Undersøkelse (VI): Innovasjons-kompetanse et svakt ledd i anskaffelser

Anbud365: Undersøkelse: Innovasjons-kompetanse et svakt ledd i anskaffelserSkal man tro resultatene av 2020-utgaven av modenhetsundersøkelsen er det stort behov for Nasjonalt program for leverandørutvikling med programleder Per Harbø i spissen, i lang tid fremover på området innovative anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Nær halvparten av kommunene sier at de har liten eller svært liten kompetanse på innovasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. Tilstrekkelig kompetanse innen innovasjon er et av de områdene hvor virksomhetene scorer lavest i 2020-utgaven av modenhetsundersøkelsene i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Gjennomsnittscoren tilsvarer et snitt mellom i liten grad og i noen grad. En bekymring er det at bare 28% sier de foretar kontraktsoppfølging selv der det er snakk om høyrisikoanskaffelser.

Det offentlige kan som «krevende kunde» stimulere til innovasjon og utvikling gjennom sine anskaffelser. Modenhetsundersøkelsen viser at innovasjon er et av de områdene hvor virksomhetene scorer lavest. Her er det stor forskjell mellom virksomhetstypene, hvor fylkeskommunene og offentlige foretak og selskap har kommet lengst. Andelen som har innovasjon i anskaffelsesstrategien, ser ut til å ligge stabilt på rundt 30%. 10% har styringsparameter på innovasjon og 9% rapporterer på innovasjon jevnlig til ledelsen. Fylkeskommunene ligger høyere enn de andre sektorene.

63% av fylkeskommunene har innovasjon med i sine anskaffelsesstrategier, for statlige virksomheter er andelen 21% og i kommunene 36%. Når det gjelder å ha innovasjon som styringsparameter, svarer hver fjerde fylkeskommune at de har det, mens tallene for kommunene er 9% og statlige virksomheter 11%. Også spørsmålet om rapportering på innovasjon til ledelsen er med i undersøkelsen: Fylkeskommunene 25%, kommunene 8% og statlige virksomheter 7%. For offentlige selskaper og foretak er andelene hhv 28,11 og 14%.

Kompetanse på innovasjon

Tilstrekkelig kompetanse innen innovasjon er et av de områdene hvor virksomhetene scorer seg selv lavest. Gjennomsnittscoren er 2,8 på en skala fra 1 til 5, som tilsvarer et snitt mellom i liten grad og i noen grad. Hvis vi ser på sektorene, ligger de offentlige foretakene og selskapene foran stat og kommune. Kommunene ligger lavest med 47% som sier at de i liten eller svært liten grad har tilstrekkelig kompetanse. Verdt å merke seg er at svært få, uavhengig av type virksomhet, svarer i svært stor grad, heter det i rapporten fra modenhetsundersøkelsen 2020.

På spørsmål om virksomheten opplever å ha tilstrekkelig kompetanse på innovasjon ved gjennomføring av anskaffelser, svarer 38% av fylkeskommunene at de har det i liten eller i svært liten grad. Blant statlige virksomheter svarer 34% slik og i offentlige selskaper/foretak 22%. Om lag fire av ti uansett virksomhet svarer at de har slik kompetanse i noen grad.

Samfunnsutfordringer

I modenhetsundersøkelsen kommer det frem at de fleste virksomhetene svarer i liten grad eller svært liten grad når det gjelder om de vurderer prosedyrer som legger til rette for innovasjon eller om de bruker innovative anskaffelser for å løse samfunnsutfordringer.

De tre vanligste elementene for å ivareta hensyn til menneskerettigheter og produksjonsforhold er kontraktsvilkår (67%), kvalifikasjonskrav (54%) og kravspesifikasjon (48%). Bare 17% bruker leverandørdialog for å ivareta disse hensynene.  12% har svart vet ikke, eller at det å ivareta hensyn til menneskerettigheter og produksjonshold ikke er relevant for dem. 2% har svart annet. Her trekker flere frem at medlemskap i etisk handel har styrket kompetansen vedrørende dette arbeidet.

Oppfølging/høyrisiko

Når etiske kontraktsvilkår er brukt ved høyrisikoanskaffelser, er det av anskaffelsesfaglige prinsipper for rettferdig konkurranse viktig at etterprøving gjennomføres. At det bare er 28% som ivaretar kontraktsoppfølging, signaliserer at det finnes risiko for at offentlige oppdragsgivere ikke er forberedt på å håndtere eventuelle avsløringer om kritikkverdige arbeidsforhold i de høyrisikovarer som brukes av det offentlige.

Om undersøkelsen

Modenhetsundersøkelsen i regi av DFØ er en kartlegging av hvordan offentlige anskaffelser er organisert og gjennomføres. Undersøkelsen er strukturert etter seks områder som er sentrale i arbeidet med innkjøp i offentlig sektor: Samarbeid og prosess, kompetanse og kapasitet, klima og miljø, styring og ledelse, innovasjon og digitalisering. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bistand fra konsulentfirmaet Rambøll Management Consulting. Ny undersøkelsesrunde planlegges i 2022. Svarprosenten har utviklet seg fra 12% i 2012, via 15% i 2017, 30% i 2018 til 52% i fjor. Høyest svarprosent i 2020 hadde fylkeskommunene med 80%, så kommunene 55%, staten 65% og offentlige selskap/foretak 32%.

Bli den første til å kommentere på "Undersøkelse (VI): Innovasjons-kompetanse et svakt ledd i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.