Suksesskriterier: Målbare mål, nok ressurser og god kompetansebygging

Anbud365: Suksesskriterier Målbare mål, nok ressurser og god kompetansebyggingAnbud365 utfordret medlemmene i sitt kommentatorkorps til å komme med innspill om hvorledes en menig innkjøper skal makte å innfri alle forventningene som etterhvert stilles til offentlige anskaffelser. Fagsjef samfunnsansvar, Grete Teigset Solli, Helse Sør–Øst, var blant dem som tok utfordringen.

Skriv ut artikkelen

Mulighetene til å heve innkjøpsfaget og gjøre det til et verktøy for det offentlige for innovasjon, næringsutvikling og samfunnsansvar ligger i å sette gode nok mål som man også måler, samt sikre nok ressurser og god kompetansebygging. Og lykkes man med det, så må man også huske å vise fram resultatene og feire innkjøperne og prosjektgruppene! Da økes motivasjonen i hele organisasjonen til å gjøre det minst like bra i neste anskaffelse. Det sier fagsjef samfunnsansvar, Grete Teigset Solli, Helse Sør–Øst, som er medlem i Anbud365s kommentatorkorps.

Kravene og forventningene til en anskaffelse er etter hvert blitt ganske omfattende. I tillegg til «best mulig kvalitet til best mulig (rimeligst) pris» skal det tas samfunnsansvar i etter hvert ganske vid forstand, det ønskes innovasjon og i tillegg skal det vel dreie seg om næringsutvikling. For å kunne beskrive krav, evaluere tilbud og følge opp kontrakter kreves kompetanse langt ut over hva en vanlig innkjøper tradisjonelt innehar, og det kreves tilgjengelige ressurser både i tid og fra ulike fagfelt i organisasjonen. Det er vår antakelse at ikke alle har slike vilkår/får det som de vil.

Spørsmålet vi derfor utfordret vårt kommentatorkorps på, var da: hvordan følger dere i praksis opp/ideelt sett bør følge opp alle (de store, omfattende) forventningene? Teigset Solli tok utfordringen:

Avgjørende med ledelsesforankring

– En innkjøper som har vært med en stund har opplevd presset på å ta inn strengere miljøkrav, hensynta innovasjon på feltet, ivareta små og mellomstore bedrifter og til og med sette krav til hvordan arbeidsforholdene er der hvor varen er produsert. Det kreves bedre kompetanse, ressurser og tid for å få dette til, og det kreves ikke minst motivasjon fra innkjøperen til denne endringen i jobb-oppgavene. Slik jeg opplever det, er det ledelsesforankringen i organisasjonen som avgjør om dette lykkes eller ikke.

Teigset Solli understreker at en innkjøper som har store forventninger på seg på å ivareta alle disse hensynene, må også bli målt på det. – Hvis det endelige resultatet kun blir målt etter hva prisen ble, så er det nytteløst, poengterer hun. Det må være klare føringer i ledelsens innkjøpsstrategi som gjør at tidspress og mangel på kompetanse ikke gjør at man faller tilbake til kun «god nok kvalitet til rimeligst pris». Innkjøpsstrategien må legge opp til kompetanseutvikling og til tydelige rammer på hva som skal legges inn i et anskaffelsesprosjekt.

Sykehusinnkjøp

I det nystartete nasjonale innkjøpsselskapet, Sykehusinnkjøp HF, står følgende i vedtektene: «Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for brukerne. Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»  Teigset Solli:

– Her har eierne av selskapet, de regionale helseforetakene, gitt et målbilde som hver eneste en av selskapets 200 medarbeidere må jobbe mot, men også støtte seg til. For en av mytene om at en innkjøper egentlig bare ønsker å presse pris og få varen raskt i hus, den kan vi knuse med en gang. De innkjøperne jeg har jobbet med i sykehussektoren de siste åtte årene, har alle ønsket å bidra til merverdi i anskaffelsene. De syns det gir en merverdi for seg selv som innkjøper og det hever statusen til innkjøpsfeltet. Derimot har de til tider etterlyst ressurser, tid og mer kompetanse for å kunne gjøre dette ordentlig.

Tydelig ledelse

Hun fremhever at ledelsen i Sykehusinnkjøp HF er tydelige på at innovasjon og samfunnsansvar er viktig i alle anskaffelser og vil implementere dette til å bli en av bærebjelkene til selskapet. Hennes påstand er at for mange offentlige innkjøpere ikke har tydelige rammer og prioriteringer fra sin ledelse og dermed blir nye krav til samfunnsansvar og innovasjon, et venstrehåndsarbeid som man tar inn «om man har tid».

Bli den første til å kommentere på "Suksesskriterier: Målbare mål, nok ressurser og god kompetansebygging"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.