Tøyde oppdragsgiver et minstekrav slik at det ble billigere pris?

Anbud365: Tøyde oppdragsgiver et minstekrav slik at det ble billigere prisDet skulle legges nytt sportsgulv i Voss idrettshall. Av det ble det klage til Kofa, med det utfall at kommunen hadde begått regelbrudd.

Skriv ut artikkelen

«Nemnda finner heller ikke grunn til å betvile klagers anførsel om at valgte leverandørs tilbudte gulv er billigere enn et gulv som oppfyller kravspesifikasjonen». Setningen er Kofas og gjelder en klagesak der det forelå et avvik fra kravspesifikasjonen som var vesentlig. Kofa tolket avviket som et brudd på et minstekrav. Hadde oppdragsgiveren renonsert på et minstekrav for å få et billigere gulv?

Konkurransen i Kofa-sak 2016/194 gjaldt anskaffelse av nytt sportsgulv i Voss idrettshall. Voss kommune kunngjorde anskaffelsen i mai i fjor. I klagen som kom, ble det først og fremst pekt på at gulvet som den valgte leverandøren tilbød, var et gulv uten luftekanaler. Dette, mente klageren, oppfylte ikke kravet i kravspesifikasjonens om at gulvet skulle ha en flateelastisk underkonstruksjon som skulle være “luftet, ventilert og lavtbyggende”.

Kommunen har i sitt tilsvar ikke bestridt at gulvet som ble tilbudt, og som er lagt, ikke inkluderte lufting. Det er tvert imot bare gjentatt at gulvet er lagt på den måten som leggeanvisningen ga utrykk for, uten kommentar til hvorvidt gulvets underkonstruksjon tilfredsstilte kravet til lufting. Det er altså intet, hverken i tilbudet eller i tilsvaret, som tilsier at valgte leverandør skulle legge, eller har lagt, et gulv som oppfyller kravet til luftet og ventilert undergulv, ifølge Kofa. Det forelå altså et avvik fra kravspesifikasjonen.

Avvisningsplikt?

Men kommunen mente at det likevel ikke forelå avvisningsplikt. Beskrivelsen i tilbudet fra valgte leverandør ga etter deres syn uttrykk for at kravet til luftet og ventilert underkonstruksjon var tatt hensyn til.

Selv om det klare utgangspunkt er at oppdragsgiver skal kunne stole på de opplysninger som følger av en leverandørs tilbud, påpeker Kofa, gjelder ikke dette ubetinget. Praksis viser at dersom det foreligger forhold eller opplysninger som gir spesiell foranledning til kontroll, må oppdragsgiver undersøke disse.

Kontrollerte ikke

Voss kommune ble gjort oppmerksom som på det som etter klagerens oppfatning var avvik fra konkurransegrunnlaget. Klagen ga kommunen, ifølge klagenemnda, en klar oppfordring til å kontrollere de opplysninger som var gitt av valgte leverandør i deres tilbud. Likevel ble ikke disse opplysningene undersøkt.

Kofa kom til at avviket var vesentlig, og at den valgte leverandøren skulle vært avvist. Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at både de generelle og spesielle kravspesifikasjoner måtte være oppfylt for at innleverte tilbud skulle være aktuelle å evaluere. Kravet til luftet og ventilert underkonstruksjon i kravspesifikasjonen var presentert som ett av de krav daglig leder og brukergruppene forventet at skulle oppfylles, og oppstilt under hva de hadde lagt som “føringer for hva som er et minimum av krav til hvilket gulv som etterspørres”.

Sterke begrensninger

– Lest i sammenheng kan dette vanskelig forstås på annen måte enn at manglende oppfyllelse av kravet uten videre ville medføre avvisning, konstaterte klagenemnda. Slik nemnda forstår det innebærer også kravet til at underkonstruksjonen skulle både være luftet, ventilert og lavtbyggende, sterke begrensninger på hvilke gulv leverandørene kunne tilby. Nemnda finner heller ikke grunn til å betvile klagers anførsel om at valgte leverandørs tilbudte gulv er billigere enn et gulv som oppfyller kravspesifikasjonen.

Bli den første til å kommentere på "Tøyde oppdragsgiver et minstekrav slik at det ble billigere pris?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.