Storkommune uten overordnet analyse av risiko for korrupsjon ved anskaffelser

Anbud365: Storkommune uten overordnet analyse av risiko for korrupsjon ved anskaffelserI en revisjonsrapport til Lindesnes kommune heter det at kommunen bør være bevisst på at det i alle faser av en anskaffelsesprosess kan være fare for at utilbørlig påvirkning eller usaklige hensyn påvirker anskaffelsen. På bildet rådmannen i Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke (foto: Malin Helen Jørgensen).

Skriv ut artikkelen

Sørlands-kommunen Lindesnes med sine drøyt 23 000 innbyggere hadde ikke gjennomført en overordnet analyse av korrupsjonsrisikoen ved anskaffelser da revisjonen sjekket. Heller ikke var det gjennomført kartlegging av risiko for korrupsjon ved gjennomføring av anskaffelser ute på kommunens enkelte enheter. Kommunens tro på at det er større fare for korrupsjon i anskaffelser uten kunngjøringsplikt, tar dessuten revisjonen livet av.

I rapporten «Forebygging av korrupsjon ved anskaffelser og plan- og byggesaksbehandling i Lindesnes kommune» finnes resultatet av en forvaltningsrevisjon i regi av KomRev Sør IKS. Revisjonens anbefaling ble slik:

  • Kommunen bør gjennomføre en analyse av risiko for korrupsjon ved anskaffelser og ved behandling av plansaker samt vurdere å inkludere flere risikoområder i analysen av risiko for korrupsjon ved byggesaksbehandling.
  • Med bakgrunn i risikoanalysene bør kommunen vurdere om det er behov for å iverksette ytterligere risikoreduserende tiltak mot korrupsjon.
  • Kommunen bør forsikre seg om at ansatte som ikke har tilgang til egen pc eller ipad, lett kan få tilgang til varslingsrutinen og skjema for varsling. Alle ansatte bør gjøres kjent med varslingsrutinene og varslernes rettigheter med jevne mellomrom.

Ingen overordnet analyse

Kommunen har ikke gjennomført en overordnet analyse av risiko for korrupsjon ved anskaffelser, men ønsker å få dette på plass som en del av rutinene fremover, fremgår det av revisjonsrapporten. Vurderingen er dessuten at risikoen for korrupsjon er større ved anskaffelser uten kunngjøringsplikt fordi det er færre krav til dokumentasjon her, noe som gjør disse anskaffelsene mindre etterprøvbare. Revisor kommenterte dette slik:

– Korrupsjon skjer i alle typer innkjøp. Vi gjør også oppmerksom på at kravet om etterprøvbarhet og dokumentasjonsplikt gjelder for alle anskaffelser, uavhengig av kunngjøringsplikten, jf. lov om offentlige anskaffelser § 4 og forskriften om offentlige anskaffelser § 7-1. Erfaringer fra avdekkede korrupsjonssaker viser at korrupsjon også skjer ved store anskaffelser der verdien er mangfoldige millioner kroner og konsekvensene for kommunen har vært svært store.

Kartlegging av risiko

Heller ikke hadde kommunen gjennomført en kartlegging av risiko for korrupsjon ved gjennomføring av anskaffelser ute på enhetene. Alle de 24 enhetslederne i kommunen ble spurt om det er gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon ved gjennomføring av innkjøp i deres enhet. Av de 22 enhetslederne som svarte på spørsmålet, svarte 20 at de ikke har gjennomført en slik analyse.

Revisorene understreker at kommunen bør være bevisst på at det i alle faser av en anskaffelsesprosess kan være fare for at utilbørlig påvirkning eller usaklige hensyn påvirker anskaffelsen. Det bør vies særlig oppmerksomhet på kontroll med hva som er levert og situasjoner hvor leverandøren engasjerer en eller flere underleverandører. Dessuten bør man rette oppmerksomhet mot ansatte med stor myndighet og som styrer store deler av anskaffelsesprosessen alene.

Forebyggende tiltak

Alle de 24 enhetslederne i kommunen ble også spurt om det var etablert tiltak for å forebygge at korrupsjon kan skje ved gjennomføring av innkjøp på enheten. 22 enhetsledere svarte, av disse svarte fem at det ikke var etablert slike tiltak. 12 av dem pekte på ulike overordnede skriftlige rutiner og reglement som anskaffelsesstrategi, innkjøpsreglement, etiske regler og bruk av rammeavtaler mm. 13 viste til systemet med at fakturaer anvises og attesteres av to forskjellige personer, og sju opplyste at enhetsleder og/eller avdelingsleder konfereres ved innkjøp. En av enhetslederne informerte om at større innkjøp skal godkjennes av innkjøpssjef og ytterligere en har vist til at det er begrensninger på hvem som kan foreta innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Storkommune uten overordnet analyse av risiko for korrupsjon ved anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.