Stortinget brøt anskaffelsesreglene, får revisjonskritikk

Anbud365: Stortinget brøt anskaffelsesreglene, får revisjonskritikkRiksrevisjonen retter kritikk mot Stortinget fordi anskaffelsesregelverket ikke ble fulgt i forbindelse med en tilleggsavtale.

Skriv ut artikkelen

Stortingets administrasjon får revisjonskritikk for ikke å ha fulgt anskaffelsesregelverket. Det gjaldt utvidelse av en prosjekteringsavtale i forbindelse med et byggeprosjekt. Administrasjonen laget senere et notat med sikte på å vurdere om utvidelsen var i pakt med regelverket. Etter Riksrevisjonens vurdering var ikke vilkårene for å utvide kontrakten oppfylt da kontraktutvidelsen fant sted. 

Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt, Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel (Dokument 3:12 (2016–2017), ble overlevert Stortinget 6. juni. Stortinget hadde bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom byggeprosjektet med bakgrunn i store kostnadsavvik.

Ett av de punktene Stortinget må tåle revisjonskritikk for, er utvidelse av avtalen om prosjektering. Den fulgte ikke anskaffelsesregelverket, heter det. Saken er at det på dagen for tilbudsinnlevering i denne prosjekteringskonkurransen ble klart at Stortingets presidentskap ga sin tilslutning til at nytt post- og varemottak og ny garasjeinnkjøring skulle tas inn som en del av prosjektet for Prinsens gate 26. Det var en utvidelse av den kontrakten konkurransen gjaldt.

Vilkår ikke oppfylt

Etter revisjonens vurdering var ikke vilkårene for å utvide kontrakten oppfylt da kontraktutvidelsen fant sted.  Muligheten for prosjektering av nytt post- og varemottak og ny garasjenedkjøring, i tillegg til rehabiliteringen av Prinsens gate 26, ble lagt fram for Multiconsult (som fikk kontrakten), men ble ikke kommunisert til de andre tilbyderne.

Tre måneder etter avtaleinngåelsen utarbeidet Stortingets administrasjon et notat for vurdering av om avtalen med Multiconsult i henhold til anskaffelsesregelverket kunne utvides med de aktuelle tilleggstjenestene. Etter revisjonens vurdering er det flere svakheter i notatet, og det gir ikke tilstrekkelig informasjon for å vurdere om kriteriene er oppfylt.

Nødvendige tilleggstjenester

Om det er nødvendig med tilleggstjenester eller tilleggsarbeider, må det skyldes forhold oppdragsgiver ikke kunne forutse. Utvidelsen av avtalen var imidlertid forhold som oppdragsgiver kjente til allerede ved tildeling og inngåelse av kontrakten med Multiconsult, påpeker revisjonen. Med de strenge krav som er satt for å bruke denne unntakshjemmelen, har revisjonen derfor vanskelig for å se at dette vilkåret er oppfylt.

Siden prosjekteringskostnaden for Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak inngår i ett estimat, er det ikke mulig å anslå hvor stor endring tillegget har medført, skriver Riksrevisjonen. Etter revisjonens vurdering dokumenterer dermed ikke administrasjonen i notatet at dette kriteriet er oppfylt. 

Skilles fra opprinnelig kontrakt

I notatet går det fram at kravet om at tilleggstjenesten ikke uten vesentlig ulempe kan skilles fra den opprinnelige kontrakten, er oppfylt. Det er imidlertid ikke gitt noen begrunnelse for dette i notatet fra administrasjonen. Stortingets administrasjon har i forbindelse med revisjonen av byggeprosjektet begrunnet hvorfor det ikke var hensiktsmessig å skille tilleggsarbeidene fra opprinnelig kontrakt.

For øvrig konstaterer revisjonen at protokollen for anskaffelsen av prosjektering inneholder feil og at den ikke tilfredsstiller kravene for protokollføring. Kravene som ikke er oppfylt gjelder blant annet at det ikke er oppgitt verdi av kontrakten eller vesentlige forhold ved anskaffelsen.

Bli den første til å kommentere på "Stortinget brøt anskaffelsesreglene, får revisjonskritikk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.