Stortinget utålmodig, purrer på regjeringen om risikoordning for innovasjon

Anbud365: Stortinget utålmodig, purrer på regjeringen om risikoordning for innovasjonStortinget maser på næringsminister Monica Mæland om å få frem forslag til risikoavlastningsordning i forbindelse med innovative offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Det er ifølge flertallet på Stortinget unødvendig å avvente en melding om offentlige anskaffelser i 2018 for å gjennomføre en risikoordning. Regjeringen blir samtidig minnet om at stortingsflertallet tidligere har bedt om å få en sak om en risikoavlastningsordning. Denne kritikken fremkommer i en fersk innstilling fra næringskomiteen i Stortinget, der et utålmodig flertall ser seg nødt til å fremme samme forslag om risikoordning på nytt.

Stortingets næringskomite avgav for noen dager siden sin innstilling til regjeringens industrimelding. Også der er anskaffelser og innovasjon med.

Komiteen inviterer for det første regjeringen til å fremme en såkalt helseindustrimelding. Ett av de forholdene Stortinget mener bør behandles i den meldingen er som følger:

  • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.

Innovasjons-purring

Dessuten purret komiteens flertall på regjeringen. Dette flertallet består av alle partier unntatt regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne (som ikke er med i komiteen).

Komiteflertallet minner om at regjeringen la frem et forslag til lov om offentlige anskaffelser hvor innovasjon ikke var tatt inn som hensyn. Flertallet mener offentlige anskaffelser har et stort potensiale for å drive frem nye innovasjoner og bedre tjenester, og mener regjeringen ikke griper disse mulighetene. Flertallet viser som eksempel til anbudene for nye kystvaktskip, hvor kravene fremfor å være verdensledende er flere år gamle.

Menon, Dansk Industri og Anbud365

Flertallet henviser også til Menon-rapporten utarbeidet i forbindelse med lovarbeidet som peker på fire barrierer for innovasjon gjennom offentlige anskaffelser: begrenset kompetanse, frykt for å gjøre feil, manglende koordinering og svak forankring i ledelse.

– Videre, heter det, viser en undersøkelse fra Dansk Industri i 2017 at disse barrierene er høyst reelle. Det danske regelverket åpnet for mer innovasjonsvennlige prosedyrer fra 1. januar 2016, men i 2016 var innovasjonspartnerskap bare benyttet én gang og konkurransepregede dialoger tatt i bruk 15 ganger. Siterer fra Anbud365: «Dette betyr, ifølge Dansk Industri, at offentlig sektor ennå ikke har fått forløst potensialet i det nye regelverket …»

Stortinget ber regjeringen …

Det er ifølge flertallet unødvendig å avvente en melding om offentlige anskaffelser i 2018 for å gjennomføre tiltak. Flertallet minner om Stortingets flertall, som ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om en risikoavlastningsordning for offentlige anskaffelser. Flertallet viser også til at NHO i høringen påpekte at regjeringens satsing er mangelfull, og fremmet følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en risikoordning for offentlige anskaffelser kan utformes og komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte.» Rimeligvis blir det Stortingets «beskjed» til regjeringen når voteringen er avsluttet i plenumsdebatten senere, etter planen i dag,15. juni.

Det fremgår for øvrig også av innstillingen at regjeringen pr. mars 2017 har gjennomført 68 forenklingstiltak, herunder eksempelvis forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle forhold, elektronisk stiftelse av aksjeselskap, forenklede offentlige anskaffelser samt forenklinger i A-ordningen.

Bli den første til å kommentere på "Stortinget utålmodig, purrer på regjeringen om risikoordning for innovasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.