Uklarheter i eget konkurransegrunnlag ble dyrt for en liten kommune

Anbud365: Uklarheter i eget konkurransegrunnlag ble dyrt for en liten kommuneOrdfører Bernhardt Halvorsen i Lavangen kommune (ca. 1000 innbyggere) må se at kommunen tapte en erstatningssak i kjølvannet av en anskaffelsesprosess.

Skriv ut artikkelen

Uklarheter i egne formuleringer i konkurransegrunnlaget kostet kommunen nær 700 000 kroner. Det var fordi kommunen hadde benyttet uklarhetene som begrunnelse for avlysning av en konkurranse.  Hålogaland lagmannsrett kom i en påfølgende erstatningssak til at kommunen burde avdekket eventuelle svakheter eller uklarheter på et langt tidligere tidspunkt, fortrinnsvis før konkurransen ble utlyst, og i hvert fall da kommunen mottok tilbudene fra leverandørene.

Sakens (dom: LH-2018-32429) bakgrunn var en åpen anbudskonkurranse i regi av Lavangen kommune i april 2016 som gjaldt vintervedlikehold av kommunale veger og plasser. Etter at en tilbyder var valgt ut, ble konkurransen avlyst etter en klage fra to av de andre tilbyderne. Begrunnelsen fra kommunens side for avlysningen var feil ved anskaffelsesprosessen da leverandørene har tolket krav om bemanning i et vedlegg til konkurransegrunnlaget ulikt.

I en ny konkurranse senere samme år med samme formål, gikk kontrakten til en av dem som hadde klaget på avgjørelsen i april-konkurransen. Tilbyderen som skulle hatt kontrakten i den avlyste konkurransen, varslet krav om full erstatning for positiv kontraktsinteresse da kommunen opprettholdt sin avlysning.

Påpekte flere feil

Det var fra kommunens side pekt på flere feil ved anskaffelsen. Det gjaldt bemanning, Euroklasse og en rekke andre forhold. Når det gjelder bemanning, skriver lagmannsretten at den ikke kan se at det er påvist at tilbyderne har forstått konkurransegrunnlagets krav til bemanning ulikt. Kravet gir ikke grunnlag for misforståelser, heter det.

Kommunen anførte også at kravet til dokumentasjon av euroklasse er blitt forstått ulikt av tilbyderne. Slik lagmannsretten forstår kommunen gjelder uklarheten at noen av tilbyderne bare har oppgitt årsmodell for de ulike kjøretøyene som skal brukes, mens andre har uttrykt eksplisitt hvilken euroklasse de ulike kjøretøyene tilhører.

Ingen betydning

Lagmannsretten forstår det slik at kjøretøy som er registrert første gang etter 1. oktober 2006 oppfyller kravene til minst euroklasse 4. Gjennom å oppgi årsmodell på de kjøretøy som skal anvendes har man dermed tilkjennegitt at utstyrsparken er i samsvar med de miljøkravene som stilles. Lagmannsretten finner det klart at dette er tilstrekkelig til å oppfylle kravet til dokumentasjon slik dette er formulert i konkurransegrunnlaget. Det er ikke noe som tyder på at en eventuell uklarhet rundt hvordan oppfyllelse av kravet til Euroklasse skulle tilkjennegis i tilbudet har hatt noen som helst betydning for gjennomføringen av konkurransen, skriver domstolen.

Etter en vurdering også av andre påståtte uklarheter tilkjennegir lagmannsretten at ingen av de påberopte forholdene, hverken hver for seg eller samlet, tilsier at Lavangen kommune hadde saklig grunn til å avlyse anbudskonkurransen.

En vesentlig feil

Lagmannsretten fremholder at avlysningen av konkurransen representerer en vesentlig feil fra kommunens side. I vurderingen har lagmannsretten, som tingretten, lagt betydelig vekt på at det ut fra formuleringene i konkurransegrunnlaget framstår som klart at det ikke forelå saklig grunn til å avlyse konkurransen. Domstolen la dessuten vekt på at avlysningen skjedde på et svært sent tidspunkt, ca. 1,5 måned etter at tildelingen var besluttet. De anførte grunnlagene for avlysningen er knyttet til det man mener er uklarheter i kommunens egne formuleringer i konkurransegrunnlaget. Lagmannsretten kan ikke se at det er noen forhold som tilsier at kommunen ikke kunne avdekket eventuelle svakheter eller uklarheter på et langt tidligere tidspunkt, fortrinnsvis før konkurransen ble utlyst, og i hvert fall da kommunen mottok tilbudene fra leverandørene.

Lagmannsretten har etter dette kommet til at tilbyderen som skulle hatt kontrakten i den avlyste konkurransen har krav på erstatning for det tap av fortjeneste han har lidt som følge av at anbudskonkurransen ble avlyst. Denne positive kontraktsinteresse er beregnet til 330 000 kroner. I tillegg tilkjennes denne tilbyderen nær 365 000 kroner i saksomkostninger.

Bli den første til å kommentere på "Uklarheter i eget konkurransegrunnlag ble dyrt for en liten kommune"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.