Stortinget gav retningen: Sats på klima og miljø og ta risiko i innovasjonsinnkjøp

Anbud365: Stortinget gav retningen: Sats på klima og miljø og ta risiko i innovasjonsinnkjøpDet er bred enighet på Stortinget at anskaffelsesregelverket er godt, men at der det kanskje er svakest, er i kontraktsoppfølgingen fra oppdragsgiver. På bildet saksordfører for stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, Tom-Christer Nilsen (H).

Skriv ut artikkelen

Stortinget løfter frem to målsettinger for offentlige anskaffelser: å kunne ta risiko i innovasjonsinnkjøp og klima og miljø, der innkjøpspraksisen til det offentlige er svært viktig for å oppnå målene våre på det området. Dette sa Tom-Christer Nilsen (H) saksordfører for stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser da denne nylig ble drøftet i Stortinget. Han rettet også søkelyset mot målkonflikter for den enkelte innkjøper, og slo fast at det skal legges til rette for unaturlige monopoler på bakgrunn av offentlige innkjøp.

Saksordfører Tom-Christer Nilsen (H) fremhevet – da Stortinget forleden drøftet stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser – at det foreligger en kompetanseutfordring: 3 000 innkjøpssteder der innkjøpene varierer fra små summer på forbruksmateriell til milliardkontrakter som Follotunnelen. Høyskoletilbudet på området er fortsatt ikke tilstrekkelig dekkende, og gode initiativ som Anskaffelsesakademiet mangler kanskje ikke så mye penger som tilstrekkelig med fagpersoner på første nivå for å kunne utvikle kompetanseområdet.

Legge til rette for SMB

En annen utfordring, ifølge Nilsen, er balansen mellom stor innkjøper og det å kunne la små og mellomstore bedrifter delta i konkurransen: – Vi har sett tilfeller der norske bedrifter vegrer seg for å ta risikoen en for stor kontrakt innebærer. I meldingen og merknadene her understrekes det at anskaffelser skal legge til rette for at små og mellomstore bedrifter også kan delta i offentlige anskaffelser. Vi skal unngå situasjoner som den vi opplevde der jeg kommer fra, da sykehusene skulle kjøpe hotellavtale, og vi skal unngå å legge til rette for unaturlige monopoler på bakgrunn av offentlige innkjøp, fastslo saksordføreren.

Det er også en rekke krav til innkjøp for at de skal støtte opp rundt de samfunnsmessige målene det offentlige har – krav til forutsigbarhet, arbeidsvilkår, lærlinger, innovasjon, klima, miljø, bærekraft, likestilling, ikke-diskriminering og balanse mellom stordriftsfordeler og å slippe små til. – Det er målsetninger som det er bred enighet om, men som også bidrar til målkonflikter for den enkelte innkjøper, der de innbyrdes kan virke i samme, men ikke sjelden i ulike retninger, påpekte Nilsen, og:

To viktige målsettinger

– Jeg vil i denne sammenhengen løfte fram to målsetninger som komiteen også har understreket, nemlig målsetningen om å kunne ta risiko i innovasjonsinnkjøp, hvor de risikodelings- og risikoavlastingsordningene som er på plass, er svært viktig for å kunne bidra til at det offentlige driver innovasjon i Norge, og til klima og miljø, der innkjøpspraksisen til det offentlige er svært viktig for å oppnå målene våre på det området.

Han poengterte den brede enigheten om at det er et godt regelverk, men at der det kanskje er svakest, er i kontraktsoppfølgingen fra oppdragsgiver. Mange av de tiltak som settes i verk og foreslås i meldingen, er tiltak som nettopp går på å gi mer kunnskap, innsikt, sporbarhet og oppdatert informasjon, og dermed gjøre denne oppfølgingen enklere.

Bli den første til å kommentere på "Stortinget gav retningen: Sats på klima og miljø og ta risiko i innovasjonsinnkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.