Trondheim har ikke vært gode nok på miljø-anskaffelser, men grep er tatt

Anbud365: Trondheim har ikke vært gode nok på miljø-anskaffelser, men grep er tattRådmannen mener derfor at Trondheim kommune, sammenlignet med andre kommuner og virksomheter i Norge, har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å ta hensyn til klima og miljø i sine anskaffelser, men at det har vært for store forskjeller i hvordan dette har blitt håndtert blant kommunens enheter, skriver kommunaldirektør Elin Rognes Solbu i et svar til Trondheim kommunerevisjon (foto: Carl-Erik Eriksson).

Skriv ut artikkelen

Kommunens anskaffelsespraksis ikke har vært innrettet slik at kommunen har klart å fremme klimavennlige løsninger på en tilstrekkelig god nok måte. Denne beskjeden fikk Trondheim kommune av sin kommunerevisjon for en tid tilbake. Miljø og klima blir, heter det bl.a., i begrenset grad brukt som tildelingskriterium, og når dette brukes, er det ofte under 30%. Rådmannen innrømmer at man i den aktuelle perioden ikke har vært gode nok, men at det er tatt og skal tas grep.

I denne revisjonen har Trondheim kommunerevisjon undersøkt hvordan rådmannen har fulgt opp miljøstyringen i forhold til kommunens anskaffelsespraksis. Problemstillingen var: I hvilken grad er kommunens anskaffelsespraksis innrettet slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant?

For å belyse problemstillingene innhentet revisjonen informasjon om kommunens anskaffelser i 2017 og 1.halvår 2018 som har vært lyst ut i Doffin. Dette er supplert med datamaterialet fra ti anskaffelser lyst ut mellom 1.juli 2018 og 15.april 2019. Undersøkelsen er avgrenset til enheter som har hatt mer enn en enkelkunngjøring. Det dreier seg om: Kommunalteknikk, Trondheim bydrift, Trondheim eiendom, Innkjøpstjenesten og It-tjenesten.

Ikke godt nok

Av konklusjonen fremgår det at kommunens anskaffelsespraksis ikke har vært innrettet slik at kommunen har klart å fremme klimavennlige løsninger på en tilstrekkelig god nok måte. Dette begrunnes med:

Det i liten grad er stilt klimakrav i kravspesifikasjonene i mange av anskaffelsene.

  • I flere av anskaffelsene hvor det er stilt miljøkrav er tiltakene ofte lite spesifikke og lite målbare med hensyn til klimaeffekter.
  • Det foreligger sjelden dokumentasjon for produkters livssykluskostnad og/eller miljøprestasjoner (EPD’er).
  • Kommunen har få fossilfrie anleggsplasser eller anlegg med lave utslipp.
  • Miljø og klima blir i begrenset grad brukt som tildelingskriterium, og når dette brukes er det ofte under 30%.
  • I mange av anskaffelsene inngår ikke krav om miljø og klima som kontraktsvilkår.

Flere av innkjøperne mener de har for lite kompetanse til å stille de rette miljøkravene i anskaffelsesprosessene.

Tatt grep

I sin kommentar til rapporten skriver kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune på vegne av rådmannen at det for den aktuelle perioden datainnsamlingen gjelder ikke er gjort nok for å fremme klima- og miljøvennlige anskaffelser i kommunen.

Rådmannen mener derimot, heter det, at det er tatt flere grep, og iverksatt tiltak for å bedre praksis slik at vi evner å fremme klimavennlige løsninger.

Og:

– Rådmannen mener derfor at Trondheim kommune, sammenlignet med andre kommuner og virksomheter i Norge, har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å ta hensyn til klima og miljø i sine anskaffelser, men at det har vært for store forskjeller i hvordan dette har blitt håndtert blant kommunens enheter. I arbeidet med denne rapporten har rådmannen i større grad blitt bevisst hvor skoen trykker, og har derfor iverksatt målrettede tiltak for å bedre situasjonen. Dette er likevel et kontinuerlig arbeid hvor det ikke kan forventes en løsning over natten. For å kunne leve opp til de ambisjonene kommunen har er det nødvendig med en langsiktig økt satsning på området, både med tanke på personell og de økonomiske rammene.

Revisjonsrapporten finner du på: https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret.

Bli den første til å kommentere på "Trondheim har ikke vært gode nok på miljø-anskaffelser, men grep er tatt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.