Anbud365: Miljøkrav og lokale leverandører; tror dere at dette kan gjøre det vanskeligere for mindre lokale leverandører å delta i konkurranser?

Elnes: Ofte er det mulig å tilrettelegge anskaffelser med miljøkrav uten at det behøver å bli vanskeligere for lokale leverandører å delta. På noen områder veier likevel kanskje miljøhensynet så tungt at man må stille krav som i stor grad bare imøtekommes av større og mer ressurssterke leverandører. På noen områder kan det å være lokal leverandør forøvrig utgjøre et miljømessig konkurransefortrinn, f.eks. innen matvarer som er et område ofte med korte ledetider og krav om regelmessig transport.

Anbud365: Er vekting av miljøkrav på 30 % for mye?

Elnes: Det er det vanskelig å svare klart ja eller nei på. Der man bruker miljø som tildelingskriterium må man fortsatt vurdere konkret hvilken vekting oppdragsgiver mener vil gi den beste anskaffelsen. 30% vekting vil i de fleste tilfeller ha en reell påvirkning på utfallet av konkurransen dersom man har stilt kriterier som faktisk skiller tilbudene på miljø.

Anbud365: Synes dere at dere finner relevante hjelpemidler som hjelper dere på vei?

Elnes: Difis anskaffelsesside har mye nyttig informasjon og kan gi nødvendig støtte eller lede oss videre til å finne det vi trenger andre steder. «Beste praksis» kan finnes gjennom bl.a. å søke samarbeid, deling av erfaringer og utveksling av konkurransegrunnlag med andre offentlige oppdragsgivere. Også her vil jeg berømme de store lokomotivene som baner vei i arbeidet med samfunnsansvar. Dette kommer også de mindre oppdragsgiverne til gode, både gjennom mulighet til å lære av og følge etter de store. Det gjelder også gjennom deltakelse med de store på eksempelvis i samkjøpsavtaler relatert til samfunnsansvar, som f.eks. Oslo kommune tilbyr.

Bli den første til å kommentere på "Store, sentrale innkjøps-lokomotiver viktig for de mindre"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.