Svært begrenset klimaeffekt av offentlige innkjøp av flytende biodrivstoff

Anbud365: Det «glemte» klimatiltaket – transportkutt ved bedre organisering av logistikkenDet stilles få krav i offentlig anskaffelser av varer og tjenester til at transportører skal gjøre grep for å optimalisere sin logistikk. I tillegg er bestillinger preget av manglende samordning, ved at bestillere i samme område/kontorbygg får individuelle leveranser av varer som kunne vært samordnet, konstaterer Miljødirektoratet i en fersk rapport. På bildet, miljødirektør Ellen Hambro (foto: Geir Mogen, Buckethaus).

Skriv ut artikkelen

Klimaeffekten av å bruke offentlige anskaffelser til å kjøpe flytende biodrivstoff er svært begrenset, slik regelverket er innrettet i dag, fastslår Miljødirektoratet i en kommentar til Anbud365. Forklaringen ligger i omsetningskravet. Utgangspunktet for kommentaren er at NHO Transport raser over at DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) foreslår at flytende biodrivstoff ikke lenger skal anbefales i offentlige kontrakter om transporttjenester.

Det fremgår av DFØs reviderte veiledning om klima- og miljøvennlige drivstoff og energibærere i veitrafikken. Den har nylig vært ute på høring. En uforståelig helomvending, slår NHO Transport fast.

Biodrivstoff ser så langt blitt premiert med inntil 7 av 10 mulige poeng i drivstoffmatrisen som innkjøpere kan benytte i offentlige anbud, påpeker NHO Transport. I 2020 blir det brukt cirka 52 millioner liter flytende biodrivstoff til busstransport. Hvis direktoratene har rett, betyr det at fylkeskommunene vil bruke rundt 369 millioner kroner på et tiltak som har null klimaeffekt i 2020 gitt dagens prisforskjell mellom autodiesel og biodiesel.

Miljødirektoratet kommenterer

Anbud365 har bedt om en kommentar fra DFØ, som imidlertid ikke vil kommentere saken høringsinnspillene er gjennomgått. Men Miljødirektoratet kommenterte da Anbud365 bad om det:

Slik dagens regelverk er innrettet vurderer Miljødirektoratet at klimaeffekten av å bruke offentlige anskaffelser til å kjøpe flytende biodrivstoff er svært begrenset. Fordi flytende biodrivstoff kjøpt gjennom offentlige anskaffelser blir brukt til å oppfylle omsetningskravet, har det liten eller ingen ytterligere effekt på totalt omsatt volum biodrivstoff i Norge. Problemstillingen har blitt aktualisert av at fritaket for veibruksavgift over omsetningskravet falt bort 1. juli 2020.

I seg selv et klimatiltak

– Vi mener, fremholder Miljødirektoratet, at denne kunnskapen er viktig for å gjøre innkjøperne i stand til å gjøre klimavennlige offentlige anskaffelser innenfor transportsektoren. Vi understreker samtidig at bruk av flytende biodrivstoff i seg selv er et klimatiltak som isolert sett har høy klimanytte når det erstatter fossil energi og er fremstilt av avfall og rester. Vi mener også at offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å fremme klimavennlige løsninger, utvikle markeder og bidra til teknologiutvikling.

Miljødirektoratet forvalter omsetningskravet for salg av flytende biodrivstoff, som i dag er det primære virkemiddelet for økt bruk av flytende biodrivstoff i Norge. Dersom det er et politisk mål om økt bruk av flytende biodrivstoff kan det oppnås blant annet ved å øke omsetningskravet ytterligere – eller ved at det lages et system for biodrivstoff utover omsetningskravet kombinert med bruk av offentlige innkjøp som virkemiddel. Valg av virkemidler er opp til politikerne og vi oppfatter dermed at det er et politisk spørsmål om det skal lages et system for biodrivstoff utover omsetningskravet.

Bli den første til å kommentere på "Svært begrenset klimaeffekt av offentlige innkjøp av flytende biodrivstoff"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.