Stram styring med gjennomføring av lovede anskaffelses-tiltak

Anbud365: Stram styring med gjennomføring av lovede anskaffelses-tiltakStatssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet har satt en stram tidsplan for iverksettelse av alle tiltakene i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Og hvert halvår skal det rapporteres om fremdriften.

Skriv ut artikkelen

Hvert halvår skal politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ha rapport om hvordan det går med gjennomføringen av de 35 tiltakene i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Første rapportering blir i januar 2020. Dette fremgår av beskjeder NFD for tiden sender rundt til ansvarlige departementer om hvilke tiltak de har ansvaret for. Allerede i høst starter NFD selv en utredning – i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene – om samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp.

NFD er i gang med oppfølgingen av tiltakene i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som ble lagt frem og behandlet i Stortinget før sommeren. Andre departementer enn NFD er hovedansvarlig for oppfølgingen for flere av tiltakene i meldingen, og disse får i disse dager beskjed.

A-krim og lønns- og arbeidsvilkår

Det gjelder bl.a. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som er hovedansvarlig for oppfølgingen av:

– Styrke samarbeidet mellom oppdragsgiverne og kontroll- og tilsynsmyndighetene i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

– Bidra til økt etterlevelse av regelverket ved å videreføre arbeidet med, og sørge for spredning av, veilederen til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår.

– Evaluere fellesføringen til alle statlige virksomheter om arbeidslivskriminalitet, og med bakgrunn i denne vurdere behovet for ytterligere tiltak.

Statens innkjøpssenter og kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er et annet departement med ansvar for oppfølgingen av flere av tiltakene i meldingen:

– Vurdere om Statens innkjøpssenter skal videreføres som en permanent ordning og om senterets kapasitet og kompetanse skal styrkes.

– Vurdere rollen og oppgavene til Statens innkjøpssenter, og organiseringen og finansieringen av senteret.

– Starte arbeidet med å etablere en innkjøpsordning for skytjenester rettet mot offentlig sektor.

Arbeidsdeling og samordning

Ytterligere et tiltak berører KMD: Vurdere arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, og statlige virksomheters bruk av markedet på ulike områder, herunder se nærmere på hva som gjøres internt og hva som overlates til markedet innen IKT i offentlig sektor.

NFD skal også starte arbeidet med tiltaket “I samarbeid med fylkeskommunene og kommunene utrede samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp”, heter det i beskjeden til KMD. Departementet planlegger en utredning av dette i 2020, men vil starte opp arbeidet i løpet av høsten. Da vil KMD bli invitert til et møte om oppfølging av dette tiltaket.

Kjøreregler

PÅ NHOs nettsider leser vi dessuten at en arbeidsgruppe bestående av innkjøpere og næringsliv setter i gang sannsynligvis i oktober/november med å utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av våren.

Og i disse dager får også Difi sin liste over tiltak de skal arbeide med.

Bli den første til å kommentere på "Stram styring med gjennomføring av lovede anskaffelses-tiltak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.