Svar fra EFTA-domstolen: Ja, anskaffelsesreglene kan også gjelde utenfor EØS

Anbud365: Svar fra EFTA-domstolen Ja, anskaffelsesreglene kan også gjelde utenfor EØSFørstelagmann Sverre Nyhus er leder av nemnda i Kofa, som nå skal se på om en konkret klagesak som gjelder en norsk utenriksstasjon, har så nær tilknytning til EØS at EØS-reglene for offentlige anskaffelser gjelder – selv om det dreier seg om et kjøp i Afrika.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesreglene i EØS-området kan også gjelde utenfor de nærmere 30 land som er med i EØS-avtalen, f.eks. ved kjøp av konsulenttjenester i regi av en norsk ambassade i Afrika. Det slår EFTA-domstolen fast i en rådgivende uttalelse til Kofa. Anskaffelse etter direktivet vil falle inn under EØS-avtalen hvis den er tilstrekkelig nær tilknyttet EØS. Om den konkrete anskaffelsen i klagesaken som er utgangspunktet for Kofa, har tilstrekkelig nær tilknytning til EØS, blir det opp til klagenemnda å vurdere.

I sak 2018/157 bad klagenemnda for første gang i historien EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Saken gjelder den norske ambassaden i Luanda, som publiserte en frivillig kunngjøring i Doffin om anskaffelse av konsulenttjenester. Scanteam AS – med hjelp fra konsulentselskapet Inventura – brakte kontraktstildelingen inn for Kofa med påstand om ulovlig direkte anskaffelse.

I henvendelsen til EFTA-domstolen spurte Kofa først om nemnda var foreleggelsesberettiget, dvs. om den formelt sett kunne be domstolen om en rådgivende uttalelse i en sak. Det norske Utenriksdepartementet meldte sine tvil, men domstolen gav i sitt svar til Kofa grønt lys.

Hovedspørsmålet

Selve hovedspørsmålet var: Kommer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp til anvendelse på anskaffelser foretatt av en EFTA-stats utenriksstasjon i et tredjeland (utenfor EØS)?

I foreleggelsen viste Klagenemnda til at det fremgikk av sakens faktum at den aktuelle anskaffelsen var særpreget av at nær sagt alle potensielle leverandører var hjemmehørende i EØS. Samtidig skulle den etterspurte tjeneste i all hovedsak leveres i et tredjeland utenfor EØS.

Innvirkning på det indre markedet

Det står i pressemeldingen fra domstolen at direktivets virkeområde ikke er underlagt spesifikke geografiske begrensninger. EØS-avtalens geografiske virkeområde er ikke til hinder for at EØS-retten kan få virkninger utenfor EØS-territoriet, heter det. EFTA-domstolen kom til at en anskaffelse etter direktivet ville falle inn under EØS-avtalen hvis den er tilstrekkelig nær tilknyttet EØS. Anskaffelse av varer eller tjenester fra en markedsdeltaker etablert i EØS foretatt av en EFTA-stats utenriksstasjon i et tredjeland ved en offentlig kontrakt, kan ha en direkte innvirkning på hvordan det indre marked i EØS fungerer. EFTA-domstolen kom til en slik anskaffelse i prinsippet må anses for å ha tilstrekkelig nær tilknytning EØS og vil derfor falle inn under EØS-avtalens virkeområde.

Bistandsaktuelt.no skriver at norske myndigheter har siden 2009 lagt til grunn at EØS-avtalen ikke gjelder for ambassadene. Saken dreier seg om mer enn den enkeltstående kontrakten i Angola. Deler av det norske bistandsbudsjettet tildeles via norske ambassader i bistandsland, og EFTA-domstolens uttalelse kan åpne for et kritisk søkelys på måten kontrakter blir tildelt på.

Klager Scanteam tilfreds så langt

Advokatfullmektig Tor Arne Solberg-Johansen i Inventura

– Vi er tilfreds med at domstolen i hovedsak har konkludert slik vi hevdet, sier advokatfullmektig Tor Arne Solberg-Johansen i Inventura til Bistandsaktuelt.no. Det er Solberg-Johansen som har ført saken for Scanteam. Han sier at EØS-reglene i praksis betyr at anbud må utlyses i EUs database. Resultatet kan på sikt bli økt konkurranse om anbudene fra norske ambassader, men også at norske bedrifter får bedre mulighet til å konkurrere om kontrakter ved andre lands ambassader. – Dette betyr at det blir mer konkurranse og bedre konkurranse, sier Solberg-Johansen.

Bli den første til å kommentere på "Svar fra EFTA-domstolen: Ja, anskaffelsesreglene kan også gjelde utenfor EØS"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.