Svak oppfyllelse av tildelingskriterium fører ikke til avvisning

Anbud365: Svak oppfyllelse av tildelingskriterium fører ikke til avvisningKofa bemerker at tildelingskriteriene ikke angir krav, men hvilke sterke og svake sider ved tilbudene som vil bli evaluert i vurderingen av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Skriv ut artikkelen

Det manglet en etterspurt stillingskategori i den valgte leverandørs tilbud. Det førte til en klage med krav om at vinneren måtte avvises fra konkurransen. Men, nei, svarte Kofa, oppdragsgiveren var ikke på jakt etter en bestemt prosjektorganisasjon. Det var kvaliteten på de tilbudte, sentrale medarbeiderne som gjaldt. Svak eller manglende oppfyllelse av tildelingskriteriet fører ikke til avvisning, men til lav uttelling.

Undervisningsbygg Oslo KF kunngjorde for snart et år siden en åpen anbudskonkurranse som gjaldt generalentreprise for blant annet innvendig ombygging av flere skolebygninger. Kontrakt skulle tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Pris talte 70 % og kvalitet 30 %. Under «kvalitet» fremgikk bl.a.:

«Nærmere beskrivelse: Tilbudt personell sin dokumenterte kompetanse og erfaring fra gjennomføring og resultat oppnådd ved utførelse av tilsvarende oppdrag.Dokumentasjon: CV for sentrale medarbeidere i prosjektet, herunder prosjektleder, prosjekteringsleder, produksjonsleder(e), SHA- og KSpersonell.»

Ingen produksjonsledere

Den valgte leverandøren leverte tilbud hvor tilbudt personell blant annet besto av en prosjektleder, en anleggsleder og en KS/SHA-leder. Klageren i Kofa–sak 2016/75 hadde merket seg at den valgte leverandøren ikke hadde tilbudt noen produksjonsledere og pekte på at dette var et krav i tildelingskriteriene. Således, mente klageren, skulle den valgte leverandørens tilbud avvises.

Kofa bemerker at tildelingskriteriene ikke angir krav, men hvilke sterke og svake sider ved tilbudene som vil bli evaluert i vurderingen av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. I bedømmelsen av tildelingskriteriene skal tilbudene gis uttelling ut fra hvor godt de oppfyller tildelingskriteriene. Den klare hovedregelen, skriver Kofa, er dermed at svak eller manglende oppfyllelse av et tildelingskriterium ikke fører til avvisning, men til lav uttelling på tildelingskriteriet.

Kvaliteten på medarbeiderne

Kofa fortsetter:

– Dokumentasjonen som er etterspurt for å belyse tilbudt oppfyllelse av tildelingskriteriet, kan ikke forstås som et krav om en bestemt prosjektorganisasjon. Slik tildelingskriteriet inkludert angivelsen av dokumentasjon er presentert, la kriteriet opp til at det var kvaliteten på sentrale medarbeidere som ville bli vurdert. Slik er tildelingskriteriet også forstått av tilbyderne. Ingen av de seks tilbyderne har tilbudt nøyaktig de samme stillingskategoriene som fremgår av rubrikken for dokumentasjon.

Etter dette fastslo Kofa at den valgte leverandørs tilbud verken kan anses som avvikende eller ufullstendig under dette tildelingskriteriet. Klagenemnda har heller ikke rettslige innvendinger mot oppdragsgiverens vurdering av at kvaliteten på leverandørenes tilbudte personell var sammenlignbar. Konklusjonen ble derfor at klagen ikke kunne føre frem.

Bli den første til å kommentere på "Svak oppfyllelse av tildelingskriterium fører ikke til avvisning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.