Tilpasset, intensiv opplæring av innkjøpere for å bekjempe korrupsjonsrisiko

Anbud365: Tilpasset, intensiv opplæring av innkjøpere for å bekjempe korrupsjonsrisikoPwC har laget korrupsjonsrapport på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, her ved statsråd Monica Mæland.

Skriv ut artikkelen

Tilpasset og mer intensiv opplæring for personer som innehar ansvar for særlig utsatte risikoområder som innkjøp og kontraktsinngåelser. Finansielle kontroller og kontroller innen innkjøp for å avdekke korrupsjonsrisiko. Poengene fremgår av en fersk «korrupsjonsrapport».

PwC har laget rapporten «Gjennomgang av korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring» for Nærings- og fiskeridepartementet. Den inneholder PwC Granskings vurdering av rettstilstanden på sentrale korrupsjonstemaer og oppfatning av beste praksis.

Selv om rapporten i stort dekker forhold knyttet til statseide bedrifter har enkelte av poengene føringer inn i det innkjøpsfaglige generelt. Blant annet vises det til UK Bribery Act (UKBA), som trådte i kraft i 1. juli 2011. Et høyrisikoområde som f.eks. nevnes i tilknytning til UKBA, er forhandlinger med utenlandske offentlige tjenestepersoner gjennom bruk av agenter, og særlig må dette gjelde i forbindelse med forhandlinger med offentlige tjenestepersoner i land der korrupsjon er utbredt, heter det.

Når det gjelder tiltak for å forebygge korrupsjon, er det fremhevet i rapporten at disse bør inngå i forebyggingen av annen uønsket adferd, f.eks. i forbindelse med retningslinjer for forsvarlige innkjøpsprosedyrer. Antakelig, skriver PwC, bør de også inngå i en mer generell veiledning for «conduct and business». Viktigst er at de fremgår med tilstrekkelig klarhet og inngår i implementeringen for øvrig.

Opplæringsprogram

Også opplæringsprogram skal være tilpasset den korrupsjonsrisikoen foretaket står overfor, og generell opplæring kan innføres som obligatorisk for nyansatte og representanter. I tillegg bør det innføres tilpasset opplæring for personer som innehar ansvar for særlig utsatte områder som innkjøp, kontraktsinngåelser, distribusjon og markedsføring, eller som arbeider i risikoutsatte land. Opplæring skal foregå regelmessig, og det bør overvåkes og evalueres med jevne mellomrom at opplæringen er tilstrekkelig risikotilpasset, kan man lese i PwC–rapporten.

Ansatte i mer risikoutsatte posisjoner som eksempelvis innkjøp og ansvar for oppfølging av tredjeparter, slik som agenter, har gjerne behov for en mer intensiv opplæring enn ansatte som ikke anses å være i en særskilt risikoutsatt posisjon. Dilemmatrening med reelle eksempler er også viktig, påpekes det i rapporten. På denne måten vil dilemmaene som drøftes være gjenkjennbare med de risikoene de ansatte kan møte i det daglige, enten det gjelder kontakt med myndigheter, leverandører, tredjeparter eller offentlige myndighetspersoner i høyrisikoland. Beste praksis blant store selskaper er også at ansatte (alle, ledelsen og/eller risikoutsatte ansatte) årlig bekrefter kjennskap til og overholdelse av de etiske retningslinjene.

Kontrollmekanismer

Korrupsjon skjer i all hovedsak som et ledd i, eller parallelt med, andre prosesser og transaksjoner. Korrupsjon er i sin natur innrettet på en slik måte at den ikke lett oppdages gjennom ordinære kontrollmekanismer. Det er derfor viktig å innrette kontroller særlig mot faresignaler og/eller avvik i andre prosesser, fremholder PwC i sin rapport. Alle selskaper, uavhengig av størrelse og risiko, har derfor etter «Beste praksis Antikorrupsjonsprogram» implementert finansielle kontroller og kontroller innen innkjøp, drift og andre ikke-finansielle prosesser for å avdekke korrupsjonsrisiko. Slike kontroller kan for eksempel være dataanalyse av transaksjoner opp mot inngåtte avtaler for å verifisere at fullmaktsmatrisen er fulgt, at dualkontroll er gjennomført, om utbetalt beløp er i samsvar med innkjøpsordre og at totalt utbetalt beløp er i henhold til kontrakt.

Bli den første til å kommentere på "Tilpasset, intensiv opplæring av innkjøpere for å bekjempe korrupsjonsrisiko"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.