Synspunkter på kontraktskrav om e-faktura spriker i alle retninger

Anbud365: Synspunkter på kontraktskrav om e-faktura spriker i alle retningerDet vil skape unødig merarbeid og byråkrati å pålegge at man skal rapportere andel faktura mottatt i standard formatet, skriver Bamble kommune i en høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) – her ved sin statsråd, Monica Mæland.

Skriv ut artikkelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) spør i en høring om alle offentlige oppdragsgivere skal pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000. Synspunktene fra offentlige virksomheter er som sprikende staur – fra et ja til et nei. Som hovedregel, er et annet synspunkt, ja, men uten beløpsgrense, et tredje. Vi har sett nærmere på fire av de senere innkomne uttalelse.

I skrivende stund er det, ifølge departementets nettside, kommet inn 22 høringsuttalelser, hvorav åtte ikke har merknader eller ikke ønsker å gi kommentar. Blant de ni som har kommentert, finner vi åtte statlige virksomheter, tre kommuner, to leverandører og en privatperson. Høringsfristen er 1. november.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har særlig bedt om svar på enkelte spesifikke spørsmål, blant annet disse:

  • Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000?
  • Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet?

Bamble kommune

Bamble kommune skriver at det ikke er hensiktsmessig med krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter. Det er allerede i dag krav til at alle offentlige oppdragsgivere skal kunne ta imot og prosessere elektronisk faktura i standardformat. Dette tror kommunen vil gjøre sitt til at utvikling mot stadig mer elektronisk fakturering vil gå sin gang uten ytterligere krav og lovregulering. Utvikling av programvare vil også fremme denne utviklingen. Bamble forteller at kommunen stadig øker sin andel av elektroniske fakturaer i standardformatet.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) vurderer det dithen kravet om elektronisk faktura ikke bør begrenses av beløpsgrenser. I den grad dette vil skape utfordringer for små og mellomstore bedrifter, bør det åpnes for en overgangsperiode for disse, heter det.

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet har også synspunkter. I noen få tilfeller, blant annet når det gjelder utenlandske selskaper og myndigheter, er ikke utvikling av elektronisk faktura like utbredt som i Norge, konstaterer direktoratet. I disse tilfeller vil kravet om elektronisk håndtering ikke være det beste virkemidlet for å oppnå forskriftens formål om effektiv fakturahåndtering. Elektronisk fakturahåndtering bør derfor ikke være et absolutt krav, men en hovedregel. Det bør være opp til den enkelte virksomhet å unnta fra hovedregelen hvis virksomheten kommer fram til at dette er mer effektivt for partene, ifølge direktoratet.

Arbeids- og sosialdepartementet

På sin side slår Arbeids- og sosialdepartementet fast at det bør være et krav at alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000.

Pålegg om rapportering

Når det gjelder pålegg om rapportering av andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet, støttes det av Oljedirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet. Sistnevnte mener det vil bidra til en økt bevissthet om temaet og derav øke andelen elektronisk faktura. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) antyder at andre bestemmelser i den foreslåtte forskriften gjør et slikt krav unødvendig, mens Bamble kommune gir uttrykk for at det vil skape unødig merarbeid og byråkrati å pålegge at man skal rapportere andel faktura mottatt i standard formatet. Det er vanskelig å se noen direkte gevinst av en slik rapportering, fremgår det av kommunens høringsuttalelse.

Bli den første til å kommentere på "Synspunkter på kontraktskrav om e-faktura spriker i alle retninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.