Tester markedets tålegrense på etiske krav før ny møbelanskaffelse

Anbud365: Tester markedets tålegrense på etiske krav i ny møbelanskaffelseStavanger kommuner, her ved kommunedirektør Per Kristian Vareide, planlegger møbelanskaffelse og vil ha synspunkter på stiller tre sentrale kvalifikasjonskrav.

Skriv ut artikkelen

Stavanger kommune skal kjøpe møbler til skole, barnehage, kontor og øvrige virksomheter. Før de legger siste hånd på konkurransegrunnlaget, har de sendt forslag til krav og kriterier ut på høring i markedet. Kommunen er en krevende kunder, ikke minst når det gjelder etisk handel. Innkjøpsmakten gir Stavanger kommune mulighet til å påvirke globale leverandørkjeder. Dette gjør de ved å adressere menneskerettigheter, samfunn og miljø i sine risikoutsatte varekontrakter.  Nå tester de altså markedets tålegrenser på sin planlagte møbelanskaffelse.

Gjennom en veiledende kunngjøring er imidlertid forslag til krav og kriterier – og info om konseptet – gjort kjent, ikke minst i leverandørmarkedet, som er invitert til å levere inn eventuelle synspunkter (høringssvar) innen 20.september.

Minimumskrav

Kommunen peker på at det er viktig at kvalifikasjonskravene setter en minimumsstandard til etisk handel og aktsomhetsvurderinger. Disse vil de ha markedets synspunkter på. Foreslåtte kvalifikasjonskrav inneholder tre obligatoriske delkrav som må være oppfylt ved tilbudsinnlevering:

Tilbyder skal ha retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct). Disse retningslinjene skal gjelde for selskapets leverandørkjeder knyttet til foreliggende anskaffelse.  Tilbyder skal ha formidlet Code of Conduct til de viktigste aktørene i leverandørkjedene for denne anskaffelsen, det vil si til de aktørene som inngår i system for sporbarhet i leverandørkjeden. Tilbyder skal ha et system for oppfølging av underleverandører i sine leverandørkjeder..

Dokumentasjon og risikoanalyse

Dokumentasjon skal skje ved at tilbyder fremlegger Code of Conduct eller tilsvarende som tilsvarer eller overstiger minstestandard satt av Stavanger kommune. Det skal fremgå at Code of Conduct gjelder selskapets leverandørkjeder for foreliggende anskaffelse. 

I et annet av delkravene kreves det at leverandøren har gjennomført en overordnet risikoanalyse av leverandørkjeden til de tilbudte varene i kontrakten/rammeavtalen. Varer som representerer høy risiko skal møtes med mer omfattende aktsomhetsvurderinger, bl.a. en mer omfattende risikoanalyse, enn varer som representerer lav risiko for brudd på menneskerettigheter. Leverandøren må ha som overordnet mål å forbedre situasjonen der den fremstår som dårlig.

Sporbarhet

Risikoanalysen må gjerne være basert på flere kilder og interessenter, heter det, men som et minimum skal tilbyder legge anerkjente globale risikokilder for arbeidstaker- og menneskerettigheter til grunn for sin analyse:

Når det gjelder sporbarhet, skal OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv legges til grunn. Tilbyder må demonstrere et minimumsnivå av sporbarhet for å bli kvalifisert som leverandør til Stavanger kommune, og tilbyderen skal beskrive fen rekke deler av leverandørkjeden til minimum to varer i kontrakten.

Bli den første til å kommentere på "Tester markedets tålegrense på etiske krav før ny møbelanskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.