Ulovlig avvisning av tilbyder som ikke besvarte spørsmål etter tilbudsfrist

Anbud365: Ulovlig avvisning av tilbyder som ikke besvarte spørsmål etter tilbudsfristKammarrätten i Stockholm slo fast at det ikke var brudd på anskaffelseslovgivningen å sende ute en forespørsel slik oppdragsgiveren i dette tilfellet hadde gjort. Det representerer ikke en ulovlig endring av tildelingskriteriene, og klageren har ikke påstått at konkurransegrunnlaget har vært utydelig eller på annen måte inneholdt feil, heter det (foto: Patrik Svedberg).

Skriv ut artikkelen

Tilbyderne ble etter utløpt tilbudsfrist spurt om å bekrefte at de hadde forstått priselementet rett. En av tilbyderne svarte ikke og ble avvist. Det er brudd på gjennomsiktigshetsprinsippet og anskaffelseslovgivningen ifølge en svensk kammarrätt. Domstolen fant også ut at tilbyderen som ikke svarte, kunne risikert å bli skadelidende som følge av den ulovlige avvisningen. Han kunne fått kontrakt.

Saken i Kammarrätten i Stockholm (2018-02-26, mål nr 2730-17) gjaldt spørsmålet om bekreftelse eller rettelse etter tilbudsfristen er ute – og konsekvenser av ikke å svare.

En oppdragsgiver skulle gjøre en rammeavtale med tre leverandører. Produktet var lasermåling og modellering av bygg, rom og installasjoner. Etter at tilbudsfristen var løpt ut, sendt oppdragsgiveren ut en henvendelse til tilbyderne.  Innen en viss frist ville han ha bekreftet om de hadde oppfattet priselementet på rett måte. I motsatt fall ble de bedt om å rette sitt tilbud.

Svarte ikke og ble avvist

En av tilbyderne svarte ikke, og følgen var at han ble avvist. Av slikt blir det klage. Tre poeng var det i klagen. For det første mente klageren at det ikke var tillatt å sende ut en slik henvendelse etter at tilbudsfristen var løpt ut. Så hevdet han at han ikke skulle vært avvist fordi han ikke svarte, og dessuten at han skulle vært tildelt kontrakt.

Kammarrätten i Stockholm slo fast at det ikke var brudd på anskaffelseslovgivningen å sende ute en forespørsel slik oppdragsgiveren i dette tilfellet hadde gjort. Det representerer ikke en ulovlig endring av tildelingskriteriene, og klageren har ikke påstått at konkurransegrunnlaget har vært utydelig eller på annen måte inneholdt feil, heter det.

Gjennomsiktighet

I utgangspunktet var klageren innstilt som nr. 5 og således, ifølge oppdragsgiveren, ikke inne blant de som skulle få avtale. I det lys tar Kammarrätten opp spørsmålet om noe kan ha endret seg i og med klageren ble avvist. Det fremgår hverken av kunngjøring eller konkurransegrunnlag at manglende svar på spørsmål skal medføre avvisning fra videre deltakelse i konkurransen. Avvisningen er ikke forenlig med prinsippet om gjennomsiktighet, konstaterer domstolen, som fastslår at oppdragsgiverens handling dermed er et brudd på reglene.

Klageren hadde selv laget en evaluering til kontraktstildelingen i konkurransen på bakgrunn av svarene som var kommet inn på forespørselen. Den viste at klageren dårligst ville ha blitt nr. 3 – med andre ord kunnet fått avtale. Oppdragsgiveren har, ifølge Kammarrätten, ikke imøtegått denne evalueringen eller kommet med egne beregninger på dette punkt. Imidlertid har oppdragsgiveren opprettholdt evalueringen fra før svarene på forespørselen kom inn, og den viste at klageren først kom inn som nr. 5. 

Må rette anskaffelsen

På den bakgrunn kom domstolen til at klageren kan anses for eller risikere å bli skadelidende som følge av den feilaktige avvisningen, og konkluderte med at anskaffelsen skal rettes slik at klageren ikke skal avvises på grunn av at han ikke besvarte den aktuelle forespørselen.

Bli den første til å kommentere på "Ulovlig avvisning av tilbyder som ikke besvarte spørsmål etter tilbudsfrist"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.