Stortingsmeldingen: Kompetansesatsing og innskjerping av ledelsesansvar

Anbud365: Regjeringen med SMB-strategi – stor vekt på offentlige anskaffelser– Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv. Over én million mennesker jobber her, og de skaper verdier for 700 milliarder kroner årlig. Derfor må politikken treffe disse bedriftene godt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. I tilbakemeldingene fra små og mellomstore bedrifter har han spesielt bitt seg merke i klager over at store kontrakter gjør at små aktører ikke får mulighet til å levere anbud.

Skriv ut artikkelen

For å tilpasse et kjent sitat til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser: Det er snakk om kompetanse, kompetanse, kompetanse. Dessuten er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tydelig på at de lederne som ikke skjønner og tar konsekvensen av hvilken nytte anskaffelser har for deres virksomhet, ikke forstår hva ledelsesansvar er. En av marsjordrene til Difi er i tråd med dette signalet å utvikle tiltak for å innprente nødvendig forståelse hos disse lederne. Og hva med Anskaffelsesakademiet? Jo, «hederlig omtale» i meldingen, men her kan det komme mer …

Stortingsmeldingen – «Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» – kan du finne her.
Anbud365s første omtale av meldingen kan du lese her.
På et presentasjonsmøte i forbindelse med fremleggelse av meldingen var næringsministeren klar på at det dreide seg om kompetanse og profesjonalisering. Uten et målbevisst arbeid i så måte blir det vanskeligere å nå de mål regjeringen har tenkt å bruke offentlige anskaffelser til: Innovasjon, omstilling, effektivisering og samfunnsansvar.

Også ressurser for de som står for innkjøpene, er et knapphetsgode, noe statsråden erkjente, og mer robuste innkjøpsmiljøer trengs. Han signaliserte at arbeidet med å redusere transaksjonskostnadene skal fortsette, og han advarte mot å stille så mange krav at dette ble vanskelig å følge opp disse. Man må prioritere, var hans anbefaling.

Leverandørutviklingsprogrammet

Leverandørutviklingsprogrammet skal utvikles og videreføres, men statsråden minnet om at hans departement for tiden er i gang med å se nærmere på virkemiddelapparatet. Hva det vil si for leverandørutviklingsprogrammet, er det for tidlig å si noe om.

Næringsministeren tok fatt i ledere i det offentlige som ikke ser verdien av offentlige anskaffelser for egen virksomhet og for samfunnet som helhet. De som ikke forstår hvilket verktøy de her har for innovasjon og effektivisering, har ikke forstått sitt lederansvar. Statsråden minnet for øvrig om at anskaffelser utgjør en stor andel av virksomhetenes budsjetter, og mente at ledelsesutfordringen var vel så store i fylkeskommunal og kommunal som i statlig sektor.

Statens innkjøpssenter og kommune-Norge

Sammen med KS skal det vurderes om suksessen med Statens innkjøpssenter er noe som kan ha føringer også over på kommune-Norge. Det er et potensial i kommune-Norge, mente han.
Meldingen skisser en strategi – et grunnlag for mer konkrete tiltak.

Kompetanse og ledelse

Avdelingsdirektør i Difi, Dag Strømsnes, minnet om at den forrige stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser som kom for ti år siden, også hadde kompetanse i sentrum. Denne gangen er det kompetanse på et høyere nivå. Meldingen gir dessuten god drakraft for Difis videre arbeid med å utvikle ledelsesforankringen for offentlige anskaffelser i den enkelte virksomhet. For mange sarteder er innkjøpe en «backoffice»-funksjon. Og slik mente Strømsnes at det ikke kunne være.

Han minnet om at det både når det gjelder kompetanse og kapasitet er det store forskjeller mellom virksomhetenes anskaffelsesfunksjoner.  Å endre innkjøps-Norge krever endringsstrategi som må ta disse forskjellene med i betraktningene, sa Strømsnes, som også leder et OECD-forum for offentlige anskaffelser. Her kan man hente mange erfaringer til vurdering her hjemme. Mange problemstillinger er like når det gjelder offentlige anskaffelser i de europeiske land.

Anskaffelseakademiet

I spørsmålsrunden etter statsrådens og Strømsnes’ foredrag, opplyste representanter for Nærings- og fiskeridepartementet at de hadde vurdert hvordan de kunne styrke Anskaffelsesakademiet, men denne gangen ikke var kommet helt i mål med å konkretisere. Derfor ble det med «hederlig omtale» i meldingen, men inntrykket som festnet seg hos tilhørerne var at når det gjelder Anskaffelsesakademiet, er ikke siste ord sagt fra departementet.

Bli den første til å kommentere på "Stortingsmeldingen: Kompetansesatsing og innskjerping av ledelsesansvar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.