Tross regelbrudd og avlysning uten saklig grunn – erstatningskrav avvist

Anbud365: Tross regelbrudd og avlysning uten saklig grunn – erstatningskrav avvistLenvik kommune skal bli en del av nye Senja kommune, men slapp unna erstatningskrav fordi saksøker – en leverandør – nærmest hadde «sovet i timen». På bildet Geir-Inge Sivertsen, som var ordfører i Lenvik kommune da den aktuelle saken verserte for retten (foto: Kjetil Ree).

Skriv ut artikkelen

Retten har etter dette kommet til at det forelå brudd på regelen om offentlig anskaffelser i forbindelse med denne anbudskonkurransen, og at kommunen ikke hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen. Den begrunnelse kommunen har anført for å avlyse konkurransen fremstår konstruert. Slik skriver Senja tingrett i en sak som gjaldt krav om erstatning. Men kravet viste seg å være foreldet, og saksøkeren – en leverandør – måtte i stedet ut med drøyt 400 000 kroner. Lenvik kommune erkjente regelbrudd.

Saken (19-016572TVI-SENJ) gjaldt krav om erstatning for brudd på reglene om offentlige anskaffelser. Utgangspunktet var brudd på reglene om offentlig anskaffelser i forbindelse med at kommunen i henholdsvis 2013 og 2015 lyste ut på anbud kontrakter for kjøp av helsetjenester. Saksøker var en leverandør som hadde hatt og fremdeles har kontrakter med kommunen om kjøp av slike tjenester.

Erstatningssaken besto i utgangspunktet av tre separate sakskomplekser:

– anbudskonkurranse høsten/vinteren 2013.

– kontraktstildeling som strakk såpass ut i tid at kontrakten ble avlyst,

– påstand om at taushetsbelagt materiale hadde lekket til konkurrent.

Manglende dokumentasjon og regelbrudd

Ved gjennomlesning av dommen finner man at manglende dokumentasjon preger bildet. Det ikke er fremlagt noe dokumentasjon om tilbudsåpningen, heter det. Ingen anskaffelsesprotokoll ble fremlagt – kommunen kunne ikke finne den i sitt arkiv. Slik retten ser det, har kommunen ikke foretatt en konkret vurdering av om kontraktsvinneren oppfylte kvalifikasjonskravene.

Flere forhold lå til grunn for rettens konklusjon om regelbrudd. En tilbyder fikk endret sin pris etter tilbudsfristen (fra inkl. mva til ekskl. mva, slik kravet var). Øvrige tilbydere ble ikke varslet om muligheten til å endre pris – brudd på reglene om likebehandling. Forhandlinger, som var varslet, skjedde ikke før etter varsel om kontrakttildeling ble sendt ut.

Hvordan kunne brukeren vite …?

Etter at kontraktstildelingen ble annullert, meldte brukeren av de aktuelle helsetjenestene seg. Han ville ha den tilbyderen som allerede hadde fått kontrakten, og fikk medhold av kommunen. Slik retten vurderer det, er dette standpunktet svakt begrunnet. Å tillegge en brukers ønsker avgjørende vekt når kommunen ikke kan sannsynliggjøre at brukeren er blitt gjort kjent med øvrige tilbud, fremstår etter rettens vurdering som i beste fall lite skjønnsomt. Retten har vanskelig med å se hvordan brukeren i det hele tatt kan ta et veloverveid valg om bosted når han ikke var kjent med alternativene.

Leverandøren passet ikke på

Leverandøren var selv ikke uten skyld for at erstatningskravet var foreldet. Basert på den gjennomgang som er foretatt legger retten til grunn at saksøker helt fram til 2018 forholdte seg passiv hva gjelder å gjøre krav gjeldende mot kommunen som følge av brudd på anbudskonkurransen i 2013. Sak ble imidlertid ikke tatt ut før i januar 2019.

Retten avviste også påstanden om bevisst trenering av saken fra rådmannens side som kommunen kan gjøres ansvarlig for. Etter rettens vurdering er det heller ikke er grunnlag for å konstatere brudd på reglene om offentlig anskaffelser som følge av inhabilitet.

2 kommentarer på "Tross regelbrudd og avlysning uten saklig grunn – erstatningskrav avvist"

  1. Hvor finner jeg denne avgjørelsen i sin helhet?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.