Universitets-anskaffelser: Strategi, sirkulærøkonomi og kontraktsoppfølging kjernepunkter

Anbud365: Universitets-anskaffelser Strategi, sirkulærøkonomi og kontraktsoppfølging kjernepunkterUniversitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ved Universitetet i Agder, der styret nylig har vedtatt handlingsplan for virksomhetens anskaffelser frem til 2025.

Skriv ut artikkelen

Blikket rettet mot sirkulærøkonomi, økt vekt på oppfølging av kontrakter og strategisk bruk av anskaffelser. Det er nøkkelpunkter i den nye handlingsplanen for anskaffelser som styret ved Universitetet i Agder har vedtatt. Også miljø- og samfunnsansvar skal bi mer sentralt. Men i bunnen ligger behovet for styrket kompetanse – om anskaffelsesprosesser, de produkter som ønskes kjøpt og om markedet.

Universitetet i Agder anskaffet varer og tjenester for omtrent 300 mill. kr i 2019 (før Covid-19, strøm og husleie er ikke inkludert). I den nylig vedtatte handlingsplanen for anskaffelser legges det vekt på å ha profesjonelle og effektive anskaffelsesprosesser – og å være en profesjonell innkjøper og å opptre med integritet.

Universitetet ønsker å bruke anskaffelsene strategisk for å bidra til innovasjon og virksomhetsutvikling. Anskaffelsespraksis skal være slik at denne reduserer skadelige miljøpåvirkninger samt sørger for at leverandørene ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og at arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ikke finner sted.

Tre delmål

I planen er de tre delmål:

  • Delmål 1: Anskaffelser skal gjennomføres slik at universitetet oppnår best mulig verdiskapning og forvaltning av universitetets ressurser.
  • Delmål 2: Økt fokus på miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.
  • Delmål 3: Økt fokus på kontraktsadministrasjon og oppfølging av kontrakter.

Det legges vekt på god kompetanse ved gjennomføring av anskaffelsesprosesser, kunnskap om ønsket vare eller tjeneste, samt markedskunnskap. Dessuten slås det fast at det er viktig å utnytte det handlingsrommet som ligger i lov og forskrift om offentlige anskaffelser både når det gjelder valg av prosedyre og kontraktsform.

Markedsdialog og forhandlinger

Økt bruk av markedsdialog i anskaffelsesprosesser og å gjennomføre flere forhandlinger i anskaffelser der dette er hensiktsmessig, er blant tiltakene. Likeledes sertifisering av ansatte på anskaffelseskontoret.

Anskaffelsesvirksomhet skal ha oppmerksomhet på sirkulær økonomi gjennom vurderinger om gjenbruk, lån eller leie kan erstatte investeringskjøp, heter det, og det skal også legges til rette for reparasjon og gjenvinning der dette er relevant. Anskaffelseskontorets kompetanse innen miljø- og samfunnsansvar skal heves, og anskaffelser skal etterspørre og velge løsninger med størst mulig verdi i et livssyklusperspektiv.

Kontraktsoppfølging

En forutsetning for å lykkes med kontraktsoppfølgingen, understrekes det i handlingsplanen, er at det settes av riktige ressurser og tilstrekkelig med ressurser. Blant tiltakene er å øke kompetansen på kontraktsadministrasjon i organisasjonen og lage gode veiledninger med beste praksis på kontraktsoppfølging.

Bli den første til å kommentere på "Universitets-anskaffelser: Strategi, sirkulærøkonomi og kontraktsoppfølging kjernepunkter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.