Storleverandør til det offentlige: Nei til stor anskaffelseslov; ja til 30%-vekting

Anbud365: Storleverandør til det offentlige Nei til stor anskaffelseslov ja til 30%-vektingDet er svært viktig at Nærings- og fiskeridepartementet sammen med regelverksendringen gjennomfører et omfattende program for kompetanseheving og veiledning for både oppdragsgivere og næringsliv, fremhever Atea i sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. På bildet, Ole Petter Saxrud, adm. dir i Norge.

Skriv ut artikkelen

To av Anskaffelsesutvalgets kanskje viktigste forslag får tommelen ned fra en av de store leverandørene til det offentlige, Atea. De synes ikke det er noen god ide å samle det meste under en lovhatt, de vil fortsatt ha en liten lov som i dag. Og de vil fortsette med 30%-vektingen av klima- og miljøkrav – Anskaffelsesutvalgets forslag om ytelsens klima- og miljøbidrag har de liten sans for. Dette fremgår av Ateas høringssvar til utvalgets første delutredning.

Atea Norge er en del av Atea-konsernet som er et stort IT-selskap i Norden og Baltikum, med mer enn 8 000 medarbeidere. Konsernet hadde i 2023 en omsetning på 34,7 mrd. Om lag 70 % av Ateas omsetning er til offentlig sektor, og selskapet har over 500 offentlige virksomheter som kunder i Norge.

For komplekst

I sitt innspill til Anskaffelsesutvalgets første delutredning skriver Atea b.la. at de anser at dagens anskaffelsesregelverk er for komplekst, har for stor frihet for innkjøpsfaglig skjønn og er meget kompetansekrevende for både oppdragsgivere og næringslivet. Dette har resultert i forskjellig anskaffelsespraksis med varierende grad av etterlevelse.

Derfor må anskaffelsesregelverket endres og forenkles, fremholder Atea og tar til orde for at:

• Regelverket må være tilstrekkelig enkelt å forstå og anvende.
• Regelverket må være praktisk innrettet.
• Spesielt viktige regelverksdeler må gjøres klart og obligatoriske.
• Intensjonsbaserte formuleringer som bør anbefales erstattet med skal.
• Regelverkets struktur og innhold må forenkles.
• Alternative fremgangsmåter, unntaksregler og innkjøpsfaglig skjønn bør begrenses.
• Det må være enkelt å få etterprøvd gjennomføring og utfall av offentlige konkurranser.

Fortsatt liten lov

Atea vil dessuten at lov om offentlige anskaffelser (LOA) fortsatt bør være en liten lov med en større tilhørende forskrift. Og, heter det, det er viktig at bærekraft erstatter klima og miljø, og at FNs, Stortingets og Regjeringens samme definisjon (ESG) da legges til grunn.

LOA ble i 2016 endret med at klima og miljø skulle hensyntas i offentlige anskaffelser, fremholder Atea i sitt høringssvar. Imidlertid viste erfaringer at daværende regelverks “bør” ikke var tilstrekkelig for å endre offentlig innkjøpspraksis og derfor ble FOA i 2023 endret til “skal”. Atea anser at ny LOA må ha et tallfestet skal-krav om å ivareta bærekraft med minst 30 %.

Program for kompetanseheving

– Det er svært viktig at departementet sammen med regelverksendringen gjennomfører et omfattende program for kompetanseheving og veiledning for både oppdragsgivere og næringsliv, fremhever Atea.

Bli den første til å kommentere på "Storleverandør til det offentlige: Nei til stor anskaffelseslov; ja til 30%-vekting"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.