To av tre innkjøpskroner i kommunen går til kjøp hos lokale leverandører

Anbud365: To av tre innkjøpskroner i kommunen går til kjøp hos lokale leverandørerOppdal kommune, her ved sin ordfører, Geir Arild Espnes, er i ferd med å få vedtatt sin nye anskaffelsesstrategi (foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet).

Skriv ut artikkelen

To av tre kroner som Oppdal kommune årlig bruker til anskaffelser, går til lokalt næringsliv i egen kommune og nabokommunen. Kommunens lokale kjøp gir kommunen mulighet til å bidra til å utvikle lokale leverandører slik at disse kan bli enda mer konkurransedyktig. Dette gjøres i dag, men kan utvikles mer, heter det i saksframlegget til ny anskaffelsesstrateg i kommunen. Samtidig slås det fast at kompetanse på innkjøp er den mest kritiske faktoren for å nå delmålene.

Strategien som nå er til politisk behandling i Oppdal kommune i Trøndelag, skal gjelde frem til 2024. Kommunen, som har ca. 7000 innbyggere, gjør i dag anskaffelser i størrelsesorden 150 mill årlig. Lokalt (fra næringslivet i Oppdal og Rennebu) kjøpes det inn årlig for om lag 105 mill i varer, tjenester og entreprenøroppdrag.

Kompetanse er kritisk

Kompetanse på innkjøp er den mest kritiske faktoren for å nå delmålene, heter det i saksfremstillingen. I en forholdsvis liten organisasjon som Oppdal kommune er det ikke mange som har nødvendig kompetanse til på trygg måte gjennomføre anskaffelser. Én av grunnene til dette er at innkjøp gjøres sjeldent (1-5 ganger per tre år), og at ansatte dermed mangler mengdetrening i innkjøp. Dette er forsøkt bøtt på ved at det er opprettet en ressursgruppe bestående av tre personer som skal bistå resten av organisasjonen. Medlemmene av denne gruppe foretar flere innkjøp per år.

Likevel kunne kompetansen på innkjøp vært bedre i kommunen. Innkjøp er etter hvert blitt komplisert, og forståelse for å gjøre innkjøp som ivaretar delmålsettingene samtidig som innkjøpsprosessene skal ivareta de juridiske aspekter ved anskaffelsene er utfordrende. Kommunen benytter derfor i dag juridisk spisskompetanse i tillegg til egen kompetanse for å gjennomføre korrekte innkjøpsprosesser. Det bør, heter det, vurderes om kommunen skal opprette egen stiling som innkjøper for hele kommunen.

Det lokale markedet

Utvikling av det lokale markedet er et annet sentralt punkt når kommunen skal vedta anskaffelsesstrategi.  Gjennom valg av anskaffelsesprosedyre, krav til responstid, miljøkrav og entrepriseform kan lokale leverandører ha et fortrinn. Det skal imidlertid stilles krav om saklighet og krav til ikke-diskriminering, slås det fast i saksframlegget.

Kommunens lokale kjøp gir kommunen mulighet til å bidra til å utvikle lokale leverandører slik at disse kan bli enda mer konkurransedyktig. Dette gjøres i dag, men kan utvikles mer, heter det i saksframlegget. Som oppdragsgiver skal kommunen vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter for å gi mindre bedrifter mulighet for deltakelse ved leveranser. Slik oppdeling kan imidlertid være uhensiktsmessig bl.a. fordi det kan medføre redusert konkurranse, lavere kvalitet, høyere kostnader eller økt risiko og konfliktnivå som følge av uklare ansvarsforhold mellom delkontrakter.

Lærlinger

Så gjelder det lærlinger. Vedtaket om «Oppdal kommune oppfordrer underleverandører til å ha lærlinger. Kommunen vil legge vekt på at underleverandører har lærlinger i løpet av 2023», som er gjeldende politikk når det gjelder lærlingekrav, er ikke i motsetning til anskaffelsesforskriftens krav. Men, siste setning er utydelig, poengteres det. For å unngå tvetydighet overfor leverandører bør kommunen sette samme krav til lærlinger som anskaffelsesforskriften setter. Ved strengere krav kan kommunen komme i en situasjon der lokale bedrifter ikke er konkurransedyktig fordi de forholder seg til anskaffelsesforskriften, men ikke imøtekommer særkrav fra Oppdal kommune.Derfor foreslås det at andre setning endres til: «Oppdal kommune legger anskaffelsesforskriftens krav til lærlinger til grunn ved egne anskaffelser.»

Bli den første til å kommentere på "To av tre innkjøpskroner i kommunen går til kjøp hos lokale leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.