Styrket innkjøpsområde nødvendig for oppfølging av ny anskaffelsesstrategi

Anbud365: Styrket innkjøpsområde nødvendig for oppfølging av ny anskaffelsesstrategi Anskaffelser skal gjennomføres slik at de også kan gi lokale/regionale nærings- og sysselsettingsmessige ringvirkninger innenfor regelverket, heter det i den nye anskaffelsesstrategien til Rana kommune. På bildet kommunens rådmann Robert Pettersen.

Skriv ut artikkelen

Ambisjonene i den nye anskaffelsesstrategien til Rana kommune er såpass store at dersom hensikten skal oppnås, må innkjøpsområdet styrkes. Det har politikerne i kommunen signalisert at de er villige til å vurdere. Samfunnshensyn står sterkt i strategien, og dersom miljøkrav ikke kan tas av budsjettmessige hensyn, skal det redegjøres for konsekvensene for den aktuelle enhetens egne miljømål.

Rana kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2021 -2024 har nylig vært innom så vel formannskap som kommunestyre.

Strategien som legges frem, er en revidering av tidligere vedtatt strategi tilpasset Rana kommune. Kommunen har hatt utfordringer når det gjelder implementering og etterlevelse av tidligere vedtatt strategi, skriver rådmannen. Den oppdaterte strategien stiller enda høyere/flere krav til hele innkjøpsfunksjonen, og det betyr økt arbeidsmengde med flere kontroll- og oppfølgingskrav. Dette er ikke mulig å gjennomføre innenfor dagens ressursramme, konstaterer han, og:

Innkjøpsområdet må styrkes

– Dersom vi skal ha mulighet til å følge opp og etterleve satsingsområdene som fastsettes i strategien må innkjøpsområdet styrkes. I forbindelse med evalueringen av innkjøpssamarbeidet i Nordland vil også hele innkjøpsfunksjonen bli vurdert.

Kommunen har sagt opp sin deltakelse i Samordna innkjøp i Nordland fra og med 01.01.2022. I løpet av 2021 skal gevinstrealiseringen som dette samarbeidet har bidratt til vurderes – før det tas stilling til opphør av samarbeidet eller videre tilslutning.

Formannskapet har imøtekommet rådmannens antydning om at innkjøpsområdet må styrkes. Ved rullering av budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025 skal det, heter det i et vedtak der, vurderes styrking av innkjøpsområdet for å følge opp vedtatt strategi.

Strengere miljøkrav

I forbindelse med budsjettbehandlingen 2021-2024 fattet kommunestyret for øvrig vedtak der det bl.a. fremgår at «Innkjøpsmakta skal brukes til å bekjempe sosial dumping, fremme det seriøse og organiserte arbeidslivet, til å stille miljøkrav og til å stimulere frem flere læreplasser. Rådmannen bes om å utrede en forsterking av kommunens innkjøpsreglement med fokus på å stille strengere miljøkrav i alle nyanskaffelser i kommunen. Det vises i denne forbindelse til innkjøpsreglementene i Oslo og Trondheim kommune.»

Rådmannens forslag til revidert anskaffelsesstrategien tar utgangspunkt i denne bestillingen, men han bemerker at det må tas høyde for at Oslo og Trondheim er betydelig større kommuner og deres innkjøpspolicyer gjenspeiler at de har en større innkjøpsfunksjon enn det Rana kommune har.

Lokale ringvirkninger

I anskaffelsesstrategien heter det også at anskaffelser skal gjennomføres slik at de også kan gi lokale/regionale nærings- og sysselsettingsmessige ringvirkninger innenfor regelverket. I tilfeller hvor miljøhensyn ikke innarbeides på grunn av budsjettmessige forhold, slås det fast at da skal dette begrunnes og konsekvenser for enhetens oppfyllelse av egne miljømål skal beskrives.

Bli den første til å kommentere på "Styrket innkjøpsområde nødvendig for oppfølging av ny anskaffelsesstrategi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.