Stortingsmeldingen: Slik vil regjeringen utvikle offentlige anskaffelser

Anbud365: Slik vil regjeringen utvikle offentlige anskaffelser– Dagens innkjøpssystem er for fragmentert. Vi trenger mer kompetanse, mer samordning, og mer profesjonalitet for å lykkes, sier Røe Isaksen, og påpeker at det viktigste virkemidlet vi har, er et velfungerende marked med god konkurranse. Offentlige innkjøpere må alltid legge til rette for god konkurranse i sine anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Regjeringen stikker med sin stortingsmelding nå ut kursen for utviklingen av offentlige anskaffelser de neste årene. Rett nok skal Stortinget si sitt, men her har den sittende regjeringen flertall. Det er ti år siden forrige stortingsmelding – en melding som har satt sitt preg på anskaffelsesarbeidet i det offentlige. Mye vil dreie seg om kompetanse, digitalisering, samfunnsansvar og innovasjon. Nedenfor kan du lese hvilke konkrete tiltak regjeringen vil at det satses på.

Stortingsmeldingen “Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser” legges frem i dag. Meldingen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig. Den varsler ikke endringer i regelverket, men har som mål å legge til rette for bedre ressursbruk gjennom en mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk.

Regjeringen varsler blant annet at den vil:

  • I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.
  • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
  • Styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.
  • Videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene.
  • Utvikle et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter.
  • Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.
  • Styrke samarbeidet mellom oppdragsgiverne og kontroll- og tilsynsmyndighetene i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.
  • Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.
  • Foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser.
  • Videreføre og videreutvikle Leverandørutviklingsprogrammet.

Røe Isaksens kommenterer

I sine kommentarer til fremleggelsen av meldingen sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bl.a. at offentlige oppdrag er viktig for mange, ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Da er det viktig at det offentlige ikke stiller unødig strenge krav for å kunne delta i en konkurranse, men at kravene som stilles er mest mulig relevante og målrettede.

– Gårsdagens løsninger er ikke tilstrekkelige for dagens og morgendagens utfordringer. Vi må tenke smartere og være mer nyskapende. Derfor er innovative anskaffelser et viktig virkemiddel, sier Røe Isaksen. Selv om pris og kvalitet er viktige faktorer i offentlige anskaffelser, er det avgjørende at man også tar andre samfunnshensyn ved innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Stortingsmeldingen: Slik vil regjeringen utvikle offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.