Tommelen opp for Stortinget i miljø, etikk og samfunnsansvar

Anbud365: Tommelen opp for Stortinget i miljø, etikk og samfunnsansvar-AHer kommenterer Grete Teigset Solli, Helse Sør-Øst og KS Innkjøpsforum v/Lin Helliesen (til høyre) - sammen med Magne Paulsrud i Initiativ for etisk handel -innstillingen til ny lov om offentlige anskaffelser som behandles i Stortinget i dag.

Skriv ut artikkelen

Det skjerpede fokuset på miljø og samfunnsansvar som Stortinget legger opp til i den nye anskaffelsesloven, blir lagt merke til i KS Innkjøpsforum. To av landets ledende eksperter på miljø, samfunnsansvar og etisk handel i offentlige anskaffelser påpeker det gledelig og positive i at stortingspolitikerne løfter fram krav til etiske leverandørkjeder.

På sin dagsorden i dag har Stortinget 16 saker. Blant disse er innstillingen fra næringskomiteen (Innst. 358 L (2015–2016)) om forslaget til lov om offentlige anskaffelser. Møtet tar til kl. 1000. Når anskaffelsesloven kommer til behandling er uvisst.

Før stortingsdebatten tar til, kan følgende kommentarer være verd å ta med seg:

KS Innkjøpsforum v/leder Lin Helliesen:

– KSI merker seg spesielt det skjerpede fokuset på miljø og samfunnsansvar som forslaget legger opp til. Gjennom vårt målrettede arbeid med veiledningsmateriell og kurs, vil vi bidra til at kommuneledelsen og innkjøperne får nødvendige kunnskaper om det nye regelverket. Slike tiltak vil igjen bidra til at disse kan innrette sin anskaffelsespraksis slik at handlingsrommet utnyttes bedre og regelverkets rammer overholdes. Innkjøperne får en sentral rolle i å oppnå regelverkets målsetting, og kommuneledelsen bør derfor involvere dem i utarbeidelsen av overordnede reglementer for innkjøp.

Grete Teigset Solli, Spesialrådgiver miljø og samfunnsansvar, Helse Sør–Øst er med i kommentatorkorpset til anbud365.no:

For oss som har jobbet i mange år med å sette krav til etiske leverandørkjeder i offentlige innkjøp, er det spesielt gledelig at stortingspolitikerne forstår det viktige konkurranseelementet; Hvis man er en seriøs leverandør, så har man kontroll på at det er akseptable forhold i leverandørkjedene sine! Og det skal også lønne seg.

Dette står i lovforslaget:

«Komiteen ser også at økt fokus på ivaretagelse av miljø- og sosiale hensyn i anskaffelsesregelverket er nødvendig ut fra konkurransehensyn. Det bryter med prinsippet om likebehandling når en leverandør, som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter eller skader miljøet, kan konkurrere om et offentlig anbud på lik linje med seriøse leverandører.»

Nå er det å håpe at alle offentlige oppdragsgivere tar den nye loven på alvor, det har de seriøse leverandørene fortjent. Og de fortjener arbeiderne i lavkostland som produserer varene våre.

Seniorrådgiver Magne Paulsrud i Initiativ for etisk handel (IEH) er IEHs ekspert på etiske krav i offentlige anskaffelser:

Det er svært positivt å se at en samlet komite støtter forslaget til ny § 5, som blant annet slår fast at oppdragsgiverne «skal ha etablert egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser, der det er en risiko for brudd på slike rettigheter».

Jeg legger spesielt merke til argumentene som løftes frem: at § 5 er nødvendig ut fra konkurransehensyn», og at det «bryter med prinsippet om likebehandling når en leverandør, som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter eller skader miljøet, kan konkurrere om et offentlig anbud på lik linje med seriøse leverandører.»

Det føles godt, riktig og troverdig når politikere og embetsverk argumenterer på denne måten. Det er de samme argumentene IEH har hamret inn siden 2010. Nå er sirkelen sluttet.

Bli den første til å kommentere på "Tommelen opp for Stortinget i miljø, etikk og samfunnsansvar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.