Tar anskaffelses-grep for å kutte utslipp fra asfalt, stein og betong

Anbud365: Tar anskaffelses-grep for å kutte utslipp fra asfalt, stein og betongBymiljøetaten i Oslo, her ved direktør Gerd Robsahm Kjørven, har søkt Klimasats-støtte til økt og nødvendig kompetanse til å møte neste steg til lavutslippssamfunnet – materialbruk og indirekte utslipp (foto: Nucleus).

Skriv ut artikkelen

Klimakrav til materialer er neste steg til et lavutslippssamfunn, skriver Bymiljøetaten i Oslo kommune i en søknad om Klimasats-støtte. I dag er mye av fokuset på direkte utslipp fra anleggsplasser, med tildeling på fossilfrie anleggsmaskiner og transportkjøretøy. Innen 2025 vil utslippsfri anleggsplass være et absolutt krav, og videre tiltak innen miljø vil være fokusert på materialbruk og andre indirekte utslipp. Derfor vil etaten nå forberede seg, og fokuset er på utslippsreduksjon knyttet til bruk av asfalt, stein og betong.

Den konkete søknaden går på dekning av deler av utgifter knyttet til bruk av konsulent, som skal bistå med utarbeidelse av tildelingskriterier, evaluering og kontroll av bakgrunnsdata, utarbeidelse av CO2‐tak, utarbeidelse av klimagassbudsjett og klimagassregnskap med klimagassverktøy (OneClick LCA infrastructure). I tillegg skal etatens ansatte opplæres i bruk av EPD som dokumentasjon.

Ved å starte allerede nå med å få en kompetanse på bruk av EPDer, tildeling på materialer og klimagassbudsjett/ klimagassregnskap vil etaten være bedre rustet for 2025. Prosektperidoen skal etter planen vare fra september i år til september 2025.

Asfalt, stein og betong

Bymiljøetaten i Oslo bygger gater, torg, parker, friområder og idrettsanlegg. Det betyr at de forbruker store mengder asfalt, stein og betong. – Vi ønsker å ta i bruk tildelingskriteriet “øvrig miljø” i Oslo kommune standard klima‐ og miljøkrav i bygg og anlegg for å vekte på CO2‐avtrykket til ulike materialer. I tillegg ønsker vi å utarbeide CO2‐tak for utslippsintensive materialer og ta i bruk OneClick LCA, skriver etaten i sin Klimasats-søknad.

Bruk av CO2‐tak og CO2‐vekting i offentlige anskaffelser vil bidra betydelig til å redusere indirekte utslipp knyttet til anleggsgjennomføring i årene som kommer, dersom dette blir innrettet og brukt på en god og fornuftig måte. Materialbruk i Oslo kommunes bygg og infrastruktur, står for opp mot 50% av klimagassutslippene som kommunen bidrar til utenfor kommunegrensen. Et eksempel:

Tildelingskriterier på asfalt

Etaten kjøper inn i overkant av 20 000 tonn asfalt i året, og prøvde ut tildelingskriterier på CO2‐avtrykk fra asfalt i et større prosjekt med bistand fra Veiteknisk Institutt (VTI). I prosjektet trengte man ca. 4000 tonn asfalt. Asfalten med høyest CO2‐ avtrykk i dette prosjektet hadde omtrent dobbelt så stort utslipp (91,9%) som asfalten med lavest CO2‐ avtrykk. Nominell differanse var 73 671 kg CO2, og tildelingen på asfalt ble avgjørende for hvilken entreprenør som vant kontrakten.

Oslo kommune har store klima‐ og miljøambisjoner, og som byggherre har kommunen et viktig bransjeansvar. Arbeid med å redusere klimagassutslipp er godt forankret politisk. Det dokumenteres både i kommunens klimastrategi og anskaffelsesstrategi, samt i årets tildelingsbrev til etaten. Klimasats‐støtte vil være avgjørende for å løfte klimasatsingen i etaten til et høyere nivå og bidra til Oslo kommune sine miljømål i klimastrategien, heter det.

Klimagassutslipp

Ifølge målene i klimastrategien for Oslo mot 2030 skal kommunens klimagassutslipp i 2030 være redusert med 95% sammenliknet med 2009, og med et delmål 52% innen 2023. Samtidig skal Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020.

Bli den første til å kommentere på "Tar anskaffelses-grep for å kutte utslipp fra asfalt, stein og betong"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.