Tildelingskriteriene var hverken vektet eller prioritert

Anbud365: Tildelingskriteriene var hverken vektet eller prioritertDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skulle ha nytt forvaltningssystem for Sivilforsvaret. I tilbudsinvitasjonen hadde direktoratet oppgitt tildelingskriteriene «pris» og «forventet leveransekvalitet» uten å angi noen vekting eller prioritering av kriteriene, ifølge Kofa. På bildet Cecilie Daae, direktør i DSB (foto: Yann Aker).

Skriv ut artikkelen

Det var verken oppgitt vekt eller prioritering for tildelingskriteriene, og Kofa kunne heller ikke se at det er grunnlag for å tolke tilbudsinvitasjonen slik at tildelingskriteriene skal ha lik vekt. Kofas konklusjonen var da klar: Her forelå et regelbrudd.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kunngjorde i mai for to år siden en konkurranse med forhandling for anskaffelse av nytt forvaltningssystem for Sivilforsvaret. Det kom syv forespørsler om deltakelse i konkurransen og samtlige ble ansett som kvalifiserte. Fire leverandører valgte deretter å inngi tilbud. Samtlige leverandører som hadde inngitt tilbud ble invitert til videre forhandlinger. Basert på de reviderte tilbudene, og ut fra tildelingskriteriene, ble to invitert til videre forhandlinger. Den ene fikk kontrakt, den andre klaget til Kofa (sak 2017/73).

Vekting/prioritering av kriterier

Et av punktene i klagen gjaldt plikten til å vekte tildelingskriteriene eller angi kriteriene i prioritert rekkefølge. Det følger av forskriften § 22-2 (2) at oppdragsgiver «skal angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag.» Av tredje ledd fremgår det at dersom det «etter oppdragsgivers mening av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting, skal oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget angi kriteriene i prioritert rekkefølge med det viktigste først».

I tilbudsinvitasjonen har direktoratet oppgitt tildelingskriteriene «pris» og «forventet leveransekvalitet» uten å angi noen vekting eller prioritering av kriteriene. Dertil er følgende tatt inn i tilbudsinvitasjonen:

Tildelingskriteriene

«Kunden ønsker å synliggjøre i beskrivelsen av tildelingskriteriene, så godt det lar seg gjøre med de forventningene Kunden har til tilbudte løsninger på nåværende tidspunkt, hvordan tilbudene vil bli evaluert mot kravspesifikasjonen og hverandre. Prosentvis fordeling eller prioritert rekkefølge av kriteriene på nåværende tidspunkt er ikke forsvarlig å skissere.»

Følgelig har oppdragsgiveren, skriver Kofa, helt tydelig gitt til kjenne at det verken er oppgitt vekt eller prioritering for tildelingskriteriene. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å tolke tilbudsinvitasjonen slik at tildelingskriteriene skal ha lik vekt.

Fritt skjønn?

Klageren mente også at konkurransegrunnlaget og tildelingskriteriene var utformet på en slik måte at oppdragsgiveren har gitt seg selv et fritt skjønn både med hensyn til tildelingskriterienes vekt og innhold. Tildelingskriteriene er nærmere presisert i tilbudsinvitasjonen. Både klageren og den valgte leverandøren har inngitt tilbud i konkurransen med utgangspunkt i disse kriteriene. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at kriteriene gir oppdragsgiverne et ubetinget fritt skjønn og deler ikke klagers oppfatning om at momentene som var angitt under «totalvurdering» gjør tildelingskriteriene uklare.

Bli den første til å kommentere på "Tildelingskriteriene var hverken vektet eller prioritert"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.