Tydelig statsråd-signal til statsselskaper om menneskerettigheter og avvisning

Anbud365: Tydelig statsråd-signal til statsselskaper om menneskerettigheter og avvisningStortingsrepresentant Mona Fagerås spurte, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svarte – om avvisning av tilbyder ved brudd på internasjonal humanitærrett.

Skriv ut artikkelen

FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter (UNGP) er ikke rettslig bindende retningslinjer, men Staten forventer at alle selskaper i statens eierportefølje forholder seg til UNGP. Dette signalet kom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Er naturlig at norske statseide selskaper avviser en leverandør med henvisning til UNGP når det er snakk om brudd på internasjonal humanitærrett, var spørsmålet.

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) er FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter. Det er et instrument som består av 31 prinsipper som implementerer FNs “Protect, Respect and Remedy” – en ramme om spørsmålet om menneskerettigheter og transnasjonale selskaper og andre forretningsforetak.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås tok i et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård opp spørsmålet om det var noen sammenheng mellom UNGP og bestemmelsen i anskaffelsesregelverket om at en oppdragsgiver avvise en leverandør når det kan dokumenteres at leverandøren har begått «alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet».

Også internasjonal humanitærrett

Ifølge lov om offentlig anskaffelse skal offentlige innkjøpere ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Ifølge forarbeidene til denne bestemmelsen omfatter internasjonale menneskerettigheter også internasjonal humanitærrett siden det henvises til UNGP, slo hun fast.

Synes statsråden at det er naturlig at norske statseide selskaper avviser en leverandør med henvisning til UNGP når det er snakk om brudd på internasjonal humanitærrett, var hennes spørsmål.

Ikke rettslig bindende

Statsråd Nygård understreket i sist svar at forutsetningen for å kunne avvise en leverandør er at avvisningen ikke kan være uforholdsmessig. Dette innebærer at selskapene må gjøre skjønnsmessige vurderinger av om avvisning av en leverandør er forholdsmessig sett opp mot det konkrete tilfellet og om de alvorlige feilene i det konkrete tilfellet har medført tvil om leverandørens yrkesmessige integritet. Det er ledelsen og styret i norske statseide selskaper som har ansvaret for og gjennomfører anskaffelsesprosessene, herunder vurderer hvorvidt en leverandør skal avvises som følge av forskriftens § 24-2 (3) bokstav i, og:

– UNGP er ikke rettslig bindende retningslinjer. Staten forventer at alle norske selskaper forholder seg til UNGP, slo samferdselsministeren fast.

Klare forventninger

Gjennom å stille tydelige forventninger til selskapene, ønsker staten å bidra til å nå statens mål som eier på en bærekraftig og ansvarlig måte. Dette bidrar også til åpenhet om hva staten som eier er opptatt av. Staten forventer at selskapene i statens eierportefølje er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet. Dette innebærer, ifølge statsråden, blant annet at selskapet identifiserer og håndterer vesentlige risikoområder, også innenfor leverandørkjeden, for de som påvirkes av virksomheten.

Bli den første til å kommentere på "Tydelig statsråd-signal til statsselskaper om menneskerettigheter og avvisning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.