Undersøkelse (III): Kategoristyring, analyser og innovative anskaffelser er kompetansehullene

Anbud365: Undersøkelse: Kategoristyring, analyser og innovative anskaffelser er kompetansehullene- Mye kan tyde på at virksomhetene ser et større behov for kompetanse etter hvert som de blir mer profesjonelle og det stilles høyere krav til innkjøperne. Det er likevel verdt å merke seg at behovet for kompetanse ikke ser ut til å være redusert de siste to årene, sier Dag Strømsnes, direktør for divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ, i en kommentar på anskaffelser.no.

Skriv ut artikkelen

Om lag fire av ti mener de i liten eller svært liten grad har kompetanse på kategoristyring, anskaffelser som fremmer innovasjon og analyser generelt. Dette kan man lese av resultatene fra 2020-utgaven av den såkalte modenhetsundersøkelsen som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gjennomfører annet hvert år. Et tankevekkende resultat er at virksomhetene som er med i undersøkelsen, oppgir omtrent samme behov for kompetanse som i 2018. Dette betyr ikke nødvendigvis at kompetansenivået ikke blir høyere over tid, slås det fast.

Undersøkelsen viser at grunnleggende kompetanse ser ut til å være god, men at det er flere områder med behov for mer kompetanse. Når det gjelder tid og ressurser oppgir færre virksomheter i 2020-undersøkelsen at de har tilstrekkelig tid og ressurser til å følge opp kontrakter og leverandører, enn i 2018.

Over halvparten av virksomhetene sier de har tilstrekkelig kompetanse i noen grad og i stor grad. Veldig få oppgir å ha tilstrekkelig kompetanse i liten grad og i svært liten grad.

Områder med tilstrekkelig kompetanse

De fleste virksomhetene opplever å ha tilstrekkelig kompetanse på konkurransegjennomføring, behovsplanlegging og digitalisering av anskaffelser. Områdene som skiller seg ut negativt er kategoristyring, anskaffelser som fremmer innovasjon og analyser generelt. Også områdene innenfor samfunnsansvar (lønns- og arbeidsvilkår, sosialt ansvar og klima og miljø) havner under gjennomsnittet, og scorer relativt lavt. Det krever kompetanse å følge lovpålagte bestemmelser om samfunnsansvar i anskaffelser, og disse resultatene tyder på at flere virksomheter ikke opplever å ha den nødvendige kompetansen.

64% oppgir at de i stor eller svært stor grad har kompetanse i konkurransegjennomføring, 50% tilsvarende når det gjelder behovsplanleging, dvs. avklare behov og forberede konkurranser og 51% sier de har kompetanse i stor eller svært stor grad på digitalisering.

Kategoristyring, innovasjon …

Hele 43% svarer imidlertid at de i liten eller svært liten grad har kompetanse på kategoristyring. I tillegg svarer 11% her at de ikke vet. 38% har i liten eller svært liten grad kompetanse på anskaffelser som fremmer innovasjon og 37% svarer tilsvarende når de blir spurt om deres kompetanse på analyser generelt.

En sammenlikning av hva hele utvalget har svart på spørsmålet om tilstrekkelig kompetanse i 2018 og 2020, viser ingen tydelige endringer. Dette reflekterer ikke nødvendigvis at kompetansenivået ikke blir høyere over tid, heter det. Det kan for eksempel ha å gjøre med at virksomhetene ser et større behov for kompetanse etter hvert som de blir mer profesjonelle på anskaffelsesområdet, og det stilles høyere krav til innkjøperne. Det kan gjøre at virksomhetene ikke opplever å ha ‘tilstrekkelig’ kompetanse i større grad enn tidligere. Det er likevel verd å merke seg at behovet for kompetanse ikke ser ut til å være redusert de siste to årene.

Om undersøkelsen

Modenhetsundersøkelsen i regi av DFØ er en kartlegging av hvordan offentlige anskaffelser er organisert og gjennomføres. Undersøkelsen er strukturert etter seks områder som er sentrale i arbeidet med innkjøp i offentlig sektor: Samarbeid og prosess, kompetanse og kapasitet, klima og miljø, styring og ledelse, innovasjon og digitalisering. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bistand fra konsulentfirmaet Rambøll Management Consulting. Ny undersøkelsesrunde planlegges i 2022.

Svarprosenten har utviklet seg fra 12% i 2012, via 15% i 2017, 30% i 2018 til 52% i fjor. Høyest svarprosent i 2020 hadde fylkeskommunene med 80%, så kommunene 55%, staten 65% og offentlige selskap/foretak 32%.

Bli den første til å kommentere på "Undersøkelse (III): Kategoristyring, analyser og innovative anskaffelser er kompetansehullene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.