Til distriktskommuner: Ta initiativ, bruk handlingsrommet, legg til rette

Anbud365: Til distriktskommuner Ta initiativ, bruk handlingsrommet, legg til retteDistriktsnæringsutvalget kom nylig med sin rapport. På bildet (fra venstre) statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem, Nærings- og fiskeridepartementet, leder i utvalget Svein Richard Brandtzæg og statssekretær Raymond Robertsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (foto: KMD).

Skriv ut artikkelen


For distriktskommuner som gjennomfører offentlige innkjøp i egen regi, handler det bl.a. om å ta initiativ, utnytte det lokale handlingsrommet kommunene har og fylle entreprenørrollen med innhold som fremmer det lokale næringslivet. Det skriver det offentlig oppnevnte distriktsnæringsutvalget. Kommunene kan legge opp en anbudskonkurranse slik at også lokale bedrifter kan delta, men må holde seg innenfor regelverket for å sikre gjennomføring på en kostnadseffektiv og rettferdig måte.

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt for litt over et år siden for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Nå er rapporten fra utredningen kommet – «NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn».

I rapporten er det beskrevet eksempler på at kommunene kan legge til rette for næringslivet ved innkjøp av varer og tjenester. Kommunen kan legge opp en anbudskonkurranse slik at også lokale bedrifter kan delta. Det er imidlertid viktig at anbudskonkurranser holder seg innenfor regelverket for å sikre at de gjennomføres på en kostnadseffektiv og rettferdig måte.

Utnytte handlingsrommet

– Distriktskommuner som gjennomfører offentlige innkjøp i egen regi, har innenfor lovverket anledning til å bestemme hvilke kriterier som skal brukes i anbudssammenheng. Dette handler også fra kommunens side om å ta initiativ, utnytte det lokale handlingsrommet kommunene har og fylle entreprenørrollen med innhold som fremmer det lokale næringslivet, skriver distriktsnæringsutvalget.

Suldal kommune i Rogaland la opp en anbudskonkurranse der kommunen ble delt inn i fem konkurranseområder, tilpasset skolekretsene. Dermed kunne lokalbutikkene gi anbud på leveranser til nærmeste skole og barnehage. Kommunen utformet konkurransekriterier som la vekt på nærhet og service, i tillegg til pris og miljø. Fem nærbutikker, alle deltakere i det statlige Merkurprogrammet, fikk på denne måten avtaler om offentlige innkjøp, og disse toårige rammeavtalene utgjør en

Aktiv innkjøpspolitikk

Distriktsnæringslivet er en sentral bidragsyter til arbeidet med å nå Norges klimamål og en del av løsningen på globale klimautfordringer. – Det offentlige bør stimulere til grønn omstilling, blant annet gjennom en aktiv innkjøpspolitikk der det handlingsrommet som ligger innenfor rammene av internasjonale forpliktelser, blir utnyttet.

En statlig innkjøpspolitikk som i økt grad skal stimulere grønn omstilling, kan isolert sett øke etterspørselen etter varer med lavt utslipp av klimagasser i produksjonen, fremholder utvalget. En slik politikk kan gi insentiver til innovasjon og utvikling av ny teknologi som skal bidra til reduserte utslipp av klimagasser. En omfordeling av bevilgninger må i utgangspunktet ikke medføre økte kostnader for staten, men kan bidra til lavere kvalitet på innkjøpte produkter, under forutsetning av at produktene i dag er hensiktsmessige.

Kan føre til økte kostnader

– Formålet med den statlige innkjøpspolitikken er primært å sikre effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser, slås det fast i utvalgsrapporten. I hovedsak dreier dette seg om å sikre best mulig behovsdekning til best mulig pris. Ivaretakelse av andre samfunnshensyn i offentlige anskaffelser vil som regel ha samfunnsøkonomiske kostnader som også må tas hensyn til. Kravene kan føre til økte produksjonskostnader for leverandørene, som igjen gir seg utslag i dyrere anskaffelser for oppdragsgiverne. Dyrere anskaffelser kan føre til færre eller dårligere tjenester, gitt det samme budsjettet.

Bli den første til å kommentere på "Til distriktskommuner: Ta initiativ, bruk handlingsrommet, legg til rette"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.